Magnesium ehkäisee ja hoitaa masennusta

Masentuneilla ihmisillä on usein piilevä magnesiumin puute, koska lääkärit eivät ymmärrä analysoida potilaan magnesiumin pitoisuutta. Vajeen toteaminen ja magnesiumin nauttiminen ravintolisänä lievittää ja parantaa masennusta, osoittavat amerikkalaisen Vermontin yliopiston uudet tutkimukset. Ne vahvistavat monia aikaisempia tutkimuksia ja potilaiden käytännön kokemuksia.

Lähes seitsemän prosenttia aikuisista amerikkalaisista sairastuu vuosittain kliiniseen masennukseen ja noin 30 % sairastaa masennusta jossakin elämänsä vaiheessa. Masennusta hoidetaan psykoterapialla ja mielialalääkkeillä, mutta niiden teho on heikko ja potilas jää helposti lääkekoukkuun. Käyvästä hoidosta huolimatta masennus uusiutuu usein.

Psykiatrit, epidemiologit ja tilastotieteilijät analysoivat Vermontin yliopiston potilasaineistosta 3 604 masennuksen vuoksi hoidetun potilaan veren magnesiumin pitoisuuden ja masentuneisuuden välisen yhteyden. Potilaiden keski-ikä oli 62 vuotta, ja 42 % heistä oli naisia. Heidän masentuneisuuttaan arvioitiin Patient Health Questionnaire-2 (PHQ-2) - ja PHQ-9 -kyselylomakkeilla. Edellisen täytti 3 596 ja jälkimmäisen 616 potilasta (tulokset artikkelin taulukossa 1). Molemmat PHQ:t oli täyttänyt 608 potilasta, jotka olivat mukana analyysissa.

Tukimuksen kulkukaavio

Kaavio: Yliopiston psykiatrian klinikalla oli hoidettu 2015–2018 kaikkiaan lähes 68 000 masennuspotilasta. Heistä 5 688:lta oli mitattu seerumin magnesiumin pitoisuus ja masentuneisuutta arvioitiin PHQ-2 - ja PHQ-9 -kyselylomakkeilla.

Masentuneiden seerumin magnesiumin pitoisuudet olivat selvästi terveitä verrokkeja pienemmät. Tulokset puoltavat vajeen korjaamista magnesiumilla, päättelevät tutkijat. He pitävät tärkeänä, että lääkärit määrittäisivät masentuneiden potilaittensa seerumin magnesiumpitoisuuden ja korjaisivat mahdollisen puutteen määräämällä tai suosittelemalla heille magnesiumia ruoan lisänä. Monet aikaisemmat tutkimukset ja potilaiden käytännön kokemukset osoittavat magnesiumlisän lievittävän ja parantavan masennusta. Magnesium on hyvin halpa ravintolisä (lääkehoitoon, psykoterapiaan ja työkyvyttömyyteen verrattuna).

PHQ2 vs seerumin Mg

Grafiikka osoittaa, että mitä suurempi seerumin magnesiumin pitoisuus on, sitä pienemmät ovat PHQ2-pisteet (jotka kuvaavat masentuneisuuden vaikeusastetta).

Emily K. Tarletonin työryhmä julkaisi aiheesta perusteellisen tutkimuksen jo pari vuotta sitten PlosOne-lehdessä (Tarleton ym. 2017). Siinä masentuneille potilaille annettiin kuusi viikkoa päivittäin 248 mg magnesiumia ja verrokeille lumetta. Magnesiumhoito paransi PHQ-9-pisteitä merkitsevästi (-6,0 pistettä), mikä merkitsi masennuksen paranemista.

Tarleton EK, Kennedy AG, Rose GL, et al. The Association between Serum Magnesium Levels and Depression in an Adult Primary Care Population. Nutrients. 2019 Jun 28;11(7). pii: E1475. doi: 10.3390/nu11071475. Free Full Text

Tarleton EK, Littenberg B, MacLean CD, Kennedy AG, Daley C. Role of magnesium supplementation in the treatment of depression: A randomized clinical trial. PLoS One. 2017 Jun 27;12(6):e0180067. doi: 10.1371/journal.pone.0180067. eCollection 2017 Free Full Text.

Tohtori Tolosen kommentti

Suomen valtamedia pursuaa kirjoituksia, joissa kirjoittajat – ministereitä myöten – valittavat, etteivät masentuneet pääse ajoissa (kalliiseen ja pitkäkestoiseen) terapiaan. Kirjoittajat tiedä, ymmärrä tai halua/uskalla sanoa, että masennus on biologinen sairaus, jossa aivoissa vallitsee neurokemian häiriötila. Se olisi korjattavasti helposti ja halvalla ravintolisillä. Korjaavia ravintolisiä ovat mm. magnesium, D-vitamiini, kalaöljyn omega-3-rasvahapot (eritoten EPA), karnosiini ja ubikinoni, jotka ehkäisevät ja parantavat masennusta. Ravintolisillä on synerginen vuoro- ja yhteisvaikutus, joten niiden yhteiskäyttö antaa paremman hoitovasteen kuin yksittäisen valmisteen kokeileminen.