Kalaöljy parantaa masennusta

Masennus on suomalaisten kansantauti, jonka hoito on kallista ja tulokset kehnot: parantunutkin masennus uusiutuu usein. Suuri osa potilaista joutuu odottamaan kauan (kyseenalaiseen) hoitoon pääsyä. Kalaöljyn, eritoten etyyliesteröidyn E-EPAn, nauttiminen ravintolisänä ehkäisee ja hoitaa masennusta tehokkaasti ja turvallisesti, osoittavat monet kliiniset, psykiatrien julkaisemat tutkimukset. Uusi kansainvälinen kliininen satunnaistettu kaksoissokkotutkimus vahvistaa tämän havainnon. Tutkijoiden mukaan EPA-rasvahaposta elimistössä syntyvät endokannabinoidit ovat tehokkaita yhdisteitä masennuksen hoidossa. Masentuneiden tulisi nauttia E-EPAa 2–3 grammaa päivässä, kunnes oireet ovat parantuneet ja sen jälkeen pysyvästi 1 g/vrk taudin uusiutumisen ehkäisemiseksi.

Endokannabinoidit ovat bioaktiivisia endogeenisia (sisäsyntyisiä) neuroinflammatorisia hermovälittäjäaineita, jotka vaikuttavat mielialaan serotoniinin välityksellä. Endokannabinoidit suojaavat hermostoa vaurioilta akuuteissa hermovaurioissa (aivovamma, halvaus, epilepsiakohtaus) ja kroonisissa hermoston rappeumasairauksissa (Alzheimerin, Parkinsonin ja Huntingtonin taudit, amyotrooppinen lateraaliskleroosi [ALS]) sekä masennuksessa ja mielialan vaihteluissa.

Tässä työssä psykiatrit ja ravitsemustieteilijät selvittivät kalaöljyn omega-3-rasvahappojen masennusta hoitavia (antidepressiivisiä) farmakologisia vaikutuksia. Tutkimusaineistona oli 85 vakavaa masennusta sairastavaa potilasta, jotka arvottiiin satunnaisesti kahteen kalaöljyryhmään ja lumeryhmään. Kalaöljyryhmiin arvotut saivat päivittäin joko

  • 3 grammaa puhdasta EPAa (E-EPA) tai
  • 1,4 g puhdasta DHA:ta (E-DHA) taikka
  • niiden yhdistelmää (1,5 g EPAa +  0,7 g DHA:ta, siis yhteensä 2,2 g omega.3:a).

Vaikutusjakso oli 12 viikkoa. Kalaöljyn ja lumeen vaikutusta tutkittiin potilaiden paranemiseen oireettomaksi (remissioon) sekä mittaamalla veriplasman endokannabinoidien pitoisuudet (pmol/l).

Remissioon parantuneiden potilaiden osuus oli huomattavasti suurempi EPAa ja EPA+DHA-yhdistelmää saaneilla (vähän yli puolet parani) kuin pelkkää DHA:ta saaneilla (vain joka kolmas parani). EPAa ja EPA+DHA-yhdistelmää saaneiden plasman EPEA-endokannabioidien (eikosapentaeonyylietanoliamidin) pitoisuus suurentui merkitsevästi (0,33 ± 0.18 ja 0.35 ± 0, 24 pmol/l) verrattuna pelkkää DHA:ta ja lumetta saaneisiin (0,08 ± 0,12 pmol/l). EPA+DHA-yhdistelmä suurensi DPEAa (dokosahexaenoyylietanoliamidia) enemmän (1,34 ± 2,09 pmol/l) kuin pelkkä EPA (0,01±1,79 pmol/l). 

Plasman EPEA korreloi positiivisesti kliiniseen remissioon. Toisin sanoen, EPA-rasvahappo – josta syntyy elimistössä EPEAa – on tehokkaampaa masennuksen hoidossa kuin kalaöljy, jossa on sekä EPAa että DHA:ta. Tutkimus vahvistaa käsitystä, jonka mukaan E-EPA on tehokkain omega-3-rasvahappo masennuksen hoidossa.

Tutkimuksen julkaisivat yhdessä

  • Department of Psychiatry and Mind-Body Interface Laboratory (MBI-Lab), China Medical University Hospital, Taichung, Taiwan.
  • Department of Nutritional Sciences, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
  • State Key Laboratory of Quality Research in Chinese Medicine, Institute of Chinese Medical Sciences, University of Macau, Macao, China.
  • Institute of Lipids Medicine and School of Public Health, Wenzhou Medical University, Wenzhou, China, cobolsu@gmail.com.
  • Department of Psychiatry and Mind-Body Interface Laboratory (MBI-Lab), China Medical University Hospital, Taichung, Taiwan, cobolsu@gmail.com.
  • College of Medicine, China Medical University, Taichung, Taiwan, cobolsu@gmail.com.
Yang B, Lin L, Bazinet RP, Chien YC, Chang JP, Satyanarayanan SK, Su H, Su KP. Clinical Efficacy and Biological Regulations of ω-3 PUFA-Derived Endocannabinoids in Major Depressive Disorder. Psychotherapy and Psychosomatics. 2019 Jul 3:1-10. doi: 10.1159/000501158.

