Karnosiini aivosairauksissa

Neurologit kutsuvat karnosiinia nimellä neuroprotektantti, hermoston suojelija – eikä syyttä. Vaikka karnosiinia on tutkittu eniten urheilu- ja liikuntafysiologiassa ja aineenvaihdunnan (metabolian) sairauksissa, kuten diabeteksessa ja sydän- ja verisuonitaudeissa, yhä useampi neurotieteellinen tutkimus ja käytännön kokemus osoittaa, että karnosiini suojelee aivoja rappeutumista, toimintahäiriöitä sekä neurologisia ja psykiatrisia sairauksia vastaan. Karnosiini imeytyy hyvin ruuasta ja ravintolisästä suolistoon ja siitä vereen ja kulkeutuu sen mukana aivoihin, joiden soluja se suojelee, toteavat kirjoittajat. He kertovat, millä biokemiallisilla mekanismeilla karnosiini suojelee aivoja.

Karnosiini on fysiologinen yhdiste, jota ihmisessä on luonnostaan lihaksistossa, maksassa ja aivoissa. Siellä karnosiinilla on monia tärkeitä tehtäviä. Tämä uusi kirjallisuuskatsaus keskittyy karnosiinin aivoja suojaaviin vaikutuksiin.

Karnosiinin vaikutuksia aivoissa

Kaavakuva kertoo, kuinka karnosiini ja sen sukulaisaine homokarnosiini kulkeutuvat hermosoluihin (neuroneihin) ja tähtisoluihin eli astrosyytteihin. Niissä ne saavat aikaan monia suotuisia vaikutuksia.

Karnosiinin neuroprotektiiviset (hermostoa suojelevat) vaikutusmekanismit [suluissa olevat numerot viittaavat kirjallisuskatsauksen referensseihin]

  • neuronien aineenvaihdunnan (metabolian) tukeminen [21]
  • aivosolujen puskurointi [21]
  • tulehduksen ja AGE-tuotteiden synnyn ja aktiviteetin esto [12]
  • gamma-aminovoihapon eli GABAn reseptoreiden esto [32]
  • sinkin ja kuparin neurotoksisuuden esto [23, 24]
  • karbonylaation ja sen aiheuttaman toksisuuden esto [26]
  • vapaiden happiradikaalien ja typpiyhdisteiden toksisuuden esto [25] 
  • NMDAn (N-metyyli-D-aspartaatin) aiheuttaman neurotoksisuuden lievennys [29]. NMDA-reseptorit ovat keskeisessä roolissa aivojen kehittymisessä ja muotoutuvuudessa (plastisuudessa), sekä oppimisessa ja muistamisessa.
  • hermotukisolujen eli astrosyyttien, BDNF:n (aivoperäisen hermokasvutekijän) ja NGF:n (hermokasvutekijän) tuotanto ja aktivointi [31]
  • hermovälittäjäaineiden serotoniinin, dopamiinin ja noradrenaliinin aktivointi [33, 34].

Nämä monet biokemialliset ja farmakologiset mekanismit selittävät karnosiini laaja-alaisia vaikutuksia keskushermostossa. Artikkeli vahvistaa kaikkea sitä, mitä olen viimeisten 16 vuoden aikana kirjoittanut ja puhunut karnosiinin terveysvaikutuksista. Artikkelin voi lukea kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä. Siinä on 199 kirjallisuusviitettä eli referenssiä.

Japanilaisten tutkijoiden mukaan karnosiini saa aikaan suolistossa sen, että suoliston solut esittävät eksosomeja, jotka puolestaan aktivoivat aivosoluja (Sugihara ym. 2019). Uusi japanilainen ihmistutkimus osoittaa, että mitä enemmän ihmisen seerumissa on beeta-alaniinia (karnosiinin aineenvaihduntatuotetta), sitä pienempi on hänen riskinsä tylsistyä (dementoitua) (Hata ym. 2019). Uudet neurotieteiöijöiden tutkimukset vahvistavat, että karnosiini suojaa aivoja verenkiertohäiriöiltä ja niiden seuraamuksilta (Virdi ym. 2020, Kim ym 2020).

Virdi JK, Bhanot A, Jaggi AS, Agarwal N. Investigation on Beneficial Role of L-Carnosine in Neuroprotective Mechanism of Ischemic Postconditioning in Mice: Possible role of Histidine Histamine Pathway [published online ahead of print, 2020 Jan 17]. International Journal of Neuroscience. 2020;1–19. doi:10.1080/00207454.2020.1715393

Kim ES, Kim D, Nyberg S, et al. LRP-1 functionalized polymersomes enhance the efficacy of carnosine in experimental stroke. Scientific Reports. 2020;10(1):699. Published 2020 Jan 20. doi:10.1038/s41598-020-57685-5 Free Access
Schön M, Mousa A, Berk M, Chia WL, Ukropec J, Majid A, Ukropcová B, de Courten B. The Potential of Carnosine in Brain-Related Disorders: A Comprehensive Review of Current Evidence. Review. Nutrients. 2019 May 28;11(6). pii: E1196. doi: 10.3390/nu11061196. Free Full Text
Sugihara Y, Onoue S, Tashiro K, Sato M, Hasegawa T, Katakura. Carnosine induces intestinal cells to secrete exosomes that activate neuronal cells. PLoS ONE 2019, 14(5): e0217394. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217394
Hata J, Ohara T, Katakura Y, et al. Association Between Serum β-alanine and Risk of Dementia: the Hisayama Study. American Journal of Epidemiology. 2019 May 25. pii: kwz116. doi: 10.1093/aje/kwz116.