EPA-rasvahappo ehkäisee sydämen vajaatoimintaa

Kalaöljyn omega-3-rasvahapot ovat nyt kiihkeän tutkimustoiminnan kohteena kardiologiassa (sydäntaudeissa). E-EPA-kalaöljyllä tehty suuri REDUCE-IT-tutkimus pyyhkäisi kerralla historiaan epäilyt kalaöljyn hyödyllisyydestä sydäntautien ehkäisyssä ja hoidossa. Uusi amerikkalainen suurtutkimus MESA vahvistaa, että mitä suurempi veriplasman EPA-rasvahapon pitoisuus on, sitä pienempi on sydämen vajaatoiminnan riski. Tulos puoltaa E-EPAn käyttöä sydämen suojana.

Sydämen vajaatoiminta (lääkärikielellä insuffisienssi) on yleensä vanhojen ihmisten tauti. Sen syynä on useimmiten sepelvaltimotauti, verenpainetauti tai sydämen rakenteellinen vika. Potilas väsyy ja hänen henkeään ahdistaa rasituksessa ja jopa makuulla. Raajoissa ja kasvoissa voi olla turvotusta. Tilaa on perinteisesti hoidettu lääkkein, huonolla menestyksellä, sillä potilaiden kuolleisuus on suurta. Johtavat sydänlääkärit ja ravitsemusterapeutit suosittelevat nyt sydänpotilaiden hoitoon kalaöljyä, ubikinonia ja muita ravintolisiä, jotka parantavat potilaan ennustetta.

Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että kalaöljyn omega-3-rasvahapot ehkäisevät sepelvaltimotaudista johtuvia äkkikuolemia ja sydämen vajaatoimintaa, mutta epäilijöitäkin on ollut. Uuden tutkimuksen tekijät olivat osoittaneet jo aikaisemmin hiirillä, että kalaöljyn rasvahapot ehkäisevät sydänlihaksen sidekudoistumista ja kammioiden supistumisen häiriöitä, mutta asiaa ei ollut ennen tutkittu ihmisillä. Sekin tiedetään, että kalaöljyn omega-3-rasvahapoilla (EPA, DHA ja DPA) on erilaiset ominaisuudet valtimoiden ja sydämen suojaamisessa.

Nyt asiaa selvitettiin ihmisillä amerikkalaisessa MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis) -tutkimuksessa analysoimalla yli 6 500 henkilön veriplasman rasvahapot ja seuraamalla heidän terveydentilaansa keskimäärin 13 vuotta. Henkilöt olivat seurannan alkaessa iältään 45–84-vuotiaita. Seurannan kuluessa 292 henkilöä sairastui sydämen vajaatoimintaan. Heistä 128:lla oli alentunut vasemman kammion iskutilavuus eli efektiofraktio (EF) alle 45 %, 110:lla oli "säästynyt" (preserved) EF (≥45%) ja 54:llä EF-tilaa ei tunnettu. EF kuvaa sydämen supistuvuutta. Se on prosenttiosuus verestä, jonka kammio kerralla pumppaa vasemmasta kammiosta aorttaan. Normaali EF on yli 50 %. Kammio ei koskaan rutistu täysin tyhjäksi (loppusystolinen tilavuus ei ole nolla), joten EF ei voi olla 100 %. Vaikeassa systolisessa vajaatoiminnassa EF on alle 35 %. Diastolisen (kammion täyttymisvaiheen) vajaatoiminnan uusi nimitys – jota käytetään tässäkin tutkimuksessa – on heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF) ’vajaatoiminta, jossa EF on säästynyt’.

Lue lisää suomeksi sydämen pumppaustoiminnasta

Tervesydämisten henkilöiden veriplasman EPA-prosentti (kaikista plasman rasvahapoista) oli keskimäärin 0,76 % (hajonta 0,75–0,77), mutta sydämen vajaatoimintaan sairastuneilla se oli merkitsevästi pienempi, keskimäärin vain 0,69 % (0,64–0,74) (p=0,005). Mitä enemmän plasmassa oli EPAa, sitä pienempi oli vajaatoiminnan riski (ks. alla oleva kuvio). 

