Etyyliesteröityjen kalaöljyjen vertailututkimus veren rasvahäiriöiden hoidossa

Väkevöidyt etyyliesteröidyt kalaöljyt ovat osoittautuneet tieteellisissä tutkimuksissa tehokkaiksi sydäntä ja valtimoita suojaaviksi ravintolisiksi. Tarjolla on kahta eri tyyppiä valmisteita, puhdasta E-EPAa sekä E-EPAn ja E-DHA:n yhdistelmää. Japanilaiset sydänlääkärit vertasivat niiden keskinäistä tehoa 87 sydänleikkauksen läpikäyneellä potilaalla, joiden seerumin triglyseridit olivat koholla (vähintään 1,7 mmol/l). Kumpikin tutkittu valmiste oli tehokasta triglyseridien alentamisessa. Ne alensivat myös hapettunutta LDL-kolesterolia, lisäsivät "hyvää" HDL-kolesterolia ja paransivat valtavasti omega-3/omega-6-suhdetta. Tutkimus kumoaa ravitsemusterapian professori Ursula Schwabin julkaisuudessa levittämiä virheellisiä väitteitä kalaöljystä.

Sydänkohtauksen ehkäisemiseksi määrätään yleisesti kolesterolia alentavia lääkkeitä, statiineja (Suomessa niitä syö noin 700 000 henkilöä), mutta siitä huolimatta monet ihmiset saavat edelleen sydänkohtauksen tai aivohalvauksen. Niiden uskotaan johtuvan ainakin osittain kohonneista triglyserideistä, jotka kovettavat ja ahtauttavat valtimoita.

Statiinit eivät tehoa triglyserideihin, joten kardiologit tutkivat uuden polven puhdistettujen ja väkevöityjen kalaöljyjen (E-EPA ja/tai E-EPA + E-DHA) vaikutuksia triglyserideihin. Esimerkiksi kliinisissä MARINE- ja ANCHOR-tutkimuksissa saatiin erinomaisia tuloksia 2-4 gramman E-EPAn päiväannoksilla. Triglyseridien alenemisen on tulkittu ehkäisevän sydänkohtauksia ja aivoverenkierron häiriöitä. Tosin näillä kalaöljyillä – tai ainakin E-EPAlla – on muitakin sydäntä ja aivoja suojaavia vaikutusmekanismeja kuin triglyseridien alentaminen, muun muassa kroonisen matala-asteisen tulehduksen vaimennus ja valtimopaakkujen stabiloiminen, jolloin ne eivät pääse repeämään ja lähettämään pieniä suonia tukkivia irtokappeleita (Bargalló ym. 2017, Kastelein ja Stroes 2019). Englantilaisen Birminghamin yliopistoklinikan sydänlääkärit osoittivat jo vuonna 2004 yli 11 000 infarktipotilaan terveysseurannassa, että väkevöidyn kalaöljyn käyttö statiinien ja beetasalpaajien lisänä vähentää merkitsevästi infarktin sairastaneiden potilaiden kuolleisuutta (Lee ym. 2004). Saksalainen 3 000 sydänpotilaan kymmenen vuoden seurantatutkimus LURIC osoitti, että omega-3:t suojaavat sydankuolemalta.

Aikaisemmassa japanilaisten sydänlääkäreiden tekemässä vertailuissa kumpikin kalaöljyvalmiste alensi tehokkaasti kohonneita triglyseridejä, joskin E-EPA oli hiukan tehokkaampaa (Tatsuno ym. 2013). USA:ssa ja Japanissa on tehty uusia kliinisiä tutkimuksia, joiden mukaan puhdas E-EPA alentaa triglyseridejä jopa paremmin kuin reseptivalmisteet Lovaza tai Omacor, jotka ovat E-EPAn ja E-DHA:n yhdistelmiä. Lisäksi on käynyt ilmi, että E-EPA yhdessä statiinien kanssa alentaa triglyseridejä paremmin kuin kumpikaan niistä yksinään. Amerikkalaisen sydänpotilaan tapauksessa kokonaiskolesteroli aleni 3,1 mmoliin/ (34 %), LDL-kolesteroli aleni 1,5 mmoliin/l (28 %), triglyseridit alenivat 2,0 mmoliin/l (41 %) ja lisäksi non-HDL-kolesteroli aleni 44 %, kun sydänpotilaan pitkään käyttämä Lovaza vaihdettiin E-EPAan.

