Berberiini ehkäisee ja jarruttaa Alzheimerin tautia

Alzheimerin tauti yleistyy niin kovalla vauhdilla, että siitä odotetaan ilmastonmuutokseen verrattavaa ongelmaa, kirjoittaa Helsingin Sanomat tänään (11.7.2019). Taudin riski suurenee 65. ikävuoden jälkeen. Tauti todetaan keskimäärin 73 vuoden iässä, mutta se alkaa jo 20 vuotta aikaisemmin. Lääkehoitoyritykset ovat olleet järjestään pettymyksiä. Niinpä neurologit etsivät nyt apua ravintolisistä, kuten D-vitamiinista, karnosiinista, ubikinonista, melatoniinista, väkevöidyistä kalaöljyistä ja berberiinistä. Uusien kirjallisuuskatsausten laatineet tutkijat pitävät berberiiniä lupaavana ravintolisänä Alzheimerin taudin ehkäisyyn ja hidastamiseen.

Berberiini on ikivanha luonnonlääke, jonka hoitovaikutuksia on tutkittu neurologiassa 1970-luvulta alkaen, etenkin aivoverenkierron häiriöissä, Alzheimerin, Huntingtonin ja Parkinsonin taudeissa, ahdistuksessa, masennuksessa ja epilepsiassa. Useat tutkimukset – mm. Åbo Akademista – ovat osoittaneet, että berberiini voi ehkäistä ja jarruttaa aivoissa Alzheimerin taudille tyypillisiä muutoksia, Tau proteiinin ja beeta-amyloidipaakkujen (Aβ) kertymistä. Berberiiniä on tutkittu eniten Kiinassa, josta myös tulee kaksi uutta koostetutkimusta. Kolmas koostetutkimus tulee Portugalista.

Amyloidipaakku on Alzheimerin taudille tunnusomainen muutos aivoissa. Se tuhoaa aivosoluja. Berberiini, karnosiini ja muut ravintolisät ehkäisevät amyloidipaakkujen muodostusta aivoissa.

Tutkijat kävivät läpi viiden lääketieteellisen tietokannan maaliskuuhun 2018 mennessä julkaistut tutkimukset, joissa oli selvitetty berberiinin vaikutuksia Alzheimerin tautiin (Yuan ym. 2019). Yhteensä 91 tieteellisestä aluperäistutkimukssta ja kirjallisuukatsauksesta analyysiin kelpuutettiin 15 koe-eläintutkimusta. Kliinisiä ihmistutkimuksia ei ole vielä julkaistu.

Meta-analyysi: Berberiini Alzheimerin taudissa

Meta-analyysin eli koontitutkimuksen kulkukaavio. Yhteensä 91 tieteellisestä artikkelista analyysiin kelpuutettiin 15 alkuperäistä koe-eläintutkimusta. Kliinisiä ihmistutkimuksia ei ole vielä julkaistu.

Tulosten mukaan berberiini korjasi koe-eläinten monia muistihäiriöitä ja paransi kognitiivisia toimintoja. Berberiinin vaikutusmekanismeja olivat hapetusstressin ja kroonisen matala-asteisen tulehduksen ehkäisy, vaimennus ja sammuttaminen, koliiniesteraasientsyymin (ChE) ja β-amyloidin estäminen, kirjoittavat tutkijat. Suuri osa muistin kannalta tärkeistä hermoradoista käyttää välittäjäaineena juuri asetyylikoliinia. Alzheimerin taudissa vaurioituvat ensimmäiseksi asetyylikoliinia välittäjäaineena käyttävät hermosolut. Tämän vuoksi sen vaikutusta lisääviä lääkkeitä annetaan lievän ja keskivaikean Alzheimerin taudin hoidossa. Nämä lääkkeet, asetyylikoliiniesteraasin inhibiittorit, estävät asetyylikoliinin hajoamista elimistössä, jolloin asetyylikoliinin määrä aivoissa lisääntyy. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että berberiini toimii asetyylikoliiniesteraasin inhibiittorina ja voi siten ehkäistä ja jarruttaa Alzheimerin tautia. Myös Åbo Akademissa on osoitettu, kuinka berberiini vaikuttaa Alzheimerin tautiin. Koska Alzheimerin tauti johtuu monista erilaisista syistä, sen hoidonkin tulee kohdistua moniin erilaisiin kohteisiin, kuten juuri berberiini tekee (ks alla oleva kuvio).

Berberiinin aivoja suojaavia vaikutuskemaknismeja

Kuvio esittää berberiinin aivoja suojaavia biokemiallisia vaikutusmekanismeja: Kolinesteraasin esto (29 %), amyloidipaakkujen esto (21 %), antioksidanttivaikutus (29 %), tulehduksen esto (21 %). Ympyrän keskellä valkoisessa pyörylässä on kuvattu berberiinin kemiallinen rakennekaava.

