Lundin yliopisto: Kalaöljyä neurologisille ja psykiatrisille potilaille

Kalaöljyn omega-3-rasvahappojen merkitystä tutkitaan nyt aivan vimmatusti kardiologiassa, neurologiassa ja psykiatriassa. EPA ja DHA ovat tärkeitä aivojen normaaleille toiminnoille. Näitä rasvahappoja tulisi antaa ruoan lisänä potilaille, mutta useimmat suomalaiset psykiatrit ja muut lääkärit eivät sitä ymmärrä, valitettavasti. Syykin on selvä: Lääketeollisuus lahjoo lääkäreitä määräämään mielialalääkkeitä, joiden todellinen teho on heikko, usein suorastaan olematon tai haitallinen. Ruotsalaisen Lundin yliopiston tutkijat korostavat uudessa katsauksessaan kalaöljyn tärkeää merkitystä mielenterveydelle.

Neurologiset ja psykiatriset sairaudet ovat yleistyneet viime vuosikymmeninä, eikä niihin annettu lääkehoito tai psykoterapia ole kovinkaan tehokasta. "Jopa puolet maamme psykiatrian avohoitoyksiköiden asiakaskäynneistä on todennäköisesti terveyshyödyltään kyseenalaisia", kirjoittaa Turun yliopiston psykiatrian professori Jyrki Korkeila tänään (3.7.2019) Helsingin Sanomissa. Onhan se päivän selvää, ettei potilaan aivojen omega-3-rasvahappojen vaje korjaudu mielialalääkkeillä eikä psykoterapialla.

Nyt tarvitaan kiireesti uusia tehokkaita ja turvallisia hoitoja, kirjoittavat Lundin yliopiston kliininen farmakologi, filosofian tohtori Arne Reimers ja neurotieteilijä, filosofian tohtori Hanna Ljung uudessa kirjallisuuskatsauksessaan. Siinä he korostavat lääkkeettömien, ravitsemuksellisten ehkäisy- ja hoitokeinojen, eritoten kalaöljyn EPA- ja DHA-rasvahappojen, tärkeää roolia neurologisten ja psykiatristen sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Suomessa niiden käyttö on täysin laiminlyöty, vaikka väkevöidyn kalaöljyn teho on osoitettu psykiatrien ammattilehdissä julkaistuissa tutkimuksissa. Esimerkiksi Ohion yliopiston tutkimuksen mukaan väkevöity kalaöljy voi auttaa lapsia ja nuoria toipumaan masennuksesta kolmessa kuukaudessa paremmin kuin pelkällä psykoterapialla (jota Korkeila suosittelee kerran viikossa 3-6 kuukauden ajaksi). Amerikkalaisen Harvardin yliopiston psykiatrian apulaisprofessori George I. Papakostas ja Massatchusetts General Hospitalin psykiatrian professori David Mischoulon ovat suositelleet jo yli kymmenen vuotta kalaöljyn käyttöä masennuspotilaiden hoidossa. Mischoulon on osoittanut tutkimuksissaan, että E-EPA-kalaöljy voi parantaa yksinkin vaikean masennuksen. Arizonan yliopiston psykiatrian apulaisprofessori Marlene P. Freeman suositteli jo vuonna 2009 katsauksessaan kalaöljyn omega-3-rasvahappoja masennuksen oheishoidoksi.

DHAn ja EPAn kemialliset kaavat

Kuvassa ovat DHA:n ja EPAn kemialliset rakennekaavat. Lähde: Reimers ja Ljung 2019.

Kalaöljystä tutut omega-3-rasvahapot EPA ja DHA ovat kriittisen tärkeitä aivosolujen (neuronien) toiminnoissa ja neuronien välisessä viestinnässä sekä neuropsykiatrisissa sairauksissa myllertävän neuroinflammaation ehkäisyssä ja vaimennuksessa. Suuri määrä kokeellisia ja epidemiologisia tutkimuksia osoittaa vakuuttavasti, että kalaöljyn omega-3-rasvahapot ovat tehokkaita ja turvallisia monien neurologisten ja psykiatristen tautien hoidossa. EPA ja DHA ovat osoittautuneet tehokkaiksi ja turvallisiksi useimmissa näistä tutkimuksista, joita tässä katsauksessa käsitellään.

Tutkijat korostavat, että punasolujen omega-3-indeksi tulee nostaa kalaöljyllä yli kahdeksan (8) prosentin, jolloin oireet lievenevät ja jopa paranevat. Useimpien potilaiden omega-3-indeksi on aivan liian pieni, mikä heijastaa aivojen omega-3-rasvahappojen puutetta.

Katsauksessa käydään läpi kalaöljyn omega-3-rasvahappojen merkitys seuraavissa sairaustiloissa

Artikkelin voi lukea kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä. Artikkelissa on peräti 204 kirjallisuusviitettä, jotka tukevat kalaöljyn käyttöä neurologiassa ja psykiatriassa.

Reimers A, Ljung H. The emerging role of omega-3 fatty acids as a therapeutic option in neuropsychiatric disorders. Review. Therapeutic Advance in Psychopharmacology. 2019 Jun 24;9:2045125319858901. doi: 10.1177/2045125319858901. eCollection 2019. Free Full Text

Tohtori Tolosen kommentti

Reimers ja Ljung otsikoivat artikkelinsa "The emerging role of omega-3 fatty acids as a therapeutic option in neuropsychiatric disorders" (suomeksi "Omega-3-rasvappojen kasvava rooli hoitovaihtoehtona neuropsykiatrisissa sairauksissa"). Monet johtavassa asemassa olevat psykiatrit ovat tutkineet, suositelleet ja määränneet potilailleen väkevöityä kalaöljyä jo toistakymmentä vuotta, ja hoitotulokset ovat olleet vallan erinomaisia. Yhdysvaltain psykiatriliiton (American Psychiatric Association) Omega-3-alakomitea (Omega-3 Fatty Acids Subcommittee) suositteli jo vuonna 2006 kalaöljyä masennuksen hoitoon, koska pätevät kliiniset tutkimukset tukevat sitä.

Suomessa kokenut psykiatri Mauno Rauramo ehdotti lääkäriseura Duodecimille marraskuussa 2009 kalaöljyn lisäämistä masennuksen Käypä hoito -suosituksiin. Rauramon aloite ei ole vieläkään toteutunut. "Miksi omega-3-rasvahapot eivät ole Käypä hoito -suosituksessa masennuksen hoidossa", Rauramo hämmästelee Duodecimin keskustelupalstalla. Minusta syy on selvä: lääketeollisuus lahjoo Käypä hoito -työryhmän puheenjohtajaa ja jäseniä. Kalaöljyn käyttö näet voisi vähentää mielialalääkkeiden tarvetta ja menekkiä.