Väkevöity etyyliesteröity kalaöljy (4 g/vrk) korjaa veren rasvahäiriöitä

Uusi korealainen tutkimus vahvistaa, että 4 g/vrk väkevöityä etyyliesteröityä kalaöljyä alentaa tehokkaasti kohonneita triglyseridejä, VLDL-kolesterolia ja apolipoproteiineja A ja B, mistä hyötyvät eniten tyypin 2 diabeetikot ja statiineja syövät sydänpotilaat. Aineistona oli 215 suuren riskin potilasta, joista 105 sai 8 viikkoa atorvastatiinin lisänä omega-3:a (E-EPAa + E-DHA:ta) ja 110 potilasta (verrokit) pelkkää atrovastatiinia ja lumetta. Tulokset puoltavat väkevöidyn kalaöljyn käyttöä statiinien lisänä sydänterveyden edistämisessä. Uusi ANCHOR-tutkimuksen analyysi korostaa E-EPAn ylivoimaisuutta veren häiriintyneen rasvaprofiilin korjaajana.

Sydänlääkärit tutkivat väkevöityjä kalaöljyvalmisteita ja määräävät niitä potilailleen entistä suurempina päiväannoksina. Ne korjaavat hyvin veren rasvahäiriöitä, joita pidetään sydän- ja verisuonitautien riskitekijöinä. Kohonneet triglyseridit aiheuttavat häiriöitä valtimoiden sisäpinnassa, endoteelissa. Toinen väkevöidyn kalaöljyn tärkeä vaikutustapa on kroonisen matala-asteisen tulehduksen ehkäisy, vaimennus ja sammuttaminen. Kardiologit myöntävät nyt yleisesti, että sepelvaltimotaudissa vallitsee hiljainen krooninen tulehdustila. Väkevöidyn kalaöljyn (4 g/vrk) lisääminen statiinilääkitykseen parantaa suuresti sydänpotilaiden ennustetta, osoittavat monet uudet tutkimukset. Ja niitä on tulossa lisää.

Uusi kliininen kaksoissokkotutkimus tehtiin 36 korealaisessa tutkimuslaitoksessa vuosina 2016–2017. Siihen valittiin 215 suuren sydäntautiriskin potilasta, iältään 20–79 vuotta. Ennen tutkimuksen alkua kaikille osallistujille oli annettu (tuloksetta) ravitsemusneuvontaa, jonka tarkoituksena oli korjata veren rasvahäiriöitä. Osa potilaista söi ennestään kolesterolia alentavia statiineja, osa ei.

Ennen vaikutusjakson alkua kaikille potilaille annettiin kuukauden ajan atorvastatiinia 20 mg päivässä, jota jatkettiin koko vaikutusjakson ajan, 8 viikkoa. Ennestään tiedetään, etteivät statiinit tehoa juuri lainkaan kohonneisiin triglyserideihin, jotka aiheuttavat "residuaalisen" (statiinihoidosta huolimatta jäljelle jäävän) sydäntautiriskin. Sitä pyrittiin nyt vähentämään kalaöljyllä.

Tässä tutkimuksessa 110 potilasta (verrokit) jatkoi atorvastatiinin syöntiä ja sai sen lisänä kuukauden ajan lumekapseleita. 105 potilasta (verumryhmä) sai atorvastatiinin lisäksi päivittäin neljä yhden gramman kalaöljykapselia. Jokainen kapseli sisälsi 460 mg etyyliesteröityä EPAa (E-EPAa) ja 380 mg DHA:ta (E-DHA:ta). Näin vuorokausiannos oli 1 840 mg E-EPAa ja 1 520 mg DHA:ta. Tällaisia määriä ei voi saada pelkästään ruokavaliosta, vaikka söisi kalaa paljonkin. Potilaiden verestä analysoitiin alla olevan grafiikan osoittamien veren rasvojen pitoisuudet.

Alla oleva grafiikka kertoo havainnollisesti, kuinka kalaöljy korjasi tehokkaasti veren rasvahäiriötä.

