Paljonko tarvitsemme kalaöljyä?

Kalaöljyn saannista ja tarpeesta käydään julkisuudessa jatkuvaa kiistaa. Ravitsemuseliitti väittää, etteivät terveet ihmiset tarvitse kalaöljyvalmisteita, kun taas lääkärit ovat päinvastaista mieltä. Jokainen kuluttaja voi selvittää asian omalta kohdaltaan yksinkertaisella verikokeella, mittauttamalla kliinisessä laboratoriossa omega-3-indeksin, jonka tulee olla yli 8 prosenttia. Amerikkalaiset, kanadalaiset, italialaiset ja tanskalaiset tutkijat selvittivät yhteisessä tutkimuksessaan, paljonko EPAa ja DHA:ta tarvitaan nostamaan indeksi 4,9:stä ihanteelliseksi eli 8,1:een prosenttiin. Yksi vahvakaan kapseli päivässä ei riitä!

Kuluttajien käsitykset omega-3-rasvahappojen saannistaan ovat ylioptimistisia, osoittavat monet tutkimukset. Todellinen saanti on paljon vähäisempää kuin ihmiset kuvittelevat ja kertovat lääkärin vastaanotolla ja erilaisissa kyselytutkimuksissa. Potilaat eivät ota myöskään kalaöljyä niin suuria annoksia, kuin lääkärit heille määräävät. Näistäkin syistä on hyvä, että kalaöljyn tarpeesta on nyt julkaistu pätevä tieteellinen tutkimus, jonka julkaisi maailman johtava ravitsemuslääketieteen lehti American Journal of Clinical Nutrition elokuun numerossaan.

Yhteensä 1 422 ihmisestä oli mitattu omega-3-indeksi, joka oli keskimäärin 4,9 ± 1,7 %, siis lähellä huonon rajaa (osalla sen alle). Heistä 576 (verrokit) ei ottanut lainkaan kalaöljyä, kun taas 846 nautti ruuan lisänä 13,6 ± 6 viikkoa päivittäin kalaöljyn omega-3-rasvahappoja, EPAa + DHA:ta, keskimäärin 2 000 ± 1 300 mg. Tällä omega-3-annoksella omega-3-indeksi suureni keskimäärin 8,1 ± 2,7 prosenttiin ( P<0,0001), mitä pidetään ihanteellisena mm. sydäntautien, masennuksen ym. kroonisten sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Ns. sekoittavat tekijät, ikä, sukupuoli, paino, pituus, seerumin triglyseridit ja kalaöljyn kemiallinen koostumus (triglyseridi/etyyliesteröity) kontrolloitiin. Omega-3-indeksi mitattiin kaikista yksilöistä samalla menetelmällä.

Tuloksista ilmeni myös, että 850 mg EPAa + DHA:ta päivittäin nautittuna nosti omega-3-indeksin 4,9:stä keskimäärin noin 6,5 prosenttiin, mikä ei ole huono, mutta ei aivan ihanteellinenkaan (siis yli 8 %). Eri kalaöljymuotojen ero oli yksi prosentti: triglyseridimuotoiset suurensivat indeksiä hiukan paremmin kuin etyyliesteröidyt valmisteet.

Omega-3-indeksin toinen kehittäjistä, tohtori William S. Harris ja hänen tyttärensä Kristina H. Jackson ovat laskeneet, että REDUCE-tutkimuksessa annettu päivittäinen 4 g E-EPA-annos suurensi omega-3-indeksiä keskimäärin 5:stä 7 prosenttiin. Tämä indeksi (7 %) riittää antamaan hyvän sydäntä ja aivoja suojaavan vaikutuksen E-EPAn käyttäjille, kuten REDUCE-IT-tutkimuksessa todettiin. Statiineja syövien potilaiden sydäntapahtumat ja aivohalvaukset vähenivät E-EPAlla noin 25 % käypään hoitoon verrattuna.

[HUOM! E-EPA imeytyy parhaiten suolesta vereen muiden ravintorasvojen kera. E-EPA näet tarvitsee imeytyäkseen hyvin suolesta vereen tiettyä entsyymiä, karboksyyliesterilipaasia. Maksa valmistaa sitä ja sitä erittyy suoleen sappinesteessä. Eniten tätä lipaasia syntyy ja erittyy kun syödään rasvaista ruokaa (tai otetaan vaikka lusikallinen oliiviöljyä) (Maki 2018). Jos haluaa E-EPAsta parhaan mahdollisen tehon, kapselia ei siis kannattaisi nielaista tyhjään vatsaan eikä vähärasvaisen ruuan kanssa. Otan itse ja suosittelen muitakin ottamaan alle ruokalusikallisen oliiviöljyä. Oma omega-3-indeksini onkin 12 %.]

Walker RE, Jackson KH, Tintle NL, et al. Predicting the effects of supplemental EPA and DHA on the omega-3 index. American Journal of Clinical Nutrition. 2019 Aug 8. pii: nqz161. doi: 10.1093/ajcn/nqz161.

Harris WS, Jackson KH. Translating plasma eicosapentaenoic acid concentrations into erythrocyte percentages of eicosapentaenoic acid plus docosahexaenoic acid during treatment with icosapent ethyl. Journal of Clinical Lipidology. 2019 Jul 12. pii: S1933-2874(19)30233-8. doi: 10.1016/j.jacl.2019.07.001.
Maki KC. Long-Chain Omega-3 Fatty Acid Bioavailability: Implications for Understanding the Effects of Supplementation on Heart Disease Risk. Journal of Nutrition. 2018 Nov 1;148(11):1701-1703. doi: 10.1093/jn/nxy205.

Tohtori Tolosen kommentti

Tällaisia tutkimuksia tarvitaan ravitsemuslääketieteen kiistojen ratkaisemiseksi. Ne antavat luotettavampaa tietoa kuin eri asiantuntijoiden mielipiteet tiedotusvälineissä. Esimerkiksi kuopiolainen ravitsemusterapian professori (agronomi) Ursula Schwab sanoi HyväTerveys-lehdessä (14/2018, s 68), ettei kalaöljyä suositella edes vähän kalaa syöville ihmisille. Sen sijaan hän suositteli kasvikunnan öljyjä, joista saa alfalinoleenihappo (ALA) -nimistä omega-3-:a, mutta sillä omega-3-indeksi ei suurene, koska vain alle 10 % ALAsta muuntuu elimistössä EPAksi. Duodecimin pääkirjoituksessa Schwab ja Matti Uusitupa väittivät (täysin asiayhteydestä poiketen), etteivät terveet tarvitse kalaöljyä. Lisäksi Schwab on pelotellut kalaöljyn olevan vaarallista "koska se ei alenna kokonaiskolesterolia, vaan se voi jopa nostaa huonoa LDL-kolesterolia". Väite on kumottu monissa uusissa E-EPAlla tehdyissä tutkimuksissa. Professori ei saisi ummistaa silmiään oman tieteenalansa tutkimuksilta ja levittää disinformaatioa, joka on haitallista kansanterveydelle ja -taloudelle.

Hakusanoja: EPA, DHA, kalaöljy, omega-3, omega-3-indeksi, kolesteroli, LDL-kolesteroli, REDUCE-IT