Kalaöljy ehkäisee ja parantaa ikääntyvien muisti- ja muita kognitiohäiriöitä

Väestön ikääntyessä lisääntyvät muistisairaudet ja ikääntymiseen liittyvä henkisen toimintakyvyn heikkeneminen. Ne johtuvat sitä, että aivojen ja muiden kudosten omega-3-rasvahappojen pitoisuus vähenee iän myötä. Puute voidaan ehkäistä ja hoitaa helposti nauttimalla säännöllisesti ruuan lisänä  kalaöljyvalmisteita, kirjoittavat espanjalaisen Navarran yliopiston ja Carlos III:n de Madrid tutkimuslaitoksen ravitsemustieteilijä Amelia Marti del Moral ja elintasosairauksia tutkiva tohtori Francesca Fortique uudessa kirjallisuuskatsauksessaan. Se tukee aikaisempaa kuuden tutkimuksen meta-analyysia ja sitä, mitä olen puhunut ja kirjoittanut kalaöljystä jo yli 35 vuotta.

Vuonna 2016 kiinalaiset neurologit julkaisivat kuuden kliinisen tutkimuksen meta-analyysin, jonka mukaan kalaöljy ehkäisee ikääntyvien ihmisten kognitiivisia häiriöitä (Zhang ym. 2016). Sen jälkeen tutkimuksia on tehty lisää, ja nyt espanjalaiset tutkijat kokosivat yhteen 14 tutkimusta, jotka vahvistavat tuota aikaisempaa koontitutkimusta.

Katsaukseen kelpuutettiin 14 kliinistä kaksoissokkotutkimusta Yhdysvaltain terveysviraston PubMed-tietokannasta tammikuun 2010 ja joulukuun 2017 välisenä aikana. Kokeissa oli annettu ikääntyneille ihmisille joko kalaöljyä tai lumetta ja heidän muistiaan ja muita kognitiivisia toimintoja oli testattu. Osalla osallistujista oli diagnosoitu ikääntymiseen liittyvä muistihäiriö ja osalla ei. Koehenkilöt eivät olleet nauttineet kalaöljyä ennen tutkimusten alkua, jonka jälkeen osalle heistä annettin kalaöljyä ja osalle (verrokeille) lumetta. Alla oleva kaavio esittää kuinka kirjallisuuskatsaus tehtiin.

Katsauksen kulkukaavio

Yhteensä 127 tieteellisestä tutkimuksesta katsaukseen kelpuuutettiin 14 parasta.

Kymmenen tutkimusta (14:sta) osoitti, että kalaöljy paransi koehenkilöiden kongitiivisia toimintoja (työmuistia, verbaalista muistia, lyhytaikaista muistia, hoksaamisnopeutta, johtamistaitoja ym.). Yhdeksässä tutkimuksessa EPA:n + DHA:n päiväannokset olivat 60–1500 mg, kolmessa tutkimuksessa annettiin pelkästään DHA:ta 250–2500 mg, yhdessä tutkimuksessa 300 mg DHA:ta ja 100 mg EPAa, yhdessä tutkimuksessa annettin krilliöljyä. Vaikutusjaksot olivat keskimäärin puoli vuotta, jolloin ero lumetta saaneisiin verrokkeihin tuli selväksi. Tutkijat esittävät alla olevassa kaavakuviossa kalaöljyn omega-3-rasvahappojen vaikutusmekanismeja aivoissa. Kalaöljyn rasvahapot toimivat kaikissa synapseissa, joiden plastisuutta ne lisäävät. Plastisuus tekee meistä sen ihmisen joka me olemme.

Kalöljy omega-3-rasvahappojen vaikutuksia aivoissa

Kalaöljyn omega-3-rasvahappojen (EPA ja DHA) nauttiminen ruoan lisänä voi olla hyödyksi ikääntyvien ihmisten kongitiivisille toiminnoille, osoitti kirjallisuuskatsaus. Näin ollen tutkijat suosittelevat ikääntyville ihmisille kalaöljyä ehkäisemään henkisen suorituskyvyn heikkenemistä. Katsauksen voi lukea kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä.

Vuonna 2018 osoitettiin, että kalaöljy suojaa joustavaa älykkyyttä. (Talukdar ym. 2018).

Zhang XW, Hou WS, Li M, Tang ZY. Omega-3 fatty acids and risk of cognitive decline in the elderly: a meta-analysis of randomized controlled trials. Aging Clinical and Experimental Research. 2016 Feb;28(1):165-6. doi: 10.1007/s40520-015-0381-9. Free Full Text
Marti Del Moral A, Fortique F. Omega-3 fatty acids and cognitive decline: a systematic review. Nutrión Hospitaleria. 2019 Jun 19. doi: 10.20960/nh.02496. Free Full Text pdf.
Talukdar T, Zamroziewicz MK, Zwilling CE, Barbey AK. Nutrient biomarkers shape individual differences in funcional brain cooenctivity: Evidence from omega-3 PUFAs. Hum Brain Mapping. 2018 Dec 16. doi: 10.1002/hbm.24498.

Tohtori Tolosen kommentti

Irlannissa ja Pohjois-Irlannissa on tekeillä toinen vastaavanlainen terveiden (yli 18-vuotiaiden) ihmisten koontitutkimus samasta aiheesta. Tutkimusprotokollan voi lukea maksutta TÄSTÄ. Sekin osoittaa, kuinka kalaöljyn terveysvaikutusten tutkiminen on nyt trendikästä. Älkää hyvät ihmiset uskoko Ursula Schwabin ja Matti Uusituvan Duodecimissa esittämää väitettä, etteivät terveet ihmiset tarvitse kalaöljyä ravintolisä.

Uusi yli 37 000 henkilöä käsittänyt koontitutkimus osoitti, että kalaöljy parantaa nykyisten ja entisten tupakoitsijoiden keuhkojen toimintaa.

Kalaöljy ja antioksidanttivitamiinit parantavat ikäihmisten henkistä ja fyysistä suorituskykyä sekä unen ja elämän laatua (Nikosian yliopiston tutkimus, 2020)

Ei-positiivisissa tutkimuksissa kalaöljyn päivannokset olivat olleet liian pieniä ja/tai vaikutusjaksot liian lyhyitä, jotta ero verrokeihin olisi ollut tilastollisesti merkitsevä. Syömällä runsaasti rasvaista kalaa, niin että päivittäin omega-3:n saanti ylittää 250 mg, voi myös suojata aivojaan muistihäiriöitä vastaan, ilmenee uudesta amerikkalaisesta tutkimuksesta (Nielsen 2019). Se edellyttäisi kuitenkin, että suomalaiset lisäisivät kalansyöntiään kolminkertaiseksi nykyisestä. Taitaa kuitenkin olla helpompaa ottaa 1–2 väkevöityä kalaöljykapselia päivässä. Omega-3-indeksin tulisi nousta yli kahdeksan prosentin.

Lundin yliopiston tutkijat suosittelevat kalaöljyä neurologisten ja psykiatristen sairaustilojen hoitoon.

Kalaöljytutkimus on nyt erittäin vilkasta, kuten voit helposti todeta klikkaamalla TÄHÄN.

Nielsen SJ. Omega 3 Fatty Acid Consumption from Seafood and Cognitive Functioning, 2011-2014 (P18-085-19). Current Developments in Nutrition. 2019 Jun 13;3(Suppl 1). pii: nzz039.P18-085-19. doi: 10.1093/cdn/nzz039.P18-085-19.