Omega-3 korjaa veren rasvahäiriöitä

Mustat pylväät osoittavat, kuinka omega-3 (4 g/vrk) alensi 8 viikossa triglyseridejä (TG), muita kolesteroleja kuin "hyvää" HDL:ää (Non-HDL-C) ja erityisesti "pahaa" VLDL-kolesterolia (very low LDL) sekä apolipoproteiineja (Apo A ja Apo B). TC= kokonaiskolesteroli. Valkoiset pylväät osoittavat pelkän atorvastatiinin (20 mg/vrk) vaikutuksia. ATOMEGA = kalaöljyä saaneet potilaat, ATORVASTATIN = verrokit jotka saivat vain atorvastatiinia ja lumetta. Kalaöljy ei suurentanut LDL-kolesterolia (LDL-C),  eikä aiheuttanut muitakaan sivuvaikutuksia, kuten verenvuotoa (suuresta päiväannoksesta huolimatta, 4 g/vrk).
Jun JE, Jeong IK, Yu JM, et al. Efficacy and Safety of Omega-3 Fatty Acids in Patients Treated with Statins for Residual Hypertriglyceridemia: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial. Diabetes and Metabolism Journal. 2019 Jun 20. doi: 10.4093/dmj.2018.0265. Free Full Text (39 referenssiä linkkkeineen)

Tri Tolosen kommentti

Tämä tutkimus vahvistaa useiden aikaisempia kliinisten kalaöljytutkimusten tuloksia veren rasvahäiriöiden korjaamisessa. Esimerkiksi vuonna 2012 julkaistut suuret MARINE- ja ANCHOR-tutkimukset, jotka tehtiin puhtaalla väkevöidyllä E-EPAlla, antoivat vallan erinomaiset tulokset. Yhdysvaltain lääkevirasto FDA hyväksyi heinäkuussa 2012 E-EPA-valmisteen (Vasepa) reseptilääkkeeksi kohonneiden triglyseridien alentamiseen (lue uutinen).

ANCHOR-tutkimuksesta julkaistu uusi post-hoc-analyysi osoittaa, kuinka hyvin E-EPA (4 g/vrk) korjaa veren rasvaprofiilia 12 viikossa (Miller ym. 2019), ANCHOR-tutkimukseen osallistui 702 potilasta, joiden seerumin triglyseridit ja kolesterolit olivat koholla ja joille oli suuren sydäntautiriskin vuoksi määrätty statiinilääkitys. Kaikille oli määrätty vakio ruokavalio. E-EPA alensi kohonneita triglyseridejä keskimäärin 20 prosentilla. LDL-kolesteri ei lisääntynyt, vaan väheni 5 %. E-EPA alensi myös apolipoproteiineja, mikä pienentää sydäntaudin riskiä. Tutkimus tehtiin Yhdysvalloissa ja Hollannissa amerikkalaisen Baylor College of Medicinen professori Christie E. Ballantynen johdolla.

E-EPA korjaa veren rasvahäiriöitä

Apo B = apolipoprotein B; Apo C-III = apolipoprotein C-III; HDL-C = high-density lipoprotein cholesterol; hsCRP = high-sensitivity C-reactive protein; ICAM-1 = intercellular adhesion molecule-1; IL-6 = interleukin-6; ITT = intent-to-treat; LDL-C = low-density lipoprotein cholesterol; Lp-PLA2 = lipoprotein-associated phospholipase A2; non-HDL-C = non–high-density lipoprotein cholesterol; ox-LDL = oxidized low-density lipoprotein; RLP-C = remnant lipoprotein cholesterol; TC = total cholesterol; TG = triglycerides; VLDL-C = very low-density lipoprotein cholesterol; VLDL-TG = very low-density lipoprotein triglycerides.

Kuopiolainen ravitsemusterapian professori, agronomi Ursula Schwab – joka ei ole koulutukseltaan lääkäri vaan agronomi – on pelotellut ravitsemusterapeutteja ja suurta yleisöä lausunnoissaan julkisuudessa, että kalaöljy muka olisi vaarallista terveydelle koska "se ei alenna kokonaiskolesterolia, vaan se voi jopa nostaa huonoa LDL-kolesterolia". Tutkimukset osoittavat, että Schwabin väitteet ovat tarua (ks. yllä oleva grafiikka).

Australialainen farmakologian apulaisprofessori Sheila A. Doggrell kirjoitti juuri farmakologien ammattilehdessä katsauksen triglyseridien alentamisesta väkevöidyillä kalaöljyillä (Doggrell 2019).