"Lovazan vaihtaminen puhtaaseen väkevöityyn E-EPAan sai aikaan merkittävän hyödyllisen muutoksen potilaan veren rasvaprofiilissa, eritoten triglyseridien alenemisena", päättelivät lääkärit. E-EPA oli hyvin siedettyä, he kirjoittivat Postgraduate Medine -lehdessä vuonna 2015.

DEFAT-tutkimus

Japanilaisessa DEFAT-tutkimuksessa sydänkirurgian läpikäyneen 87 potilaan aineistossa (jossa triglyseridit olivat koholla, yli 1,7 mmol/l) annettiin kolme vuotta joko 1 800 mg/vrk  E-EPAa tai 2 000 mg/vrk E-EPA + E-DHA -valmistetta ja mitattiin veren rasvoja, seerumin kreatiinia, kystatiini-C:tä, hapettunutta LDL:ää (ox-LDL), hsCRP:tä ja pitkän ajan kuluessa ilmaantuvia sydän- ja aivoverenkierron häiriöitä (engl. Long-term major adverse cardiac and cerebrovascular events eli MACCE). E-EPA-ryhmässä oli 43 ja E-EPA + E-DHA -ryhmässä 44 potilasta. Heidän tietonsa käyvät ilmi artikkelin taulukosta 1. Potilasaineiston jakautuminen ryhmiin havainnollistetaan alla olevassa kaavakuvassa:

DEFAT Study

Tutkimusaineisto (87 potilasta) randomisoitiin eli satunaistettiin kahteen ryhmään, joista toinen sai kolmen vuoden ajan 1,8 g/vrk E-EPAa (6 kaps/vrk) ja toinen 2,0 g/vrk EPA+DHA:ta.

Annosteluohjeiden noudattamista selvitettiin 6 kuukauden kuluttua vaikutuksen jälkeen tehdyillä potilaiden haastatteluilla. Niissä kävi ilmi, että monet E-EPA-ryhmän osallistujat eivät olleet noudattaneet ohjeita vaikutusjakson loppuun asti. Syynä oli todennäköisesti se, että kapselit sisälsivät vain 300 mg E-EPAa, joten kapseleita olisi pitänyt ottaa 6 kappaletta päivässä. [Suomessa ei ole tätä ongelmaa, koska meillä on vahvemmat E-EPA-valmisteet, jopa 650 mg/kapseli.]

Tulokset käyvät ilmi alla olevasta kuviosta


DEFAT tulokset

Kumpikin kalaöljyvalmiste alensi hyvin kohonneita triglyseridejä, joskin E-EPA+ E-DHA osoittautuii hiukan teokkaammaksi. Vertailua haittasi se, että osa E-EPA-ryhmästä ei noudattanut loppuun asti annosteluohjeita (6 kapselia päivässä). Kaaviossa triglyseridit ilmoitetaan mg/dl-yksiköissä. Alussa ryhmien triglyseridilukemat olivat samalla tasolla, noin 220 mg/dl eli 2,5 mmol/l.

AA/EPA-suhde

Kuvio: Seerumin EPAn (omega-3) suhde AA:han (arakidonihappoon, omega-6) parani valtavasti kummallakin kalaöljyvalmisteella kolmen vuoden vaikutusjakson kuluessa. Mitä suurempi suhde on, sitä parempi terveyden kannalta.

