Karnosiini ehkäisee diabeettista retinopatiaa

Lähes puoli miljoonaa suomalaista potee diabetesta. Tosin puolet heistä on esidiabeetikkoja, jotka eivät ole vielä saaneet diagnoosia, mutta saavat sen 5–10 vuoden kuluessa. Suuri osa diabeetikoista on huonossa sokeritasapainossa, mikä altistaa heidät lisätauteihin. Niistä tavallisimpia ovat sydäninfarkti, munuais-, silmänpohja- ja hermostovauriot. Valitettavasti näitä komplikaatioita syntyy, vaikka verensokeri näyttäisi olevan hallinnassa (HbA1 c on epäluotettava). Moni välttyisi niiltä, jos ymmärtäisi käyttää säännöllisesti ravintolisiä: berberiiniä, E-EPAa, karnosiinia, magnesiumia ja ubikinoninia. Uusi tutkimus vahvistaa, että karnosiini ehkäisee diabeettista retinopatiaa, johon ei ole parantavaa lääkehoitoa.

Kiinan ilmavoimien silmälääkärit ovat tutkineet rotilla karnosiinin vaikutusta diabeettisen retinopatian (DR) ehkäisyssä ja hoidossa. He toteavat, että DR on tavallisimpia diabeteksen komplikaatiota ja johtaa näön heikkenemiseen ja mahdollisesti sokeuteen. DR on pitkään oireeton, joten tauti ehtii kehittyä pitkälle ennen kuin se diagnosoidaan. Silloin muutokset ovat palautumattomia, eikä tautiin ole parantavaa hoitoa. Tautia kiihdyttäviä tekijöitä ovat huono sokeri- ja rasvatasapaino sekä lihavuus.

Apua haetaan  nyt myös ravintolisistä. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että karnosiini voi ehkäistä ja hoitaa DR:ää, kirjoittavat Kiinan ilmavoimien silmälääkärit. He kertaavat artikkelissaan karnosiinin monipuoliset biologiset vaikutukset, joista olen kirjoittanut suomeksi TÄSSÄ. Alla olevassa kaaviossa on esitetty tiivistelmä karnosiinin terveysvaikutuksista.

Karnosiini vaikutuksia

DR:n synnyssä syytekijöitä ovat AGE-tuotteiden synty kudoksissa, hapetusstressi ja proteiinikinaasin (PKC) isoformien muodostus. AGE-tuotteita (Advanced Glycation Endproducts) syntyy sokerin palaessa "väärää tietä", heksosamiinireittiä (normaalin pentoosifosfaattireitin sijaan). Se myötävaikuttaa haiman beetasolujen tuhoutumiseen, jolloin haiman kyky tuottaa insuliinia vähenee tai loppuu. Heksosamiinreitin aktiivisuus myötävaikuttaa glukoosin aiheuttamaan insuliiniresistenssiin ja myrkyllisten polyolien kertymiseen hermosoluihin ja niiden vaurioitumiseen. Nämä muutokset lisäävät myös masennuksen, rintasyövän ja Alzheimerin taudin tai muun dementian vaaraa (jota karnosiini ehkäisee). Patologisten silmänpohjamuutosten syynä ovat myös insuliiniresistenssi ja insuliinihoito sekä niihin liittyvät tulehdussytokiinit. Niinpä insuliiniresistenssin, tulehdussytokiinien ja glykaation ehkäisy on erittäin tärkeää. Katso professori Michael Bownleen artikkeli The Pathobiology of Diabetic Complications (Diabetes 2005). 

Karnosiinilla on monia biologisia tai farmakologisia vaikutuksmekanismeja, jotka estävät edellä mainittuja patologisia syytekijöitä. Mekanismien tunteminen on tärkeää. Ilman sitä ei voida väittää uskottavasti, että aine ehkäisee tai hoitaa sairautta. Kiinalaisten silmälääkäreiden tutkimuksen mukaan karnosiini suojaa diabeetikon silmänpohjan mikroverisuonia MAPK/ERK-viestireitin kautta (katso video, 6:40 min). Sen ymmärtäminen voi olla maallikolle haastavaa, mutta biokemiansa lukeneiden lääkäreiden pitäisi tuntea se.

Kokeessa aiheutettiin streptotsotosiinillä (STZ) diabetes rotille, jotka jaettiin kahteen ryhmään, joista toiselle annettiin karnosiinia ja toinen toimi verrokkeina. Vaikutusjakso oli yhdeksän viikkoa. Sitten rottien silmänpohjat tutkittiin perusteellisesti mm. immunofluoresenssikuvissa. Niissä nähtiin, että diabetes lisäsi merkitsevästi mikroverisuonten muodostusta, mutta karnosiini esti sitä (ks kuvio alla).

Karnosiini ehkäisee diabeettista retinopatiaa

Kuvio. Diabetes (DM) aiheuttaa rotille yhdeksässä viikossa paljon silmänpohjamutoksia (vasen pylväs), kun taas karnosiinin antaminen diabeettisille rotille (DM+Ćarnosine) ehkäisee täysin muutokset eli niitä ei ole sen enempää kuin terveillä verrokeillakaan (Control).

Yhteenvetona silmälääkärit toteavat, että karnosiini suojaa tehokkaasti silmänpohjia diabeteksen aiheuttamilta patologisilta muutoksilta ja suojaus tapahtuu MAPK/ERK-viestireitin kautta.

Tutkimus tukee vuonna 2006 julkaistua Oxfordin yliopiston silmälaboratorion tutkimusta, jonka mukaan jokaisen diabeetikon tulisi ottaa karnosiinia ruoan lisänä. Englantilaiset tutkijat pitivät karnosiinin tärkeimpänä suojamekanismina sokeristumisen (glykaation) estoa. Lue lisää alla olevasta linkistä.

Karnosiini suojaa diabeetikon silmiä

Guo Y, Guo C, Ha W, Ding Z. Carnosine improves diabetic retinopathy via the MAPK/ERK pathway.
Experimental and Therapeutic Medicine. 2019 Apr;17(4):2641-2647. doi: 10.3892/etm.2019.7223. Free Full Text

Ylen uusin valeuutinen ravintolisistä

Ravintolisiä lusikassa

Yle julkaisee ravintolisistä valeuutisia. Uusin uutinen (4.4.2019) on TÄSSÄ. Sen kirjoittaja toimittaja Tanja Kröger etsi maaliskuussa juttuunsa haastateltavia Face Bookin kautta näin:

 ” Moi! Ylläpidon luvalla laitan tämän viestin. Teen verkkojuttua Yle Uutisiin ravintolisistä (kollageeni, biotiini jne.) Nyt etsin haastateltavaksi henkilöä, joka käyttäisi ravintolisiä erityisen paljon tai sitten olisi kokenut terveyshaittoja jostakin ravintolisästä. Minulle voi laittaa meiliä tanja.kroger@yle.fi tai yksityisviestiä Facebookissa.”

Kröger ei perustele uutisen raflaavaa otsikkoa mitenkään (missä maassa, missä sairaalassa, mikä ravintolisä, mistä ostettu, mikä annos, kuinka pitkä käyttöaika, erotusdiagnostiikka, mitkä tutkimukset puolsivat diagnoosia jne.). Ilmeisestti Kröger ei saanut yhtään vastausta, joten hän soitteli sitten tunnetuille ravintolisien vastustajille saadakseen aikaan pelottelu-uutisen.

Yle valehteli taas luontaistuotteista (2015)

YLEn uutisankka D-vitamiinista
Journalisti-lehti kirjoitti terveystoimittajista ja lääkkeistä