Kanadan perhelääkärilehti selostaa sydänpotilaiden ja diabeetikkojen E-EPA-tutkimusta

Kanadan perhelääkärilehti (Canadian Family Physician) kirjoittaa otsikolla "Viisi tärkeintä tutkimusta vuonna 2018". Yksi näistä viidestä tutkimuksesta oli Yhdysvaltain terveysviraston vaatimuksesta tehty REDUCE-IT. Lehti kirjoittaa siitä otsikolla ”Parantaako E-EPA sydäntautien ennustetta potilailla, joiden esitiedoissa on diabetes tai sepelvaltimotauti?” Suomen lääkärilehtikin uutisoi REDUCE-IT-tutkimuksen 18.1.2019 otsikolla Kalaöljy ehkäisee sydäntapahtumia.

Lehti selostaa REDUCE-IT-tutkimusta lyhyesti ja toteaa näin: Näillä potilailla E-EPA vähensi viidessä vuodessa yhdellä 21:stä (potilaasta) sydänkohtauksia lumehoitoon (itse asiassa nykyiseen käypään hoitoon) verrattuna. Lumehoitoon verrattuna E-EPA aiheutti eteisvärinää yhdellä potilaalla 72:sta viiden vuoden seurannassa.

Tutkimusmenetelmä oli kliininen lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus, johon osallistui 8 179 potilasta, keski-iältään 64 vuotta. Heistä oli 71 % miehiä, 58 % diabeetikkoja ja 71 % sepelvaltimotautipotilaita. Kaikki söivät kolesterolia alentavia statiineja. Aktiivihoitona oli E-EPA 4 g/vrk, lumevalmiste oli paraffiiniöljy. Vaikutusjakso 5 vuotta.

Sydänkohtauksia ilmeni harvemmin E-EPAn syöjillä (17,2 %) kuin lumetta saaneilla (22,0 %), riskisuhde 0,75 %, NNT=21 (NNT = number needed to treat tarkoittaa, kuinka monta potilasta on hoidettava, jotta yksi saa tavoitellun hyödyn). Aivohalvauksia sekä kliinisiä ja kuolemaan johtaneita sydäninfarkteja ilmeni vähemmän E-EPAa (11,2 %) kuin lumetta saaneilla (14,8 %, riskisuhde 0,74 %, NNT = 28).

Eteisvärinää ilmeni 5,3 prosentilla E-EPA-ryhmässä ja 3,9 prosentilla lumeryhmässä (NNH = 72). NNH (number needed to harm) tarkoittaa, montako potilasta on hoidettava tutkitulla aineella, jotta yksi saa haittavaikutuksen. E-EPA alensi seerumin triglyseridejä keskimäärin noin 20 % lumeeseen verrattuna (kohonneet triglyseridit ovat sydäntautien riskitekijöitä.)

Amerikkalaiset kardiologit suosittelevat sydänpotilaille väkevöityä puhdistettua kalaöljyä, mieluiten E-EPAa, riittävän suurina päiväannoksina, jotta saataisiin toivottu hoitovaikutus (Tummala ym. 2019, Baum ja Scholz 2019). Peruskalaöljyistä ei saada vastaavaa hyötyä.

Puolalainen kardiologi Gajos Grzegorz (Department of Coronary Disease and Heart Failure, Faculty of Medicine, Jagiellonian University Medical College, John Paul II Hospital, Prądnicka 80, Kraków) on laatinut alla olevan VITAL- ja REDUCE-IT -tutkimusten vertailutaulukon (2019). E-EPA (4 g/vrk) osoittauti verrattomasti paremmaksi, kuin EPA+ DHA-yhdistelmä (840 mg/vrk).

VITAL vs REDUCE-IT

Perry D, Moe S, Korownyk C, et al. Top studies relevant to primary care from 2018: From PEER. Review. Canadian Family Physician. 2019 Apr;65(4):260-263. Free Full Text pdf
Tummala R, Ghosh RK, Jain V, et al. Fish Oil And Cardiometabolic Diseases: Recent Updates And Controversies. Review. American Journal of Medicine. 2019 May 8. pii: S0002-9343(19)30392-4. doi: 10.1016/j.amjmed.2019.04.027. [Epub ahead of print]
Baum SJ, Scholz KP. Rounding the corner on residual risk: Implications of REDUCE-IT for omega-3 polyunsaturated fatty acids treatment in secondary prevention of atherosclerotic cardiovascular disease. Review. Clinical Cardiology. 2019 Jun 29. doi: 10.1002/clc.23220. Free Full Text