Tohtori Tolosen kommentti

Kalaöljyn vaikutusta masennukseen on tutkittu tieteellisesti jo vuodesta 1999 psykiatrian professori Andrew L. Stollin työryhmän (Psychopharmacology Unit, Division of Psychiatry, Brigham and Women's Hospital, USA) julkaistua mullistavan tutkimuksensa. Se innoitti Stollia julkaisemaan menestyskirjan nimeltään The Omega Connection. Suomessa sekä potilaat että psykiatrit valittavat julkisuudessa masennuksen kehnoa hoitoa. "Jopa puolet maamme psykiatrian avohoitoyksiköiden asiakaskäynneistä on todennäköisesti terveyshyödyltään kyseenalaisia", kirjoitti Turun yliopiston psykiatrian professori Jyrki Korkeila 3.7.2019 Helsingin Sanomissa. Onhan se päivän selvää, ettei potilaan aivojen omega-3-rasvahappojen vaje korjaudu mielialalääkkeillä eikä psykoterapialla. Silti läheskään kaikki lääkärit eivät vieläkään ymmärrä määrätä E-EPAa masennuksen hoitoon. Toki potilaat voivat ottaa E-EPAa (n. 2–3 g/vrk) myös ilman lääkärin määräystä tai suositusta. Siitä ei ole mitään haittaa.

Alle viiden prosentin omega-3-indeksi (O3I) liittyy viisinkertaiseen synnytyksen jälkeiseen masennukseen, osoittaa uusi belgialaisen Liègen yliopiston gynekologien tutkimus. Aineistona oli 72 tervettä synnyttänyttä naista, joista osa (suurin osa niitä, joiden O3I oli alle 5 %) sairastui masennukseen. Raskaana olevilta ja synnyttäneiltä naisilta tulee siis (mieluiten äitiysneuvoloissa) mitata O3I, ja jos se on alle 5 %, heille tulee määrätä tai suositella E-EPAa, mieluiten 2 g päivässä. O3I:n ihannelukema on yli 8 %. (Älä vaan sano, ettet tiedä, mikä omega-3-indeksi on!)

Psykoterapian lisänä annettu kalaöljyhoito lievittää työntekijöiden lievää masennusta. osoittaa japanilainen kliininen kaksoissokkotutkimus. Potilaille annettiin 12 viikon ajan päivittäin 15 kpl 300 mg:n kalaöljykapseleita, joista he saivat 500 mg DHA:ta ja 1000 mg EPAa. Masennusta arvioitiin Beck Depression Inventory®-II (BDI-II) -arviointiasteikolla (Tayama ym. 2019).

Uusi 26 tutkimuksen ja yli 2000 potilaan meta-analyysi vahvistaa, että kalaöljy parantaa kliinistä masennusta, kunhan kalaöljy sisältää runsaasti EPAa (Liao ym. 2019).

Lundin yliopiston tutkijatkin suosittelevat uudessa katsausartikkelissaan kalaöljyä neuropsykiatrisiin sairauksiin (Reimers ja Ljung 2019). Artikkelissa on 204 kirjallisuusviitettä, jotka puoltavat kalaöljyn käyttöä neurologisissa ja psykiatrisissa sairauksissa. Yhdysvaltain Terveysviraston PubMed-tietokannassa on jo yli tuhat tieteellistä raporttia hakusanaparilla omega-3 + depression. On siis turha väittää, ettei asiaa ole tutkittu.

Krooninen matala-asteinen tulehdus on masennuksen ja sydäntautien yhteinen nimittäjä.

Reimers A, Ljung H. The emerging role of omega-3 fatty acids as a therapeutic option in neuropsychiatric disorders. Review. Therapeutic Advance in Psychopharmacology. 2019 Jun 24;9:2045125319858901. doi: 10.1177/2045125319858901. eCollection 2019. Free Full Text
Tayama J, Ogawa S, Nakaya N, et al. Omega-3 polyunsaturated fatty acids and psychological intervention for workers with mild to moderate depression: A double-blind randomized controlled trial. Journal of Affective Disorders. 2019 Feb 15;245:364-370. doi: 10.1016/j.jad.2018.11.039.
Liao Y, Xie B, Zhang H, et al. Efficacy of omega-3 PUFAs in depression: A meta-analysis. Review. Translational Psychiatry. 2019 Aug 5;9(1):190. doi: 10.1038/s41398-019-0515-5. Free Full Text (56 kirjallisuusviitettä)