Japanilaisten sydänlääkäreiden vertailuissa sekä E-EPA että E-EPA+E-DHA-yhdistelmä alensivat tehokkaasti kohonneita triglyseridejä, joskin E-EPA oli hiukan tehokkaampaa. Lisäksi E-EPA vähentää veressä kiertävää haitallista pienimolekulaarista sd-LDL-kolesterolia ja ehkäisee siten valtimoiden ahtautumista (Tatsuno ym. 2015). USA:ssa ja Japanissa tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa puhdas E-EPA alensi triglyseridejä jopa paremmin kuin reseptivalmisteet Lovaza tai Omacor, jotka ovat E-EPAn ja E-DHA:n yhdistelmiä. Lisäksi E-EPA yhdessä statiinien kanssa alentaa triglyseridejä paremmin kuin kumpikaan niistä yksinään. Amerikkalaisen sydänpotilaan tapauksessa kokonaiskolesteroli aleni 3,1 mmoliin/l (34 %), LDL-kolesteroli aleni 1,5 mmoliin/l (28 %), triglyseridit alenivat 2,0 mmoliin/l (41 %) ja lisäksi non-HDL-kolesteroli aleni 44 %, kun sydänpotilaan pitkään käyttämä Lovaza vaihdettiin E-EPAan (Kedia ja Lynch 2015).

"Lovazan vaihtaminen puhtaaseen väkevöityyn E-EPAan sai aikaan merkittävän hyödyllisen muutoksen potilaan veren rasvaprofiilissa, eritoten triglyseridien alenemisena", päättelivät hoitavat lääkärit. E-EPA oli hyvin siedettyä, he kirjoittivat Postgraduate Medine -lehdessä vuonna 2015.

Puhtaalla väkevöidyllä E-EPAlla tehty REDUCE-IT-tutkimus osoitti, että E-EPA ( 4g/vrk) alentaa tehokkaasti statiineja syövien potilaiden kohonneita triglyseridejä ja sen lisäksi sillä on muitakin (vielä osin tuntemattomia) biologisia vaikutuksia, jotka ehkäisevät merkitsevästi sydänkohtauksia ja aivohalvauksia, päättelevät monet aiheesta kirjoittaneet sydänlääkärit. Esimerkiksi Baum ja Scholz (2019) pitävät E-EPAa ainutlaatuisten ominaisuuksiensa perusteella hyvänä kalaöljyvalmisteena sydänpotilaille. Sheik ym. (2019) selostavat Cardiovascular Diabetology -lehdessä E-EPAn biologisia vaikutusmekanismeja (triglyseridien alentamisen lisäksi), jotka selittävät sen ainutlaatuisia ominaisuuksia.

E-EPA on saanut osakseen valtavaa kiinnostusta ("huge interest") veren rasvahäiriöiden (dyslipidemioiden) korjaamisessa sen jälkeen kun REDUCE-IT-tutkimus julkaistiin, kirjoittavat amerikkalaiset sisätauti- ja sydänlääkärit sekä neuroligit yhteisessä katsaukartikkelissaan (Gupta ym. 2019).

Meksikolaisten pediatrien kliininen tutkimus osoittaa, että kalaöljyn anto (3 g/vrk) on tehokas ja turvallinen keino alentaa ylipainoisten ja lihavien lasten ja nuorten kohonneita triglyseridejä (Del-Río-Navarro ym. 2019). Kanadalaiset sydänlääkärit (Montreal Heart Institute Research Center, Montreal Heart Institute) kehuvat  E-EPAa erinoamisena triglyseridien alentajana ja sydämen suojaajana (Rhainds, Brodeur ja Tardif 2019).

Viimeaikaiset tutkimukset (Sezai ym. 2019) ja Yhdysvaltain Sydänliton suositukset (Skulas-Ray ym. 2019) ovat saattaneet Schwabin, Uusituvan  ja muut kalaöljyjen vähättelijät perin outon valoon. Sydänlääkäreiden, farmakologien ja ravitsemustieteilijöiden ammattilehdissä suositellaan kalaöljyä, eritoten E-EPA 4 g/vrk,  sydämen suojaksi (Baum ja Scholz 2019, Tatsuno ym.2015, Kedia 2015, Dogrell 2019, Tummala ym. 2019, Miller ym. 2019, Harris ja Zotor 2019, Patel ym.2019).

