Sydänpotilaiden E-EPA-tutkimus sydänlääkäreiden ammattilehdessä

Yksi maailman suurimmista kalaöljytutkimuksista, REDUCE-IT, on hyväksytty julkaistavaksi johtavassa sydäntautilääkäreiden tiedelehdessä, Journal of the American College of Cardiologyssa. Tutkimus julkaistiin jo 10.11.2018 USA:n johtavassa yleislääketieteen lehdessä New England Journal of Medicinessä ja samanaikaisessa Amerikan sydänlääkäreiden vuosikokouksessa. Tutkimuksen tulokset osoittavat vakuuttavasti, että statiinien lisänä nautittu E-EPA-kalaöljy ehkäisee sydänkohtauksia ja -kuolemia, stabiilia angina pectorista, pallolaajennusten tarvetta sekä aivohalvauksia. Tutkimus kumoaa ravitsemuseliitin, Ylen ja muun valtamedian sekä THL:n Suomessa levittämiä vääriä, vähätteleviä lausuntoja kalaöljyn vaikutuksesta sydänterveyteen.

Selostin tutkimusta tuoreeltaan tällä sivustollani 14.11.2018 otsikolla E-EPA-tutkimus Yhdysvaltain sydänliiton (AHA) kongressissa 10.11.2018.

Kertauksen vuoksi: Tutkimus tehtiin Yhdysvaltain lääkeviraston FDA:n vaatimuksesta, jotta voitaisiin näyttää toteen, että E-EPA vähentää sydänkohtauksia ja –kuolemia statiineja syövillä henkilöillä, joiden triglyseridiarvot ovat kohonneet. Kliiniseen kaksoissokkokokeeseen osallistui 8 179 potilasta, joista 71 prosentilla oli diagnosoitu valtimonkovetustauti ja 29 prosentilla tyypin 2 diabetes. Heidät kaltaistettiin kahteen ryhmään: toinen sai päivittäin lähes 5 vuotta lääkityksensä lisänä lumetta ja toinen sai 4 000 mg E-EPAa. Tällainen E-EPA-annos suurentaa seerumin EPAn pitoisuutta yli 600 % (Ballantyne ym. 2019).

Koko aineistossa sattui seuruun kuluessa 1 606 primaarista ja ja 1 303 sekundaarista päätetapahtumaa (sydänkohtauksia tai –kuolemia, stabiilia angina pectorista, aivohalvauksia, joutumista sairaalahoitoon sydän- ja verisuonitautien vuoksi). Sekundaaritapahtumia oli 762 ja tertiäärisiä 541 (siis toinen tai kolmas peräkkäinen tapahtuma samalla ihmisellä).

E-EPA vähensi merkitsevästi primaarisia kohtauksia lume- ja käypään hoitoon verrattuna: 61 vs 89 tuhatta potilasvuotta kohti (P<0.0001) ja sekundaarisia 32 vs 44/1000 potilasvuotta kohti (P<0.0001). Alla oleva grafiikka tiivistää sydäntapahtumien erot lume- ja E-EPA-ryhmissä.

E-EPA vähentää sydäntapahtumia

Grafiikan pylväät osoittavat lume- (plasebo) ja E-EPA-ryhmien sydäntapahtumien lukumäärät 4,9 seurantavuoden kuluessa. E-EPAa saaneilla ilmeni paljon vähemmän primaarisia, sekundaarisia ja tertiäärisiä tapahtumia.

Tulokset olivat jopa paremmat kuin tutkimusta tehneet kardiologit olivat uskaltaneet odottaa. Tutkimus on herättänyt maailmalla suurta mielenkiintoa, ja siitä on kirjoitetu mediassa paljon. Jopa Suomen lääkärilehti – joka tähän asti on vähätellyt kalaöljyn terveysvaikutuksia – uutisoi tutkimuksen otsikolla Kalaöljy ehkäisee sydänkohtauksia.

Amsterdamin Academic Medical Centerin tutkijat John J.P. Kastelein ja Erik S.G. Stroes toteavat tutkimuksen johdosta laatimassaan New England Journal of Medicinen pääkirjoituksessa, että tulokset olivat paljon paremmat kuin mitä pelkän triglyseridien alentamisen avulla olisi voitu saavuttaa. E-EPAlla on muitakin sydäntauteja ehkäiseviä ja lievittäviä vaikutusmekanismeja, muiden muassa kyky stabiloida valtimoiden plakkeja sekä vaimentaa ja sammuttaa kroonista matala-asteista tulehdusta. Myös hapetusstressin aiheuttama DNA:n vaurioituminen valtimoiden sisäpinnan (endoteelin) soluissa on valtimoplakkien synnyssä merkittävä syytekijä, jota E-EPA estää. "Kalaöljy ehkäisee sydän- ja verisuonisairauksia todennäköisesti genomia suojaavien ominaisuuksien perusteella", päättelevät puolestaan japanilaiset sydäntutkijat (Sakai ym. 2017). Japanissa sydänlääkärit ovat määränneet potilailleen E-EPAa (1 800 mg/vrk) jo yli 30 vuotta.

