Uusi tutkimus vahvistaa: K2-vitamiini ehkäisee valtimonkovettumatautia

Matala K2-vitamiinin pitoisuus veressä liittyy kohonneeseen verenpaineeseen ja valtimoiden kovettumiseen, kirjoittavat belgialaiset ja hollantilaiset sydänlääkärit ja farmakologit Amerikan Sydänliiton tiedelehdessä. Jopa 35 prosenttia flaamilaisesta väestöstä potee K2-vitamiinin vajetta, mikä altistaa heidät sydän- ja verenkiertoelinten sairauksille, päättelevät tutkijat. Puute olisi helppo ehkäistä ja korjata nauttimalla K2-vitamiinia ravintolisänä. K2-vitamiinin tarve on noin 300 mikrogrammaa (µg) päivässä, mikä ehkäisee monien tutkimusten mukaan valtimoiden kalkkiutumista.  K1-vitamiini vahvistaa luustoa, mutta ei ehkäise valtimoiden kalkkiutumista kuten K2.

Parhaillaan on käynnissä useita tutkimuksia, joissa selvitetään K2-vitamiinin merkitystä valtimoiden kalkkiutumisen ehkäisyssä ja hoidossa. Nyt tiedetään, että valtimoiden kalkkiutuminen ja jäykistyminen johtuu – ainakin osittain – elimistön Gla-proteiinin (Matrix Gla Protein, MGP) puutoksista, joka puolestaan liittyy K2-vitamiinin puutteeseen. K2 aktivoi tätä valkuaisainetta ja ohjaa ravinnosta ja ravintolisistä saadun kalkin luustoon sen sijaan, että sitä kertyisi valtimoiden seinämiin, kuten farmakologian emeritusprofessori Ilari Paakkari kirjoitti Duodecimissa vuonna 2016. MGP on 11‐kD-proteiini, jota syntetisoivat valtimoiden sileät lihassolut sekä endoteelisolut. Aktivoitunut MGP on tehokas paikallinen kalkkiutumisen estäjä verisuonen seinämässä.

Belgialaiset ja hollantilaiset lääkärit ja farmakologit tutkivat FLEMENGHO (Flemish Study on Environment, Genes, and Health Outcomes) -tutkimuksessa Gla-proteiinia ja valtimoiden jäykkyyttä 835 flaamilaisella henkilöllä, keski-iältään 49,7 vuotta, joista lähes puolet (46 %) oli naisia. Koehenkilöiden tiedot on kuvattu tarkoin artikkelin taulukoissa 1 ja 2.

Koehenkilöiden veriplasmasta mitattiin dp‐ucMGP-proteiinia (Desphospho‐uncarboxylated matrix Gla protein) ja heidän pulssiaaltonsa nopeus (PWV) mitattiin kaula- ja reisivaltimon väliltä. Se kuvastaa valtimoiden joustavuutta tai jäykkyyttä. Lisäksi mitattiin verenpainetta ja muita hemodynamiikan muuttujia. Elimistön matriksi-Gla-proteiini sitoo itsensä kalsiumioneja: aktivoitukseen Gla-proteiini tarvitsee K2-vitamiinia, jotta se voi estää verisuonten kalkkiutumista. Aikaisempi raportti FLEMEGHO-tutkimuksesta osoitti, että kohonnut inaktiivi dp‐ucMGP-proteiini ennustaa ennenaikaista kokonais- ja sydäntautikuoleman riskiä (Liu ym. 2015).