Mahdollisina sekoittavina tekijöinä kontrolloitiin ikä, sukupuoli, rotu, painoindeksi, tupakointi, diabetes, verenpaine, veren rasvat ja niitä alentava lääkitys, albuminuria (albumiinin erittyminen virtsaan) ja muut veren rasvat. Sekoittavat tekijät eivät selittäneet tutkimuksen päasiallista löydöstä eli EPA-rasvahapon suojavaikutusta. Tutkimus julkaistiin sydänlääkäreiden ammattilehdessä. Se tukee muita uusia tutkimuksia, joiden mukaan EPA on tehokas sydäntä suojaava omega-3-rasvahappo.

Kuvio: Mitä suurempi seerumin EPA:n pitoisuus on, sitä pienempi on sydämen vajaatoiminnan riski, osoittaa MESA-tutkimus.

Johtopäätökset: Suuri EPA-rasvahapon pitoisuus veriplasmassa liittyy pienentyneeseen sydämen vajaatoimintaan. Toisin sanoen EPA suojaa sydäntä vajaatoiminnalta.

Tutkimussuunnitelma on luettavissa maksutta Yhdysvaltain terveysviraston Clinical Trials -rekisteristä (NCT00005487).

Block RC, Liu L, Herrington DM, Huang S, Tsai MY, O'Connell TD, Shearer GC. Predicting Risk for Incident Heart Failure With Omega-3 Fatty Acids: From MESA. Journal of American College of Cardiology Heart Failure. 2019 Jul 3. pii: S2213-1779(19)30217-3. doi: 10.1016/j.jchf.2019.03.008.

Tohtori Tolosen kommentti

Japanilaiset kardiologit ovat julkaisseet kattavan kirjallisuuskatsauksen, jossa he selittävät tarkoin, kuinka kalaöljyn omega-3-rasvahapot hoitavat sydämen vajaatoimintaa (Sakamoto ym. 2019). Katsaus on luettavissa kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä.

Suomessa Duodecimin Ravitsemushoito-opas suosittelee sydänpotilaille ruokavalion muutoksen ohessa omega-3-rasvahappoja ja muita ravintolisiä. Ajattelutapa on muuttunut/muuttumassa myönteiseen suuntaan potilaiden eduksi – onneksi!

Monet muutkin ravintolisät ehkäisevät ja lievittävät sydämen vajaatoimintaa. Esmerkiksi uusi napolilaisen Federico II -yliopiston kliininen satunnaistettu kaksoissokkotutkimus osoittaa, että berberiinin, punariisin ja polikosanolin yhdistelmä pienentää 24 viikossa laajentunutta vasenta kammiota. Tutkimukseen osallistui 158 metabolista oireyhtymää ja/tai sydämen vajaatoimintaa sairastavaa potilasta (naisia ja miehiä), joista puolet sai lumetta ja puolet aktiivista ravintolisäyhdistelmää (Mercurio ym. 2019).  Tutkimussuunnitelman voi lukea maksutta Yhdysvaltain terveysviraston Clinical Trials -rekisteristä NCT02295176. Berberiiniä tutkitaan ja käytetään paljon Italiassa sydäntautien lisähoitona.

Kolesterolilääkkeet, statiinit, estävät maksaa valmistamasta ubikinonia, jolloin ne (statiinit) voivat aiheuttaa sydämen vajaatoimintaa (Niazi ym. 2019). Niinpä statiinien kera tulisi aina nauttia vähintään 100 mg ubikinonia päivässä.

Mercurio V, Pucci G, Bosso G, et al. A nutraceutical combination reduces left ventricular mass in subjects with metabolic syndrome e and left ventricular hypertrophy: A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Clinical Nutrition. 2019 Jul 19. pii: S0261-5614(19)30283-3. doi: 10.1016/j.clnu.2019.06.026.

Niazi M, Galehdar N, Jamshidi M, Mohammadi R, Moayyedkazemi A. A review of the role of statins in heart failure treatment. Current Clinical Pharmacology. 2019 Aug 2. doi: 10.2174/1574884714666190802125627.
Sakamoto A, Saotome M, Iguchi K, Maekawa Y. Marine-Derived Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids and Heart Failure: Current Understanding for Basic to Clinical Relevance. Review. International Journal of Molecular Sciences. 2019 Aug 18;20(16). pii: E4025. doi: 10.3390/ijms20164025. Free Full Text