Heidelbergin yliopisto: Karnosiini ehkäisee ja jarruttaa diabeettista munuaisvauriota

Saksalaisen Heidelbergin yliopiston diabetologit ovat tutkineet kauan karnosiinin munuaisia suojaavaa vaikutusta diabeteksessa. Vuonna 2005 julkaistiin eurooppalaisten munuaisklinikoiden tutkimus, johon osallistui 5 000 diabeetikkoa. Tulosten mukaan karnosiini suojasi munuaisia. Heidelbergin yliopisto oli yksi tutkimuspaikoista. Nyt Heidelbergin yliopiston tutkijat ovat julkaisseet uuden kirjallisuuskatsauksen karnosiinin suojaavasta vaikutuksesta diabeettisessa nefropatiassa (munuaistaudissa). Karnosiini ehkäisee myös diabeettista retinopatiaa. Tutkimukset puoltavat karnosiinin käyttöä diabeetikkojen ravintolisänä.

Sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabeetikkoja sairastuu kroonisiin munuaisvauroihin. Nykyisten käypä hoito -ohjeiden noudattaminen, verensokerin ja verenpaineen kontrollointi statiini- ja reniini-angiotensiin-aldosteronilääkityksineen, voi jossakin määrin hidastaa munuaisvaurioiden syntyä, mutta ei estä niitä kokonaan, kirjoittavat saksalaiset asiantuntijat. Heidän mielestään tarvitaan muitakin uusia, tehokkaita ehkäisy- ja hoitokeinoja.

Karnosiinin käyttö ravintolisänä on tällainen lupaava keino, toteavat tutkijat. Koe-eläimillä (jyrsijöillä) tehtyjen kokeiden mukaan karnosiinilla on tulehdusta, hapetusstressiä, glykaatiota (sokeristumista) ja karbonylaatiota vaimentava vaikutus. Nämä seikat ovat kaikki munuaisvaurioiden syytekijöitä ja pahentajia, joten niitä tulisi ehkäistä, vaimentaa ja sammuttaa. Useimmissa tutkimuksissa karnosiinin anto on parantanut johdonmukaisesti diabeettisten jyrsijöiden munuaisten histologiaa ja toimintoja sekä myös sokerin aineenvaihduntaa (ks. esim. Abrecht ym. 2017).

Myös ihmisdiabeetikoilla ja esidiabeetikoilla tehdyt tutkimukset ja käytännön kokemukset ovat antaneet lupaavia tuloksia. Karnosiinin munuaisia suojaavia biokemiallisia vaikutuksia ei vielä kaikkia tunneta, mutta tutkimustyö niiden selvittämiseksi jatkuu vilkkaana.

Karnosiini ehkäisee myös diabeteksen aiheuttamaa silmäsairautta, diabeettista retinopatiaa, vahvistaa kiinalaisten silmälääkäreiden julkaisema uusi rottatutkimus (Guo ym. 2019).

Suosittelen aikuisdiabeetikoille karnosiinia 600–1200 mg päivässä (ketogeenisen) vhh-tuokavalion ja mahdollisen lääkehoidon lisänä. Monista muistakin ravintolisistä, kuten berberiinistä, on merkittävää hyötyä diabeetikoille, kuten TÄSTÄ linkistä käy ilmi.

Peters V, Yard B, Schmitt CP. Carnosine and diabetic nephropathy. Current Medical Chemistry. 2019 Mar 25. doi: 10.2174/0929867326666190326111851. [Epub ahead of print]
Albrecht T, Schilperoort M, Zhang S, et al. Carnosine Attenuates the Development of both Type 2 Diabetes and Diabetic Nephropathy in BTBR ob/ob Mice. Scientific Reports. 2017 Mar 10;7:44492. doi: 10.1038/srep44492. Free Full Text
Guo Y, Guo C, Ha W, Ding Z. Carnosine improves diabetic retinopathy via the MAPK/ERK pathway.
Experimental and Therapeutic Medicine. 2019 Apr;17(4):2641-2647. doi: 10.3892/etm.2019.7223. Free Full Text

Tohtori Tolosen kommentti

Hyvät ystävät, ymmärrätekö miksi Suomen diabetesliitto ja diabeteslääkärit (diabetologit) vastustavat ravintolisien käyttöä, vaikka siitä on tutkitusti surta hyötyä diabeetikoille? Koska lääketeollisuus sponsoroi Diabeteslittoa ja lahjoo lääkäreitä. Lääketeollisuuden etujen mukaista on, että diabeetikot käyttävät synteettisiä lääkkeitä lopun ikäänsä.