Australialaisetkin sisätautilääkärit ja endokrinologit tuovat esille E-EPAn edulliset vaikutukset etenkin diabeetikkojen sydäntautien täydentävänä hoitona (Cheung ym. 2019). Diabeetikot ovat tunnetusti sydäntautien suurin riskiryhmä, ja siksi heille määrätään yleisesti statiineja. Uusi meta-analyysi – 5 tutkimusta ja yli 27 000 potilasta – vahvistaa, etä E-EPAn nauttiminen statiinen lisänä vähentää merkitsevästi (30 %) kliinisiä sydäninfarkteja jamuita vakavia sydäntapahtumia (Doshi ym. 2019).

Amerikkalaiset kardiologit korostavat, että sydänpotilaille pitää antaa riittävän suurena päiväannoksena väkevöityä kalaöljyä, jolloin siitä voidaan saada toivottu hyöty (Tummala ym. 2019, Baum ja Scholz 2019). Peruskalaöljystä ei ole vastaavaa hyötyä.

Suomessa ex-kardiologian professori Antero Kesäniemi ja tri Petri "Kolesteroli" Kovanen (Bäck ym. 23019) myöntävät nyt vihdoin, että krooninen matala-asteinen tulehdus on merkittävä valtimotaudin syytekijä, jonka vaimennus on tarpeen.

Bhatt DL, Miller M, Brinton EA, et al. REDUCE-IT USA: Results from the 3,146 Patients Randomized in the United States [published online ahead of print, 2019 Nov 11]. Circulation. 2019;10.1161/CIRCULATIONAHA.119.044440. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.119.044440 Free Full Text pdf
Bhatt DL, Steg G, Miler M et al. Effects of Icosapent Ethyl on Total Ischemic Events: From REDUCE-IT. Journal of the American College of Cardiology. Available online 18 March 2019 In Press, Accepted Manuscript doi.org/10.1016/j.jacc.2019.02.032
Ballantyne CM, Manku MS, Bays HE, et al. Icosapent Ethyl Effects on Fatty Acid Profiles in Statin-Treated Patients With High Triglycerides: The Randomized, Placebo-controlled ANCHOR Study. Cardiology and Therapy. 2019 Feb 20. doi: 10.1007/s40119-019-0131-8.
Sakai C, Ishida M, Ohba H, et al. Fish oil omega-3 polyunsaturated fatty acids attenuate oxidative stress-induced DNA damage in vascular endothelial cells. PLoS One. 2017 Nov 9;12(11):e0187934. doi: 10.1371/journal.pone.0187934. eCollection 2017. Free Full Text
Cheung YM, O'Brien R, Ekinci EI. What's new in lipid lowering therapies in diabetes? Review.
Internal Medicine Journal. 2019 Mar 19. doi: 10.1111/imj.14291.
Bäck M, Yurdagul A Jr, Tabas I, Öörni K, Kovanen PT. Inflammation and its resolution in atherosclerosis: mediators and therapeutic opportunities. Nature Reviews Cardiology. 2019 Mar 7. doi: 10.1038/s41569-019-0169-2.
Tummala R, Ghosh RK, Jain V, et al. Fish Oil And Cardiometabolic Diseases: Recent Updates And Controversies. Review. American Journal of Medicine. 2019 May 8. pii: S0002-9343(19)30392-4. doi: 10.1016/j.amjmed.2019.04.027. [Epub ahead of print]
Baum SJ, Scholz KP. Rounding the corner on residual risk: Implications of REDUCE-IT for omega-3 polyunsaturated fatty acids treatment in secondary prevention of atherosclerotic cardiovascular disease. Review. Clinical Cardiology. 2019 Jun 29. doi: 10.1002/clc.23220. Free Full Text
Doshi R, Kumar A, Thakkar S,  et al. Meta-analysis Comparing Combined Use of Eicosapentaenoic Acid and Statin to Statin Alone. American Journal of Cardiology. 2019 Oct 26. pii: S0002-9149(19)31155-5. doi: 10.1016/j.amjcard.2019.10.009.