Berberiini ja metabolinen oireyhtymä: Kliininen tutkimus

Kiinalaiset endokrinologit ovat tutkineet kliinisessä kaksoissokkokokeessa berberiinin vaikutuksia 80 metabolista oireyhtymää potevalla ihmisellä. Tulokset vahvistivat kaikkea sitä, mitä olen viimeisten kymmenen vuoden aikana kirjoittanut berberiinin hyvistä vaikutuksista sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöissä sekä kroonisessa matala-asteisessa tulehduksessa. Berberiini osoittautui jopa tehokkaammaksi kuin nykyinen länsimainen käypä hoito (lääkitys).

Tutkimus tehtiin Linyin keskussairaalassa tammikuusta 2017 joulukuuhun 2017 metabolista oireyhtymää sairastavilla potilailla. Heidät kaltaistettiin kahteen ryhmään, joista toinen (n=40) sai hoidoksi pelkästään berberiiniä ja verrokit (n=40) saivat käypää länsimaista lääkehoitoa.

Potilaista mitattiin vaikutusjakson alussa ja sen kestäessä paastoverensokeria, insuliiniresistenssiä, triglyseridejä, kokonaiskolesterolia ja tulehduksen merkkiaineita.

Kuukauden kuluttua berberiiniä saaneiden potilaiden paastoverensokeri, 2 tunnin postprandiaalinen (aterianjälkeinen) verensokeri, insuliiniresistenssi-indeksi sekä veren rasva-arvot olivat alentuneet (parantuneet) merkitsevästi enemmän kuin käypää hoitoa saaneiden verrokkien (P<0,05). Sen lisäksi molempien ryhmien herkkä C-reaktiivinen proteiini (hs-CRP), interleukiini-6 (IL-6) ja tuumorinekroositekijä alfa (TNF-α) olivat alentuneet lähtöarvoihin nähden merkitsevästi (P<0,05), mutta kuukauden kuluttua berberiiniä saaneiden lukemat olivat paremmat kuin verrokkien (P<0,05). hs-CRP korreloi positiivisesti paastoverensokeriin, insuliiniresistenssiin sekä kokonaiskolesteroliin ja triglyserideihin. hs-CRP kuvastaa kroonista matala-asteista tulehdusta (jota berberiini siis vaimentaa).

Berberiinin antaminen metabolista oireyhtymää poteville potilaille voi säätää tehokkaasti veren sokeri- ja rasvatasapainoa, lieventää insuliiniresistenssiä ja vähentää elimistön tulehdusreaktioita, päättelevät farmakologit. Alla oleva kaavakuvio kertoo metabolisen oireyhtymän syistä ja seurauksista.

metaboolinen oireyhtymä

Berberiiniä saa ostaa vapaasti terveyskaupoista, apteekeista ja markettien luontaistuoteosastoilta. Tehokas ja turvallinen päiväannos on 1–1,5 grammaa. Parhaissa berberiinitableteissa on mukana kromia, mikä sekin parantaa sokeri- ja rasvatasapainoa ja tehostaa siten berberiinin hyviä vaikutuksia.

Cao C, Su M. Effects of berberine on glucose-lipid metabolism, inflammatory factors and insulin resistance in patients with metabolic syndrome. Experimental and Therapeutic Medicine. 2019 Apr;17(4):3009-3014. doi: 10.3892/etm.2019.7295.

Tohtori Tolosen kommentti

Hyvät ystävät, ymmärrättekö miksi Suomen Diabetesliitto ja diabeteslääkärit (diabetologit) vastustavat ravintolisien käyttöä, vaikka siitä on tutkitusti surta hyötyä diabeetikoille? Koska lääketeollisuus sponsoroi Diabetesliittoa ja lahjoo lääkäreitä. Lääketeollisuuden etujen mukaista on, että diabeetikot käyttävät synteettisiä lääkkeitä lopun ikäänsä.

Berberiini ja muut kasviperäiset valmisteet ehkäisevät rasvasolujen (adiposyyttien) kasvua ja lisääntymistä, toisin sanoen lihomista.(Haselgrübler ym. 2019).

Haselgrübler R, Lanzerstorfer P, Röhrl C, et al. Hypolipidemic effects of herbal extracts by reduction of adipocyte differentiation, intracellular neutral lipid content, lipolysis, fatty acid exchange and lipid droplet motility. Scientific Reports. 2019 Jul 19;9(1):10492. doi: 10.1038/s41598-019-47060-4.