Karnosiini ehkäisee muistisairauksia

Karnosiinin, ja sen sukulaisaineen anseriinin, nauttiminen ravintolisänä ehkäisee ikääntymiseen liittyviä lieviä muistihäiriöitä, osoittaa japanilainen kliininen, satunnaistettu kaksoissokkotutkimus. Siinä vaikutusjakso oli kolme kuukautta. Tulokset vahvistavat useita aikaisempia tutkimuksia, joiden mukaan karnosiini suojaa aivoja ikääntymiseen liittyviltä kognitiivisilta häiriöiltä.

Tokion metropolin muistisairaalan tutkimukseen osallistui 54 henkilöä, joilla oli todettu lievä ikääntymiseen liittyvä muistihäiriö. Potilaat olivat iältään keskimäärin 72,8-vuotiaita (hajonta 49–86 v). Heidät satunnnaistettiin ryhmiin (kumpaankin 12 miestä ja 13 naista), joista osa sai lumetta (verrokit) ja osa anseriinin (750 mg/vrk) ja karnosiinin (250 mg/vrk) yhdistelmää. Koehenkilöiden henkistä toimintakykyä testattiin psykometrisillä testeillä: global Clinical Dementia Rating (gloCDR), Mini-Mental State Examination (MMSE), Wechsler Memory Scale ja Alzheimer's Disease Assessment Scale (ADAS). Psykologiset testaajat eivät tienneet kumpaan ryhmään testattava kuului. Testit tehtiin kahdesti, vaikutusjakson alussa ja lopussa. Koehenkilöistä otettiin aivosähkökäyrä (EEG) ja monia verikokeita, muun muassa Aβ1-42 ja ApoE4-geenialleeli, jota pidetään Alzheimerin taudin riskitekijänä. 

Näin tutkimuksen potilaat valittiin ja kaltaistettiin kahteen ryhmään. Alunperin 54 potilaasta 25 sai aitoja ravintolisiä ja 25 lumetta. Neljä potilasta katosi tutkijoilta tuntemattomasta syystä (2 kummastakin ryhmästä).

 

Anseriini-karnosiinitutkimus

Oikeita ravintolisiä saaneiden muistisuoritukset olivat selvästi paremmat gloCDR-testissä kuin lumeryhmäläisten (kuvio alla). Muissa testeissä ei ilmennyt tilastollisesti merkitseviä eroja.

Ravintolisät paransivat eniten ApoE4-geenin kantajien muistia. ApoE4-alleeli on Alzheimerin taudin tunnetuin riskitekijä. ApoE on elimistön normaali lipoproteiini, joka osallistuu muun muassa kolesterolin aineenvaihduntaan. ApoE:tä esiintyy kolmessa eri muodossa (2, 3 ja 4). Jos henkilöllä on yksi ApoE4-geeni, on hänen riskinsä sairastua Alzheimerin tautiin 3–4-kertainen samanikäiseen väestöön verrattuna. Niiden, joilla on kaksi ApoE4-geeniä, riski on 10–15-kertainen. Kaikki ApoE4:n kantajat eivät kuitenkaan sairastu Alzheimerin tautiin, eikä kaikilla Alzheimerin tautiin sairastuneilla ole ApoE:n 4-muotoa. 

gloCDR-tulokset paranivat ravintolisillä

Kuvio: Ravintolisät paransivat eniten ApoE4-geenialleelin kantajien gloCDR-testin tuloksia (oikean puoleisin punainen pylväs).

Alzheimerin taudille tunnusomainen amyloidipaakku aivoissa. Se tuhoaa aivosoluja ja vie muistin. Berberiini, karnosiini ja muut ravintolisät ehkäisevät amyloidipaakkujen muodostusta aivoissa, osoittavat monet pätevät tutkimukset.
Masuoka N, Yoshimine C, Hori M, Tanaka M, Asada T, Abe K, Hisatsune T. Effects of Anserine/Carnosine Supplementation on Mild Cognitive Impairment with APOE4. Nutrients. 2019 Jul 17;11(7). pii: E1626. doi: 10.3390/nu11071626. Free Full Text

Tohtori Tolosen kommentti

Toinenkin japanilainen tutkijaryhmä pitää karnosiinia hyvänä hermoston suojeleijana (Tanaka ym. 2019). Anseriinia ei myydä tietääkseni Suomessa, mutta karnosiinia myyvät terveyskaupat, apteekit ja päivittäistavaraliikkeiden luontaistuoteosastot.

Tanaka KI, Kasai M, Shimoda M, Shimizu A, Kubota M, Kawahara M. Nickel Enhances Zinc-Induced Neuronal Cell Death by Priming the Endoplasmic Reticulum Stress Response. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2019 Jun 17;2019:9693726. doi: 10.1155/2019/9693726. eCollection 2019. Free Full Text