Päätelmät

Kumpikin kalaöljy alensi tehokkaasti triglyseridejä kolmen vuoden seurantajakson aikana. Tässä japanilaisessa potilasaineistossa E-EPA + E-DHA näytti olevan hiukan pelkkää E-EPA tehokkaampaa. Yhdistelmävalmistetta nauttineessa ryhmässä useampi pääsi triglyserideissä alle 1,7 mmol/l pitoisuuteen. E-EPA-ryhmän huonompi komplianssi (ohjeiden noudattaminen) vaikeutti tulosten tulkintaa. Seerumin EPAn ja DHA:n pitoisuudet suurenivat, eli omega-3:t imeytyivät hyvin vereen. Seerumin kokonais- ja "pahan" LDL-kolesterolin lukemissa ei ollut merkitseviä eroa ryhmien välillä. "Hyvän" HDL-kolesterolin pitoisuus suureni kummallakin valmisteella (taulukko 2). Haitallinen hapettunut kolesteroli (ox-LDL) aleni kummallakin valmisteella (artikkelin kuvio 3). Seerumin arakidonihapon (AA, omega-6) pitoisuus aleni merkitsevästi kummallakin valmisteella eli omega-6/omega-3-suhde tai omega-3/omega-6 parani. On sanomattakin selvää, että molemmat kalaöljyt suurensivat potilaiden omega-3-indeksiä, vaikka sitä ei tässä yhteydessä mitattukaan.

Tutkimus kumoaa mm. kuopiolaisen ravitsemusterapian professori Ursula Schwabin julkisuudessa levittämiä väitteitä, joiden mukaan kalaöljy muka olisi terveydelle vaarallista, "koska se ei alenna kokonaiskolesterolia, vaan se voi jopa nostaa huonoa LDL-kolesterolia". Tässäkin tutkimuksessa tulos oli päinvastainen: Kumpikin valmiste alensi sekä kokonais- että LDL-kolesteroleita ja etenkin haitallista hapettunutta ox-LDL:ää (joka tarttuu hanakasti valtimoiden sisäseinämään ja paksuntaa sitä).

Seerumin EPAn (omega-3) suhde AA:han (arakidonihappoon, omega-6) parani valtavasti kummallakin kalaöljyvalmisteella kolmen vuoden vaikutusjakson kuluessa. Mitä enemmän veressä on omega-3:a suhteessa omega-6:een, sitä parempi terveyden kannalta. Runsas omega-3-rasvahappojen saanti ehkäisee metabolista oireyhtymää, kertoo uusi meta-analyysi. Japanilaistutkimuksen voi lukea maksutta kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä (Sezai ym. 2019).

Sezai A, Unosawa S, Taoka M, et al. Long-Term Comparison of Ethyl Icosapentate vs. Omega-3-Acid Ethyl in Patients With Cardiovascular Disease and Hypertriglyceridemia (DEFAT Trial). Circulation Journal. 2019 Apr 19. doi: 10.1253/circj.CJ-18-0764. Free Full Text pdf

Tohtori Tolosen kommentti

Tutkimuksen tulos on merkittävä senkin vuoksi, että japanilaiset syövät ainakin kaksi kertaa enemmän kalaa ja muita meriruokia kuin eurooppalaiset, ja siksi heidän veressään on kaksi kertaa enemmän omega-3-rasvahappoja kuin suomalaisilla. Silti väkevöidyt kalaöljyt, ruoan lisänä nautittuina, korjasivat näin tehokkaasti japanilaisten veren rasvahäiriöitä ja suojelivat siten sydäntä ja aivoja verenkiertohäiriöiltä. Tutkimus vahvistaa jo vuonna 2007 julkaistua JELIS-tutkimusta., joka mullisti sydänlääkäreiden käsitykset sydänpotilaiden ja diabeetikkojen kalaöljyn tarpeesta.

Kardiologit eivät suosittele enää ollenkaan peruskalaöljyjä (Tummala ym. 2019), joissa on vain noin 30 % omega-3:a, vaan ainoastaan väkevöityjä, puhdistettuja valmisteita. Niitä saa ostaa vapaasti kaikista Suomenkin terveyskaupoista, apteekeista ja markettien luontaistuoteosastoilta.

Tummala R, Ghosh RK, Jain V, et al. Fish Oil And Cardiometabolic Diseases: Recent Updates And Controversies. Review. American Journal of Medicine. 2019 May 8. pii: S0002-9343(19)30392-4. doi: 10.1016/j.amjmed.2019.04.027. [Epub ahead of print]