Toinen kiinalaisten geriatrien (vanhuustutkijoiden) julkaisema koontitutkimus korostaa, että berberiini voi hillitä verensokeri- ja rasvamuutoksia, säätää verenpainetta, lievittää valtimonkovettumatautia, estää kolinesteraasin aktiivisuutta, Aβ:n syntyä, tau-säikeiden hyperfosforylaatiota, vaimentaa neuroinflammaatiota ja hapetusstressiä sekä lievittää kognitiivisten toimintojen heikkenemistä (Wang ym. 2019). Näiden tutkijoiden työpaikka on Department of Geriatrics, Xiyuan Hospital, China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing 100091. China.

Portugalilaisen Porton yliopiston tutkijat julkaisivat hyvin samankaltaisen kirjallisuuskatsauksen, jossa he esittävät alla olevassa kuvassa, mitä kaikkea Alzheimerin taudin hoito vaatii (Andrade ym. 2019).

Alzheimerin taudin hoidon kohteet

Kuva. Alzheimerin tauti johtuu monista eri syistä, minkä vuoksi hoidonkin tulee kohdistua moniin kohteisiin aivoissa: Amyloidiplakkien (Aβ) ehkäisyyn, hapetusstressin (oxidative stress) ja neuroinflammaation vaimennukseen sekä Tau-proteiinisäietakkujen (NFT) estoon. Berberiini vaikuttaa niihin kaikkiin. Lähde: Andrade ym. 2019.

Berberiini suojaa hermostoa vaurioilta myös aktivoimalla proteiinikinaasi C:tä (PKC), osoittaa kiinalaisten farmakologien hiiritutkimus (Liu ym. 2019). PKC on tärkeä hermosolujen toimintoja ja elossa pysymistä säätelevä entsyymi. PKC:n aktivointi berberiinillä selittää berberiinin lääkkeenomaisia vaikutuksia neurologisissa sairauksissa. Farmakologisten vaikutusmekanismien tutkiminen ja tunteminen auttaa ymmärtämään berberiinin hermostoa suojaavaa lääkkeellistä vaikutusta. Katso kuva alla.

Berberiinin aktivoi PKC:tä

Kuva. Berberiini aktivoi proteiinikinaasi C:rä (PKC), joka vuorostaan vaimentaa tulehdussytokiinejä (TNF‐ɑ, IL‐1β ja IL‐18) ja ehkäisee ja vaimentaa neuroinflammaatiota ja hermoston rappeutumista (neurodegeneraatiota). ERK= extracellular signal-regulated kinases), CREB BDNF=aivoperäinen hermoston kasvutekijä. GSK3β = solujen transrkiptiotekijä (se vaimenee berberiinillä). Lähde: Liu ym. 2019.

Berberiini suojaa hermostoa myös aktivoimalla entsyymiä nimeltään Nuclear factor (erythroid‐derived 2)‐like 2 (Nrf2) (Tavakkoli ym. 2019).

Kirjallisuusviitteet:

Yuan NN, Cai CZ, Wu MY, Su HX, Li M, Lu JH. Neuroprotective effects of berberine in animal models of Alzheimer's disease: a systematic review of pre-clinical studies. BMC Complementary and Alternative Medicine. 2019 May 23;19(1):109. doi: 10.1186/s12906-019-2510-z. Free Full Text

Wang Z, Yang Y, Liu M, Wei Y, Liu J, Pei H, Li H. Rhizoma Coptidis for Alzheimer's Disease and Vascular Dementia: A Literature Review. Current Vascular Pharmacology. 2019 Jul 10. doi: 10.2174/1570161117666190710151545.

Andrade S, Ramalho MJ, Loureiro JA, do Carmo Pereira M. Natural Compounds for Alzheimer’s Disease Therapy: A Systematic Review of Preclinical and Clinical Studies. International Journal of Molecular Sciences 2019 May 10, 20(9), 2313; https://doi.org/10.3390/ijms20092313 Free Full Text

Liu P1, Li Y1, Qi X1 et al. Protein kinase C is involved in the neuroprotective effect of berberine against intrastriatal injection of quinolinic acid-induced biochemical alteration in mice. Journal of Cellular and Molecular Medicine. 2019 Jul 18. doi: 10.1111/jcmm.14522. Free Full Text
Tavakkoli A, Iranshahi M, Hasheminezhad SH, Hayes AW, Karimi G. The neuroprotective activities of natural products through the Nrf2 upregulation. Review. Phytotherapia Research. 2019 Jul 19. doi: 10.1002/ptr.6427.