Ubikinoni auttaa fibromyalgian kivuissa

Ubikinoni kuuluu suosikkiravintolisiini, jota otan aamiaisella 300 mg. Toin ubikinonin suomalaisten tietoisuuteen 1980-luvun puolivälissä, ja olen seurannut siitä alkaen tiiviisti tieteellisiä ubikinonitutkimuksia. Uusin raportti kertoo, että ubikinoni lievittää fibromyalgiaa potevien henkilöiden kroonista kipua, jota yritetään hoitaa pregabaliini-nimisellä lääkkeellä. Tutkimus tukee Selvillan yliopiston tutkimuksia, joiden mukaan ubikinoni (300 mg/vrk) lievittää fibromyalgian aiheuttamia kiputiloja.

Pregabaliini kuuluu epilepsialääkkeisiin, jota määrätään fibromyalgian aiheuttamiin kipuihin sekä hermostoperäisiin (neuropaattisiin) kipuihin, yleistyneeseen ahdistuneisuushäiriöön, migreeniin ja levottomien jalkojen oireyhtymään. Suomessa pregabaliinia myydään kapseleina ja oraaliliuoksena mm. kauppanimillä Lyrica, Pregabalin Accord, Pregabalin Orion, Pregabalin Ratiopharm, Pregabalin Sandoz ja Pregabalin Stada. Pregabaliinin vuorokausiannos on useimmiten 150-600 mg jaettuna kahteen tai kolmeen antokertaan. Hoito aloitetaan yleensä pienellä annoksella ja annosta suurennetaan yksilöllisen vasteen ja sietokyvyn mukaan. Ubikinonin käyttö tehostaa pregabaliinin vaikutusta "fibrojen" kipuoireissa, osoittaa thaimaalaisten neurologien kliininen tutkimus.

Fibromyalgiassa vallitsee mitokondrioiden hapetusstressi ja krooninen matala-asteinen tulehdus (inflammaatio), joita ubikinoni ehkäisee, vaimentaa ja sammuttaa. Thaimaalaisen Chiang Mai -yliopiston neurotietelijät testasivat, voisiko ubikinonin anto tehostaa pregabaliinin vaikutusta kroonisista kivuista kärsivillä fibromyalgiapotilailla.

Hanke oli satunnaistettu lumekontrolloitu vaihtovuoroinen kaksoissokkotutkimus, johon valittiin 11 fibromyalgiaa sairastavaa potilasta. Heidät kaltaistettiin kahteen ryhmään, joista toinen sai pregabaliinin lisäksi lumetta, toinen pregabaliinia + ubikinonia. Vaikutusjakso oli 40 päivää. Sen jälkeen pidettiin kahden viikon tauko, jonka tarkoitus oli pestä pois ubikinonin mahdollinen hoitovaikutus. Tauon jälkeen ryhmät vaihtoivat paikkaa 40 päivän ajaksi.  

Potilaiden perifeerisiä yksitumaisia verisoluja (PBMCs) eristettiin ja niiden mitokondrioista mitattiin 0, 40 ja 80 vuorokauden kuluttua hapetustressiä ja tulehdusta. Samalla mitattiin seerumin antioksidantteja ja potilaiden aivot kuvannettin PET-tomografialla. 

Pregabaliini yksinään (lumetta saaneilla) vähensi kipua ja ahdistusta alentamalla aivojen aktiviteettia, mutta pelkkä pregabaliini ei vaikuttanut mitokondrioiden hapetusstressiin tai inflammaatioon. Sitä vastoin ubikinonilisää saaneiden potilaiden kivut ja ahdistus vähenivät ja samoin myös mitokondrioiden hapetusstressi ja tulehdus. Samalla ubikinonia saaneiden potilaiden veren antioksidantit (pelkistynyt glutationi ja superoksididismutaasi, SOD) lisääntyivät.

Tutkimus antoi uutta näytöä siitä, että ubikinonin nauttiminen tehostaa pregabaliinin vaikutusta "fibrojen" kivun lievityksessä, mahdollisesti parantamalla mitokondrioiden toimintoja, vähentämällä kroonista matala-asteista tulehdusta ja aivojen (liiallista) aktiivisuutta, päättelevät neurotieteilijät, sydänlääkärit, sisätautilääkärit, radiologit, anestesiologit ja hammaslääkärit (Sawaddiruk ym. 2019).

Tutkimuksen tekivät ja julkaisivat seuraavat thaimaalaisen Chiang Mai -yliopiston tutkimuslaitokset:

1. Neurophysiology Unit, Cardiac Electrophysiology Research and Training Center, Faculty of Medicine.
2. Center of Excellence in Cardiac Electrophysiology Research.
3. Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine.
4. Department of Radiology, Faculty of Medicine.
5. Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine.
6. Cardiac Electrophysiology Unit, Department of Physiology, Faculty of Medicine
7. Department of Oral Biology and Diagnostic Sciences, Faculty of Dentistry.

Viime vuonna toinen thaimaalainen neurologiryhmä osoitti, että ubikinoni lievittää kasvojen trigeminus-hermon kipua vaikuttamalla mitokondrioiden proteiineihin (Khuankaew ym. 2018). Tutkimukset tukevat toisiaan.

Sawaddiruk P, Apaijai N, Paiboonworachat S, et al. Coenzyme Q10 supplementation alleviates pain in pregabalin-treated fibromyalgia patients via reducing brain activity and mitochondrial dysfunction. Free Radical Research. 2019 Aug 7:1-9. doi: 10.1080/10715762.2019.1645955.

Khuankaew C, Apaijai N, Sawaddiruk P, et al. Effect of coenzyme Q10 on mitochondrial respiratory proteins in trigeminal neuralgia Free Radical Research. 2018 Apr;52(4):415-425. doi: 10.1080/10715762.2018.1438608.