[Juuri julkaistu toinen kliininen tutkimus vahvistaa, ettei pelkän fyllokinonin mittaaminen verestä kerro mitään sepelvaltimotaudin riskistä, mutta sitä vastoin vähäinen dp-ucMGP, joka kuvaa pitkäaikaista K-vitamiinien lisääntynyttä saantia, näyttää ehkäisevän sepelvaltimotautia. Inaktiivinen MGP eli dp-ucMGP on paras K-vitamiinien saannin biomarkkeri, sillä dp-ucMGP heijastaa sekä K1:n että K2:n saantia useiden viime viikkojen tai kuukausien ajalta. K2-vitamiini imeytyy paremmin ja on biologisesti aktiivisempi kuin K1, ja siksi se antaa enemmän terveysvaikutuksia. Sen lisäksi dp-ucMGP liittyy toiminnallisesti sepelvaltimotautia ehkäiseviin biologisiin mekanismeihin. Niinpä dp-ucMGP näyttää olevan luotettavin K-vitamiinien saannin osoittaja. Ruuasta ei saada todennäköisesti sydäntä suojaavaa määrää K2:ta, vaan se on otettava "purkista" (Zwakenberg ym. 2019)].

Inaktiivi dp‐ucMGP liittyi suurentuneeseen pulssinopeuteen, pulssipaineeseen ja eteen- ja taaksepäin suuntautuneisiin pulssiaaltoihin, mitkä kaikki merkitsevät valtimoiden jäykistymistä ja kovettumista. Havainnot avaavat uusia mahdollisuuksia tutkia ja ehkäistä valtimoiden kovettumista ja niistä johtuvia sydän- ja verisuonitauteja K2-vitamiinilla, kirjoittavat tutkijat. He pitävät tärkeänä  K2-vitamiinin riittävää saantia, joka ehkäisee sairaalloisia hemodynamiikan muutoksia. Tämä uusi tutkimus vahvistaa monia aikaisempia, joiden mukaan K2-vitamiini ehkäisee ja jarruttaa valtimoiden kalkkiutumista.

Tutkimusta rahoittivat:

  • Euroopan Unioni (HEALTH‐F7‐305507‐HOMAGE),
  • European Research Council (Advanced Researcher Grant 2011‐294713‐EPLORE ja Proof‐of‐Concept Grant 713601‐uPROPHET),
  • European Research Area Net for Cardiovascular Diseases (JTC2017‐046‐PROACT);
  • Research Foundation Flanders, Ministry of the Flemish Community, Brussels, Belgium (G.0881.13 and 11Z0916N),
  • Studies Coordinating Center in Leuven, Belgium.
Wei F-F, Thijs L, Cauwenberghs et al. Central Hemodynamics in Relation to Circulating Desphospho‐Uncarboxylated Matrix Gla Protein: A Population Study. Journal of the American Heart Association. 2019;8(7): e011960. doi.org/10.1161/JAHA.119.011960
Zwakenberg SR, Burgess S, Sluijs I, Weiderpass E, Beulens JWJ, van der Schouw YT. Circulating phylloquinone, inactive Matrix Gla protein and coronary heart disease risk: A two-sample Mendelian Randomization study. Clinical Nutrition. 2019 May 7. pii: S0261-5614(19)30200-6. doi: 10.1016/j.clnu.2019.04.024. Free Full Text

Paakkari I. K-vitamiini: koagulaatiosta kalkkiutumiseen. Duodecim 2016;132(19):1755-62 Free Full Text

Tohtori Tolosen kommentti

  • K2-vitamiinia saadaan ravinnosta pääasiassa fermentoiduista (käytetyistä) juustosta, lihasta ja maitotaloustuotteista. Eniten sitä sisältää natto (fermentoidut soijapavut). Ihmisen suolistobakteerit syntetisoivat pieniä määriä K2-vitamiinia, mutta suurin osa siitä jää bakteerien pinnoille, eikä imeydy sieltä vereen. Ihmisen itsensä tuottama K2-määrä ei riitä ehkäisemään varfariinin ja statiinien haittoja, valtimomuutoksia tai syöpätauteja.
  • K2-vitamiinin nauttiminen ravintolisänä voi vähentää sydän- ja valtimotautien sekä eräiden syöpätautien (erityisesti maksa-, rinta- ja eturauhassyöpien) riskiä ja ehkäistä niiden kasvua ja leviämistä muualle elimistoon.
  • Lue lisää alla olevasta linkistä.