Skulas-Ray AC, Wilson PWF, Harris WS, Brinton EA, Kris-Etherton PM, Richter CK, Jacobson TA, Engler MB, Miller M, Robinson JG, Blum CB, Rodriguez-Leyva D, de Ferranti SD, Welty FK; on behalf of the American Heart Association Council on Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology; Council on Lifestyle and Cardiometabolic Health; Council on Cardiovascular Disease in the Young; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; and Council on Clinical Cardiology. Omega-3 fatty acids for the management of hypertriglyceridemia: a science advisory from the American Heart Association. Circulation 2019 Aug. Published before print
Gupta M, Tummala R, Ghosh RK, et al. An update on pharmacotherapies in diabetic dyslipidemia. Review.  Progress in Cardiovascular Diseases. 2019 Aug 20. pii: S0033-0620(19)30105-7. doi: 10.1016/j.pcad.2019.07.006.

Baum SJ, Scholz KP. Rounding the corner on residual risk: Implications of REDUCE-IT for omega-3 polyunsaturated fatty acids treatment in secondary prevention of atherosclerotic cardiovascular disease. Review. Clinical Cardiology. 2019 Jun 29. doi: 10.1002/clc.23220. Free Full Text
Doggrell SA. Clinical trials of eicosapentaenoic acid (EPA) prescription products for the treatment of hypertriglyceridemia. Review. Expert Opinions in Pharmacotherapy. 2019 Jul;20(10):1221-1225. doi: 10.1080/14656566.2019.1609942.
Tatsuno I, Kudou K, Kagawa T. Effect of TAK-085 on Low-density Lipoprotein Particle Size in Patients with Hypertriglyceridemia: A Double-blind Randomized Clinical Study. Cardiovascular Therapeutics. 2015 Jul 29. doi: 10.1111/1755-5922.12146. [Epub ahead of print]
Kedia AW, Lynch E. Effects of switching from omega-3-acid ethyl esters to icosapent ethyl in a statin-treated patient with elevated triglycerides. Postgraduate Medicine 2015 Oct 9:1–5 Abstract
Sezai A, Unosawa S, Taoka M, et al. Long-Term Comparison of Ethyl Icosapentate vs. Omega-3-Acid Ethyl in Patients With Cardiovascular Disease and Hypertriglyceridemia (DEFAT Trial). Circulation Journal. 2019 Apr 19. doi: 10.1253/circj.CJ-18-0764. Free Full Text pdf
Tummala R, Ghosh RK, Jain V, et al. Fish Oil And Cardiometabolic Diseases: Recent Updates And Controversies. Review. American Journal of Medicine. 2019 May 8. pii: S0002-9343(19)30392-4. doi: 10.1016/j.amjmed.2019.04.027. [Epub ahead of print]
Harris WS, Zotor FB. n-3 Fatty acids and risk for fatal coronary disease. Proceedings of the Nutrition Society. 2019 Mar 6:1-6. doi: 10.1017/S0029665118002902.
Sheikh O, Vande Hei AG, Battisha A, et al. Cardiovascular, electrophysiologic, and hematologic effects of omega-3 fatty acids beyond reducing hypertriglyceridemia: as it pertains to the recently published REDUCE-IT trial. Review. Cardiovascular Diabetology. 2019 Jun 24;18(1):84. doi: 10.1186/s12933-019-0887-0. Free Full Text pdf
Del-Río-Navarro BE, Miranda-Lora AL, Huang F, et al. Effect of supplementation with omega-3 fatty acids on hypertriglyceridemia in pediatric patients with obesity. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism. 2019 Jul 4. pii: /j/jpem.ahead-of-print/jpem-2018-0409/jpem-2018-0409.xml. doi: 10.1515/jpem-2018-0409.

Miller M, Ballantyne CM, Bays HE, et al. Effects of Icosapent Ethyl (Eicosapentaenoic Acid Ethyl Ester) on Atherogenic Lipid/Lipoprotein, Apolipoprotein, and Inflammatory Parameters in Patients With Elevated High-Sensitivity C-Reactive Protein (from the ANCHOR Study). American Journal of Cardiology. 2019 Jun 6. pii: S0002-9149(19)30637-X. doi: 10.1016/j.amjcard.2019.05.057. Full Free Text pdf
Patel PN, Patel SM, Bhatt DL. Cardiovascular risk reduction with icosapent ethyl. Current Opinion in Cardiology. 2019 Aug 28. doi: 10.1097/HCO.0000000000000678.
Rhainds D, Brodeur MR, Tardif JC. Investigational drugs in development for hypertriglyceridemia: a coming-of-age story. Expert Opinion on Investigational Drugs. 2019;28(12):1059–1079. doi:10.1080/13543784.2019.1696772