D-vitamiini ehkäisee diabeteksen lisätauteja

Sata mikrogrammaa (µg) D-vitamiinia päivässä vähentää diabeetikkojen lisätautien riskiä, osoittaa iranilainen kliininen kaksoissokkotutkimus. Senkin valossa valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja THL:n D-vitamiinin saantisuositus on kymmenen kertaa liian pieni diabeetikoille, joita on Suomessa jo puoli miljoonaa.

Tutkimukseen kutsuttiiin 48 tyypin 2 diabeetikkoa, jotka kaltaistettin kahteen ryhmään, 24 kumpaankin. Toinen niistä sai käyvän hoidon lisänä 12 viikon ajan päivittäin 100 µg D-vitamiinia ja toinen lumetta. Ennen vaikutusjakson alkua ja sen jälkeen potilaiden verestä mitattiin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25), ns. pitkä sokeri (HbA1c), seerumin insuliini sekä tulehdussytokiinit IL-6, TNF-α sekä glykoproteiini YKL-40 ja MCP-1 (Monocyte chemoattractant protein-1).

D-vitamiinia saaneen ryhmän S-D-25 suureni ja samalla YKL-40 sekä MCP-1 vähenivät merkitsevästi. Lisäksi IL-6, paastoinsuliini ja HOMA-IR eli insuliiniresistenssi vähenivät merkitsevästi kolmessa kuukaudessa.

Johtopäätökset: D-vitamiinilisä (100 µg/vrk) korjaa D-vitamiinivajeen ja alentaa tehokkaasti tyypin 2 diabeetikkojen YKL-40- ja MCP-1-tasoja. Siten D-vitamiini voi ehkäistä diabeteksen lisätauteja, etenkin sydäntauteja, päättelevät tutkijat.

Omidian M, Mahmoudi M, Javanbakht MH, et al. Effects of vitamin D supplementation on circulatory YKL-40 and MCP-1 biomarkers associated with vascular diabetic complications: A randomized, placebo-controlled, double-blind clinical trial. Diabetes and Metababolic Syndrome. 2019 Jul 29;13(5):2873-2877. doi: 10.1016/j.dsx.2019.07.047.

Tohtori Tolosen kommentti

Diabeetikot ovat suurin sydänkohtauksen ja sydänkuoleman riskiryhmä. Yhtenä merkittävänä syynä on heidän elimistössään myllertävä krooninen matala-asteinen tulehdus (inflammaatio), joka aiheuttaa valtimoiden, etenkin sydämen sepelvaltimoiden sisäpinnan eli endoteelin toimintahäiriön, seinämän paksuuntumisen, paakkuuntumisen ja ahtautumisen, jolloin sydänlihaksen hapensaanti vaikeutuu. Tulehdus ja endoteelin toimintahäiriö ilmenevät tulehdusytokiinien (IL-6, TNF-α) ja tulehdusglykoproteiinin YKL-40:n sekä MCP-1:n lisääntymisenä mm. veressä.

tulehdus valtimon sisäpinnalla

Sepelvaltimotaudissa vallitsee krooninen matala-asteinen tulehdus, myöntävät kardiologitkin. Sitä voidaan ehkäistä, vaimentaa ja sammuttaa monilla ravintolisillä, joista kerron näillä sivuillani.

YKL-40 aiheuttaa kemotaksiaa (solujen liikkumista ja takertumista toisiinsa) ja muutoksia kudosten rakenteissa. YKL-40-proteiini lisääntyy makrofageissa (syöjävalkosoluissa) ja valtimoiden seinämän sileissä lihassoluissa, jolloin valtimo alkaa kalkkiutua, paakkuuntua, kovettua ja ahtautua. Syntyy siis alkava ateroskleroosi. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että kohonnut YKL-pitoisuus liittyy sepelvaltimotaudin syntyyn ja sen pahenemiseen. Suurimmat YKL-40-pitoisuudet on mitattu sydäninfarktipotilailla. Lisäksi kohonnut YKL-40 ennustaa kokonais- ja sydänkuolleisuutta. Tyypin 1 ja 2 diabeetikoilla on terveitä ihmisiä suuremmat YKL-40-pitoisuudet, mikä selittää heidän suurentunutta sydänkohtauksen riskiään. Kohonnut YKL-40 liittyy myös diabeetikkojen mikroverenkierron häiriöihin, albuminuriaan (albumiinin erittymiseen virtsaan) ja munuais- ja retinavaurioihin.

