D-vitamiini ja lasten ja nuorten rasvamaksa

Peräti 25–30 % länsimaalaisista aikuisista ja 15 % lapsista ja nuorista potee alkoholista riippumatonta rasvamaksaa. Syynä ovat lihominen ja vääränlaiset ruokatavat. Tauti lisääntyy sitä mukaa kun vyötärölihavuus, metabolinen oireyhtymä ja tyypin 2 diabetes yleistyvät. Yksi syy on myös D-vitamiinin liian vähäinen saanti ja siitä johtuva seerumin D-vitamiinivaje, osoittaa uusi kahdeksan erillistutkimuksen meta-analyysi eli koontitutkimus.

Näin tutkimus tehtiin:

Lääketieteellisistä tietokannoista etsittiin ja löydettiin 125 julkaisua, joissa oli selvitetty rasvamaksaa sairastavien lasten ja nuorten seerumin D-vitamiinin pitoisuudet (S-D-25). Niistä lopulliseen analyysiin kelpuutettiin kahdeksan englannin kielellä julkaistua tutkimusta (katso kaavio alla). Tietokannat olivat PubMed, Cochrane Library, Embase ja Chinese CNKI.

meta-analyysin kulku

Näihin kahdeksaan tutkimukseen oli osallistunut yhteensä 2 052 lasta ja nuorta, joista 524:lla oli diagnosoitu rasvamaksa (NAFLD) ja 1 528 toimi verrokkeina. Tutkimukset oli tehty Italiassa, Egyptissä, Turkissa (3 tutkimusta), USA:ssa, Etelä-Koreassa ja Australiassa (taulukko 3.)

Rasvamaksaa sairastavien seerumin D-vitamiinin pitoisuudet olivat merkitsevästi matalammat kuin terveillä verrokeilla (SMD = -0.59, 95%, CI = -0.98, -0.20, P <  0.01). D-vitamiinivaje pahensi rasvamaksan kulkua. Mitä suurempi vaje, sitä vakavampi tauti. Analysoidut tutkimukset, tapausten ja verrokkien iät ja D-vitamiinin pitoisuudet käyvät ilmi artikkelin taulukosta 2.

Tämä on maailman ensimmäinen meta-analyysi, jossa on koottu yhteen lasten ja nuorten rasvamaksan ja seerumin D-vitamiinin pitoisuudet. Aikaisemmin aikuisilla julkaistuissa meta-analyyseissa on osoitettu yhteys matalan D-vitamiinipitoisuuden ja rasvamaksan välillä. Raportin voi lukea kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä.

Zhu S, Wang Y, Luo F, et al. The Level of Vitamin D in Children and Adolescents with Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Meta-Analysis. Review. Biomed Research International. 2019 Jul 14;2019:7643542. doi: 10.1155/2019/7643542. eCollection 2019. Free Full Text

Tohtori Tolosen kommentti

Lasten ja nuorten rasvamaksa on yleistynyt ja yleistyy edelleen Suomessakin. Ravitsemuseliitti ja THL ovat tehneet jättimäisen karhunpalveluksen kansanterveydelle ja -taloudelle pitämällä vuosikymmenien ajan D-vitamiinin saantisuosituksen aivan liian pienenä, uskottelemalla että 50 nmol/l on riittävä D-vitamiinin pitoisuus seerumissa ja että tavallinen ruoka tarjoaa riittävästi D-vitamiinia. Sen liian niukka saanti lapsuudessa ja matala S-D-25 (alle 62,5 nmol/l) voi nostaa myös verenpainetta, osoittaa uusi amerikkalainen tutkimus. Siinä seurattiin 775 lasta syntymästä asti 18. ikävuoteen saakka. 

Pre- ja probiooteillakin (siis suolen bakteeriflooralla) on tärkeä merkitys alkoholista riippumattoman rasvamaksan ehkäisyssä ja hoidossa (Koopman ym. 2019).

suolistofloora ja rasvamaksa

Kuva kertoo kuinka suoliston terve bakteerifloora (pro- ja prebiootit) suojaavat maksan rasvoittumiselta (NASH) ja koko ihmisen sairastumiselta. Homeostasis = tasapainotila. Dysbiosis: suoliston häiriötila. Kuvan lähde: Koopman ym. 2019.
Koopman N, Molinaro A, Nieuwdorp M, Holleboom AG. Review article: can bugs be drugs? The potential of probiotics and prebiotics as treatment for non-alcoholic fatty liver disease. Alimentary Pharmacology and Therapeutics. 2019 Aug 2. doi: 10.1111/apt.15416. Free Full Text