Nuorilla mielenterveyshäiriöisillä on B-vitamiinien puutetta

Varsovassa pidettiin 6.–9. huhtikuuta 2019 Euroopan psykiatriyhdistyksen 27. kongressi (The 27th European Congress of Psychiatry ). Barcelonalaiset psykiatrit esittivät siellä uuden tutkimuksensa, jonka mukaan psykiatrisista sairauksista (ahdistus, masennus, skitsofrenia, psykoosit, mielialahäiriöt) kärsivillä lapsilla ja nuorilla on usein puutetta foolihaposta ja B12-vitamiinista. Puutteiden toteaminen (verikokeissa) ja korjaaminen vitamiineja antamalla edistää potilaiden toipumista ja parantaa heidän hermostonsa kehittymistä sekä elämänlaatuaan, totesivat psykiatrit.

Tutkimusta johti tohtori Gerard Anmella Diaz (Department of Child and Adolescent Psychiatry, Hospital Clinic Barcelona) työryhmineen, joka selvitti asiaa 780 potilaan aineistossa 2015–2017. Lähes 40 % potilaista oli naisia ja valtaosa (87,5 %) oli nuoria, keski-iältään 15-vuotiaita (hajonta 7–18 v). Noin 40 prosentilla potilaista oli foolihapon puute ja noin 20 prosentilla B12-vitamiinin puute. 11 prosentilla oli puutetta kummastakin vitamiinista. B12-vitamiinin puutetta oli eniten masentuneilla.

Nämä havainnot tukevat aikaisempia tutkimuksia ja potilaiden omakohtaisia kokemuksia. Tohtori Anmella Diaz totesi, että potilailla on usein myös D-vitamiinin vajetta. Anmella Diaz piti erittäin valitettavana sitä, etteivät psykiatrit tai muut lääkärit ymmärrä mitata potilaittensa veren vitamiinien pitoisuuksia ja hoitaa puutoksia kuntoon vitamiineilla. Psyykenlääkkeiden syöminen ei korjaa vitamiinien puutosta.

Foolihapon ja B12-vitamiinin puutos aiheuttaa homokysteiinin lisääntymistä veressä ja aivoissa, jolloin kehittyy neurovaskulaarisia (hermo-verisuoni-) ja neurodegeneratiivisia (hermojen rappeutumis-) muutoksia ja psykiatrisia sairauksia, kuten skitsofreniaa, mielialan vaihteluita ja kognitiivisia häiriöitä, Anmella Diaz muistutti. Sikiökautena ja syntymän jälkeen vitamiinien puutokset aiheuttavat demyelinisaatiota (hermoja suojaavan myeliinitupen hajoamista) ja hermoston kehityshäiriöitä sekä psykoottisia häiriöitä ja mielialamuutoksia. Ne ovat erityisen haitallisia lapsuudessa ja nuoruudessa, jolloin aivojen synapsit ja viestintäverkot kehittyvät.

Naispotilaiden foolihapon pitoisuus oli merkitsevästi pienempi (keskimäärin 5,9 ng/ml) kuin miesten (6,4 ng/ml). Foolihapon puutos oli nuorilla yleisempää (45 %) kuin lapsilla (26 %). Vastaavasti B12-puutoksia esiintyi 21 %:lla ja 10 %.lla. B12-pitoisuudet olivat matalampia psykoottisista oireista kärsivillä (403,6 pg/mL) kuin terveillä (437,5 pg/mL).

Ravintolisiä tarvitaan!

Ulkopuoliset psykiatrit kommentoivat tutkimustuloksia. Psykiatrin professori Barbara Remberk (Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw) sanoi, että lasten ja nuorten vitamiinien puutostilat ovat ”tärkeitä”. Hän kysyi tohtori Anmella Diazilta, mitä tämä suosittelisi tutkimuksen ja kokemuksensa perusteella. Anmella Diaz vastasi, että vitamiinien puutteet tulee ottaa huomioon ja hoitaa kuntoon ravintolisillä. ”Olemme nähneet yhteyden psykiatristen sairauksien ja hermoston kehityshäiriöiden välillä. Asia on otettava huomioon potilaiden hoidossa”.

European Psychiatric Association (EPA) 2019 Congress: Abstract OC-0136. Presented April 9, 2019.

High Rates of B Vitamin Deficiency in Teens With Mental Illness. Mesdcape Conference News April 10, 2019.

Tohtori Tolosen kommentti

Psykiatriset potilaat tarvitsevat muitakin ravintolisiä kuin foolihappoa ja B12-vitamiinia, nimittäin berberiiniä, magnesiumia, D-vitamiinia ja kalaöljyä (erityisesti E-EPAa). Psykiatri Mauno Rauramo ehdotti jo kymmenen vuotta sitten Duodecimille, että kalaöljy tulisi lisätä masennuksen käypä hoito -suosituksiin. Mitään ei ole kuitenkaan tapahtunut, koska lääketeollisuus lahjoo käypä hoito -ryhmän puheenjohtajaa ja jäseniä.

Tiesitkö, että metformiinin käyttö tyypin 2 diabeteksen hoidossa aiheuttaa ikääntyville ihmisille foolihapon puutetta, mikä heikentää henkistä suorituskykyä? (Porter ym. 2019).

Psykiatri Mauno Rauramo suosittelee ravintolisiä

Porter KM, Ward M, Hughes CF et al. Hyperglycemia and metformin use are associated with B-vitamin deficiency and cognitive dysfunction in older adults. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, jc.2018-01791. Free Fulll Text