Kalaöljyn nauttiminen auttaa kuiviin silmiin – meta-analyysi

Kalaöljyn omega-3-rasvapoista on hyötyä kuivat silmät -oireyhtymän hoidossa, vahvistaa italialaisen Bolognan yliopiston silmäklinikan lääkäreiden julkaisema koontitutkimus (meta-analyysi). Se käsitti 17 lumekontrolloitua erillistutkimusta, joihin oli osallistunut yli 3 360 potilasta. Tulokset puoltavat kalaöljyn nauttimista kuivien silmien hoidossa.

Tavallisimpia kuivasilmäisyyden oireita ovat kirvely, roskan tunne, punoitus, kutina, ärsytys, vetistys, polttelu, kuivuudentunne, valonarkuus, väsyneet silmät, näöntarkkuuden vaihtelut ja helposti ärtyvät silmät. Roskan tunne voi käynnistää nestemäisen kyynelerityksen, joka ikään kuin koettaa huuhdella roskaa pois silmästä. Silmä voi siis vetistää kuivuuttaan! Vetinen kyynelneste ei kuitenkaan pysty huolehtimaan silmän pinnan voitelusta ja vaiva jatkuu.

Silmälääkärit kävivät läpi kontrolloidut kaksoissokkotutkimukset, joissa oli annettu kalaöljyä kuivasilmäisyydestä kärsiville potilaille, seuraavista tietokannoista: PubMed, Scopus, Web of Science ja Cochrane Central Register of Controlled Trials. Niistä löytyi yhteensä 17 erillistutkiusta, joihin oli osallistunut 3 363 potilasta. Puolet heistä oli saanut ravintolisänä omega-3-rasvahappoja ja puolet (verrokit) lumetta. Kalaöljyä saaneiden oireet ja löydökset (kornean fluoreseiinivärjäys keltaisella väriaineella) vähenivät selvästi verrokeihin nähden. Schirmerin-testin (kuivasilmätestin) ja Tear Break up Timen tulokset puolestaan paranivat. Tutkimukset osoittautuivat hyvin tehdyiksi ja luotettaviksi.

Meta-analyysi osoitti, että kalaöljyn nauttiminen paransi merkitsevästi kuivista silmistä kärsivien potilaiden oireita ja löydöksiä. "Kalaöljyn käyttö voi olla tehokas hoitokeino kuiviin silmiin", päättelevät silmälääkärit. Valitettavasti abstraktista ei käy ilmi, minkälaisia päiväannoksia omega-3:a oli annettu ja kuinka pitkiä aikoja. Minusta annosten tulee olla sellaiset, että omega-3-indeksi nousee yli kahdeksan prosentin.

Tulokset tukevat vuonna 2014 julkaistua yhdeksän kontrolloidun erillistutkimuksen meta-analyysia.

Giannaccare G, Pellegrini M, Sebastiani S, et al. Efficacy of Omega-3 Fatty Acid Supplementation for Treatment of Dry Eye Disease: A Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. Cornea. 2019 Jan 29. doi: 10.1097/ICO.0000000000001884.