D-vitamiini parantaa tyypin 2 diabeetikkojen biomarkkereita

D-vitamiini, 100 µg/vrk, parantaa kahdessa kuukaudessa tyypin diabeetikkojen veren sokeri- ja rasvatasapainoa, osoittaa portugalilaisten ja brasilialaisten tutkimuslaitosten yhteinen uusi raportti. Se vahvistaa useita aikaisempia tutkimuksia, joiden mukaan reilu D-vitamiinin saanti parantaa sekä lapsi- että aikuisdiabeetikkojen terveyttä. Terveelle keskivertoväestölle annettu saantisuositus ei riitä diabeetikoille; heidän tarpeensa on 10-kertainen.

Kokeeseen osallistui 75 tyypin 2 diabeetikkoa. Verikokeet otettiin alussa ja 8 viikon kuluttua sekä 4 viikon kuluttua vaikutusjakson päättymisestä. Näytteistä analysoitiin sokeri- ja rasvaprofiilit (kokonais-, LDL- ja HDL-kolesteroli ja triglyseridit), hapetusstressi, DNA-vauriot sekä S-D-25. S-D-25 suureni ja non-HDL väheni merkitsevästi. Paastoverensokeri ja seerumin insuliini vähenivät samoin kuin hapetusstressin ja DNA-vaurioiden biomarkkerit. D-vitamiinin lopetuksen jälkeen S-D-25 aleni kuukaudessa, mutta pitoisuus jäi edelleen lähtöarvoja suuremmaksi.

D-vitamiinilisä [100 µg/vrk] voi olla hyödyksi tyypin 2 diabeetikoille, päättelevät tutkijat. HUOM! Tutkimus tehtiin kahdessa aurinkoisessa maassa.

Tutkimuksen tekivät ja julkaisivat yhdessä:

1. Translational Biomedicine Laboratory, Graduate Programme of Health Sciences, University of Southern Santa Catarina, UNESC, Criciúma, Santa Catarina, Brazil.
2. Laboratory of Exercise Biochemistry and Physiology, Department of Health Sciences, University of Southern Santa Catarina, UNESC, Criciúma, Santa Catarina, Brazil.
3. Graduate Program in Public Health, University of Southern Santa Catarina, UNESC, Criciúma, Santa Catarina, Brazil.
4. Department of Environmental Health, National Institute of Health, Dr. Ricardo Jorge, Porto, Portugal.

Fagundes GE, Macan TP, Rohr P, et al. Vitamin D3 as adjuvant in the treatment of type 2 diabetes mellitus: modulation of genomic and biochemical instability. Mutagenesis. 2019 Feb 6. doi: 10.1093/mutage/gez001.

Päivitys 14.2.2019

Toinen kliininen tutkimus Turkista korostaa, että riittävä D-vitamiinin saanti parantaa diabeteksen ennustetta. Taudin kulku oli huono potilailla, joiden S-D-25-pitoisuus oli pieni (keskimäärin 23,5 nmol/l) verrattuna niihin, joilla se oli suurempi (34 nmol/l), vaikka tämänkin lukema on aivan liian pieni (tavoitetaso on 125–150 nmol/l). S-D-25 korreloi käänteisesti HbA1c:n kanssa (Erkus ym. 2019).

Erkus E, Aktas G, Kocak MZ, et al. Diabetic regulation of subjects with type 2 diabetes mellitus is associated with serum vitamin D levels. Revista Associacao Medica Brasileira (1992). 2019 Jan;65(1):51-55. doi: 10.1590/1806-9282.65.1.51.