D-vitamiinin riittävä saanti siis ehkäisee diabeteksen lisätauteja (sydänkohtaukset, aivohalvausket, hermosto-, munuais- ja silmänpohjavauriot, säärihaavat, muistihäiriöt, masennus), joiden pääsyyllisiä ovat juuri kohonneet YKL-40- ja MCP-1-pitoisuudet. Sen tähden on tärkeää tutkia D-vitamiinilisän vaikutusta diabeetikkojen ennusteeseen ja elämänlaatuun ja opastaa heitä nauttimaan riittävän paljon (100 µg/vrk) D-vitamiinia komplikaatioiden ehkäisemiseksi ja jarruttamiseksi.

D-vitamiinin riittävä saanti parantaa myös veren rasvaprofiilia, jolloin suuressa sydäntautien vaarassa olevien henkilöiden ennuste paranee, kirjoittaa Tennesseen yliopiston terveystieteiden keskuksen ahkera ja arvostettu tutkija Daniel T. Dibaba PhD uudessa artikkelissaan, joka julkaistaan lähiaikoina Nutrition Reviews -lehdessä. Hän analysoi 41 satunnaistettua kliinistä kaksoissokkotutkimusta (RCT), joihin oli osallistunut 3 434 henkilöä (keski-iältään 55 v), joista 1 699 oli saanut D-vitamiinilisää ja 1 735 lumetta. D-vitamiinin päiväannos oli keskimäärin 70 µg/vrk ja enimmillään 214 µg/vrk. 21 tutkimuksen aineisto käsitti vain diabeetikkoja, 13 tutkimuksen terveitä ihmisiä ja kolmen tutkimuksen ylipainoisia ja lihavia ihmisiä. D-vitamiinilisä alensi seerumin kokonais- ja LDL-kolesteroleja sekä triglyseridejä, mutta ei "hyvää" HDL-kolesterolia. "D-vitamiinilisä voi olla hyödyllistä kohonneen kolesterolin hoitoon potilailla, joilla on D-vitamiinin puute ja suuri sydän- ja verisuonitautien riski", kirjoittaa tohtori Dibaba. Diabeetikot kuuluvat juuri tähän riskiryhmään.

Diabeetikot hyötyvät monista muistakin ravintolisistä (mm. berberiini, E-EPA, karnosiini, kromi, magnesium, sinkki ja ubikinoni), jotka parantavat sokeri- ja rasvatasapainoa ja vaimentavat hapetusstressiä sekä kroonista matala-asteista tulehdusta.

D-vitamiinin vähäinen pitoisuus (alle 50 nmol/l) seerumissa lisää ikääntyvien ihmisten sydänkuoleman riskiä, osoittaa 13 tutkimuksen ja yli 21 000 henkilön meta-analyysi. Tutkijat suosittelevat pitoisuudeksi yli 75 nmol/l. Jokainen 10 nmol/l pienennys lisää sydänkuoleman riksiä 7 prosentilla (Yang ym. 2019). Suomalaisilla ikäihmisillä ja diabeetikoilla esiintyy paljon alle 75 nmolin/l pitoisuuksia, etenkin niillä, jotka eivät nauti D-vitamiinia riittävästi eivätkä ymmärrä tarkistuttaa verensä D-vitamiinin pitoisuutta.

Kiinnostus E-EPA-kalaöljyä kohtaan etenkin diabeetikkojen veren rasvahäiriöiden korjaajana on nyt valtavaa ("huge") REDUCE-IT-tutkimuksen ilmestymisen jälkeen, kirjoittavat amerikkalaiset sisätauti- ja sydänlääkärit sekä neurologit uudessa kirjallisuuskatsauksessaan kardiologien ammattilehdessä (Gupta ym. 2019).

Rathcke C, Vestergaard H. YKL-40 - an emerging biomarker in cardiovascular disease and diabetes. Cardiovascular Diabetology. 2009; 8: 61. Published online 2009 Nov 23. doi: 10.1186/1475-2840-8-61

Dibaba DT. Effect of vitamin D supplementation on serum lipid profiles: a systematic review and meta-analysis. Nutrition Reviews. 2019 Aug 13. pii: nuz037. doi: 10.1093/nutrit/nuz037.

Yang J, Ou-Yang J, Huang J. Low serum vitamin D levels increase the mortality of cardiovascular disease in older adults: A dose-response meta-analysis of prospective studies. Medicine (Baltimore). 2019 Aug;98(34):e16733. doi: 10.1097/MD.0000000000016733. Free Full Text
Gupta M, Tummala R, Ghosh RK, et al. An update on pharmacotherapies in diabetic dyslipidemia. Review.  Progress in Cardiovascular Diseases. 2019 Aug 20. pii: S0033-0620(19)30105-7. doi: 10.1016/j.pcad.2019.07.006.