D-vitamiinivaje ja alkoholista riippumaton rasvamaksa

Alkoholista riippumaton rasvamaksa on nyt laajasti otsikoissa. Kyseessä on yleistyvä kansantauti, joka liittyy insuliiniresistenssiin, tyypin 2 diabetekseen, veren rasvahäiriöön (dyslipidemiaan), lihavuuteen, sydän- ja verisuonitauteihin sekä metaboliseen oireyhtymään. Useat tutkimukset ovat osoittaneet yhteyden D-vitamiinivajeen ja rasvamaksan välillä. Uusi lähes 10 000 potilaan amerikkalainen väestötutkimus vahvistaa, että yhteys on todellinen. Mitä suurempi D-vitamiinin puute on, sitä yleisempi ja vakavampi on rasvamaksa. Huolehtimalla riittävästä D-vitamiinin saannista voidaan ehkäistä alkoholista riippumatonta rasvamaksaa sekä siihen liittyviä muita häiriöitä ja sairauksia.

Amerikkalaisen National Health and Nutrition Examination Surveyn (NHANES III) lähes 40 000 osallistujasta tähän tutkimukseen valittiin 9 782 henkilöä, joiden maksa tutkittiin videoimalla ultraäänilaitteella ja heidän verensä D-vitamiinipitoisuus ja maksaentsyymit (ALAT ja ASAT) sekä kreatiniini, virtsan typpi, veren kolesteroli ja triglyseridit mitattiin. Potilaista 46,8 prosenttia oli miehiä, ja keski-ikä oli 44 vuotta. 6 047:llä (61 8 %) oli terve maksa, 1 357:lla (13,9 %) oli lievä, 1 594:llä (16,3 %) kohtalaisen vaikea ja 784:llä (8,0 %) vaikea rasvamaksa.

Tutkijat vertasivat veren D-vitamiinin pitoisuuksia näiden ryhmien välillä. Pitoisuudet ryhmiteltiin seuraavasti amerikkalaisen Institute of Medicinen (IOM) kriteerien mukaan:

  • Puute (alle 30 nmol/l, n=1158 (11,8 %)
  • Vaje (alle 50 nmol/l, n=3383 (34,6 %)
  • Riittävä (yli 50 nmol/l, n=5241, 53,6 %, verrokit)

Yhteensä 3 353 tutkittua  (34,3 %) ilmoitti nauttineensa D-vitamiinivalmisteita omin päin. Valtaosa (n=2137; 35,3 %) heistä kuului terveiden (verrokkien) ryhmään. Tutkijat eivät antaneet D-vitamiinilisiä. Tutkittujen taustatiedot käyvät ilmi artikkelin taulukosta 1.

Mitä vaikeampi rasvamaksa oli, sitä yleisempi ja suurempi oli D-vitamiinivaje. Se liittyi itsenäisesti rasvamaksaan ja sen vaikeusasteeseen senkin jälkeen, kun mahdolliset sekoittavat tekijät (sukupuoli, ikä, rotu, painoindeksi ja diabetes) oli kontrolloitu. Rasvamaksaa todettiin eniten kylmänä vuodenaikana, jolloin D-vitamiinin saanti auringonvalosta oli vähäisintä. Yli puolet (56,9 %) keskivaikeista ja vaikeista rasvamaksoista havaittiin talvisaikaan.

Tämä suurtutkimus vahvistaa kiistatta, että D-vitamiinin vaje ja puute ovat edelleen yleisiä ja että ne liittyvät alkoholista riippumattomaan rasvamaksaan.

Tutkijat pohtivat, millä biokemiallisilla mekanismeilla D-vitamiini voi ehkäistä alkoholista riippumatonta rasvamaksaa. Maksassa on paljon D-vitamiinireseptoreja (vastaanottimia), jotka tarvitsevat D-vitamiinia ehkäistäkseen ja hillitäkseen maksavaurioita, kuten rasvoittumista ja hepatiittia. D-vitamiini vaikuttaa maksan rasva-aineenvaihduntaan, alentaa veren kokonais- ja LDL-kolesteroleja ja triglyseridejä sekä vähentää siten rasvan kertymistä maksaan. Lisäksi D-vitamiini ehkäisee ja vaimentaa kroonista matala-asteista tulehdusta ja säätää immuunijärjestelmää. Niukka D-vitamiinin saanti aiheuttaa rasvakudoksessa toimintahäiriöitä ja kroonista tulehdusta, jotka lisäävät maksan rasvoittumista. Lihavilla ihmisillä D-vitamiini varastoituu ihonalaiseen rasvaan, eikä sitä riitä vereen kiertämään, jolloin seerumin tai plasman D-vitamiinin pitoisuus jää pieneksi. Kaikki nämä seikat tukevat käsitystä, että D-vitamiinivaje on rasvamaksan riskitekijä. Tutkijat kaipaavat nyt tutkimuksia, joissa annetaan D-vitamiinilisiä ja selvitetään, kuinka ne ehkäisevät alkoholista riippumatonta rasvamaksaa.

Khan SU, Khan MU, Valavoor S, et al. Association of lowering apolipoprotein B with cardiovascular outcomes across various lipid-lowering therapies: Systematic review and meta-analysis of trials. European Journal of Preventive Cardiology. 2019 Sep 2:2047487319871733. doi: 10.1177/2047487319871733. Free Full Text