Ubikinoni ja reumataudit

Toin ubikinonin suomalaisten tietoisuuteen 1980-luvun puolivälissä, ja olen seurannut sen jälkeen ahkerasti ubikinonista julkaistuja tieteellisiä tutkimuksia ja raportoinut niistä näillä sivuilla. Uusia tutkimuksia julkaistaan nykyään enemmän kuin koskaan. Ubikinonista on merkittävää hyötyä nivelreumapotilaille, kertoo uusi kliininen kaksoissokkotutkimus Iranista. Sen mukaan 100 mg ubikinonia päivässä nautittuna lievittää nivelten kipuja, arkuutta ja turvotuksia sekä vähentää seerumin matriksin metalloproteiini-3:n (MMP-3) määrää. Tulokset puoltavat ubikinonin käyttöä reumapotilaan täydentävänä hoitona.

Tutkimukseen kutsuttiin 54 nivelreumaa sairastavaa henkilöä, iältään 18–56 vuotta. Heidän tautinsa oli diagnosoitu vähintään puoli vuotta aikaisemmin. Potilaat satunnaistettiin kahteen ryhmään, joista toinen (n=27) sai normaalin lääkityksensä lisänä kaksi kuukautta päivittäin 100 mg ubikinonia ja toinen (n=27) lumetta. Koska koejärjestely oli kaksoissokko, potilaat ja lääkärit eivät tienneet vaikutusjakson aikana kuka sai mitäkin valmistetta. Vaikutusjakson alussa ja lopussa potilaiden seerumista mitattiin matriksin metalloproteiineja (MMP-1 ja MMP-3) ja heidän tautinsa aktiivisuutta arvioitiin nivelten turvotusten ja arkuuden perusteella mittaamalla 28 eri nivelessä DAS-28, pisteytys. (ks alla oleva kuvio). Se oli alussa kaikilla yli 3,1 eli tauti oli varsin aktiivinen. 

DAS-28

DAS-28 kuvaa 28 eri nivelen turvotusta ja kipua. Tender = arka, Swollen = turvonnut.

Koska potilaat saivat reumalääkitystä, kummankin ryhmän DAS-28-pisteet ja seerumin MMP-3-arvot paranivat keskimäärin vaikutusjakson aikana. Ubikinonia saaneiden potilaiden lukemat ja niveloireet (turvotukset ja arkuudet) paranivat kuitenkin merkitsevästi enemmän kuin lumetta saaneiden verrokkien.

Johtopäätökset: Ubikinonin nauttiminen voi tarjota uudenlaisen täydentävän hoitokeinon nivelreumaa sairastaville potilaille. Tulosten mukaan ubikinoni lievitti taudin vaikeusastetta ja nivelten arkuutta sekä turvotuksia. MMP3:n väheneminen tarjoaa biokemiallisen selityksen ubikinonin parantavalle vaikutukselle.

Tulokset vahvistavat vuonna 2015 julkaistun iranilaistutkimuksen tuloksia (Abdollahzad ym. 2015). Siinä ubikinonin nauttiminen ruoan lisänä vaimensi nivelreumapotilaiden tulehdussytokiineja ja hapetusstressiä.

Nachvak SM, Alipour B, Mahdavi AM, et al. Effects of coenzyme Q10 supplementation on matrix metalloproteinases and DAS-28 in patients with rheumatoid arthritis: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Clinical Rheumatology. 2019 Aug 7. doi: 10.1007/s10067-019-04723-x.
Abdollahzad H, Aghdashi MA, Asghari Jafarabadi M, Alipour B. Effects of Coenzyme Q10 Supplementation on Inflammatory Cytokines (TNF-α, IL-6) and Oxidative Stress in Rheumatoid Arthritis Patients: A Randomized Controlled Trial. Archives of Medical Research 2015 Sep 2. pii: S0188-4409(15)00238-6. doi: 10.1016/j.arcmed.2015.08.006. / References

Hakusanoja: reuma, nivelreuma. reumataudit, berberiini, ubikinoni, D-vitamiini, E-EPA, karnosiini, Tolonen, Martio