Kalaöljy ja sydänterveys uusien tutkimusten valossa

REDUCE-It-tutkimus räjäytti pankin. Se julkaistiin 10.11.2018, jonka jälkeen lääkäreiden ammattilehdissä on julkaistu ja julkaistaan jatkuvasti arvostettujen sydänprofessoreiden laatimia artikkeleita, joissa kehutaan kuinka E-EPA-niminen kalaöljy, kolesterolia alentavien statiinien lisähoitona, ehkäisee ja hoitaa sydänterveyttä sekä mielenterveyttä. Samaan aikaan on käynnissä muitakin kliinisiä tutkimuksia, joissa sydänpotilaat saavat suurina päiväannoksina väkevöityä, "farmakologista" kalaöljyä. Peruskalaöljyllä ei saada vastaavaa vaikutusta, olipa se kuinka "luonnollista" tahansa.

Suomen lääkärilehtikin uutisoi REDUCE-IT-tutkimuksen 18.1.2019 otsikolla
Kalaöljy ehkäisee sydäntapahtumia

Kohonneet seerumin triglyseridit (1,7–5,6 nmol/l) ovat merkittävä ns. residuaalisen sydäntautiriskin syytekijä. Tällä tarkoitetaan sitä, että vaikka ihminen söisi statiineja ja uudempia kolesterolilääkkeitä, hänelle jää huomattava sydäntaudin ja -kuoleman riski, jos triglyseridit ovat kohonneet. Triglyseridit tunkeutuvat valtimoiden seinämiin ja kasvattavat niihin verenkiertoa vaikeuttavaa plakkia. Statiinit, fibraatit tai niasiini eivät alenna triglyseridejä, kuten väkevöidyt kalaöljyvalmisteet tekevät. Yhdysvaltain lääkevirasto FDA myönsi jo vuonna 2012 E-EPA-kalaöljylle indikaation (käyttötarkoituksen) kohonneiden triglyseridien alentamiseen (Bazarbashi ja  Miller 2020). Amerikkalaiset lääkärit saivat alkaa määrätä E-EPAa reseptillä henkilöille, joiden triglyseridit olivat koholla, yli 5 mmol/l.

E-EPAa valmistava Amarin-yhtiö anoi tuolloin indikaatiota myös sepelvaltimotaudin ehkäisyyn ja hoitoon, mutta FDA edellytti ensin laajan kliinisen satunnaistetun lumekontrolloidun kaksoissokkokokeen tekemistä, jossa näytettäisiin toteen, että E-EPA todella vähentää statiineja syövien potilaiden sairastumisia ja kuolemia sydäntauteihin. Tällainen tutkimus, REDUCE-IT, käynnistettiinkin marraskuussa 2011, ja tulokset julkaistiin 10.11.2018. Ne olivat odotettuakin paremmat, ja niistä riittää nyt kirjoitettavaa lääkärilehdissä. Samaan aikaan on vireillä muitakin kliinisiä tutkimuksia, joissa statiineja syöville sydänpotilaille annetaan suuria päiväannoksia (4 g) väkevöityä kalaöljyä, joko puhdasta EPAa tai EPAn ja DHA:n yhdistelmää. Harvardin yliopiston kardiologit korostavat, ettei REDUCE-IT-tutkimuksen tuloksia voida yleistää muihin kalaöljyvalmisteisiin, sillä niillä ei saatane yhtä hyviä tuloksia kuin E-EPAlla. 

EPAlla ja DHA:lla on erilaiset vaikutukset solukalvoilla, rasvojen dynamiikkaan ja solukalvojen rasvojen hapettumiseen (lipidiperoksidaatioon). EPA-rasvahappo vaimentaa kroonista matala-asteista tulehdusta (inflammaatiota), ehkäisee kolesterolikiteiden syntyä valtimoiden seinämissä, stabilisoi valtimoplakkia (estää sitä repeytymästä), estää endoteelin toimintahäiriöitä, ehkäisee ApoB-lipoproteiinin hapettumista ja lisää ”hyvää” HDLkolesterolia. Japanilaiset kardiologit ovat osoittaneet, että puhdasta väkevöityä EPAa (E-EPAa) käyttäville, statiinihoitoa saaville potilaille kehittyy vähemmän plakkeja kuin verrokeille, joiden EPA-pitoisuus veressä oli pienempi. Yhteiskäyttö statiinien kanssa tehostaa monia näistä EPA.n vaikutuksista. E-EPAa kehuu myös American Journal of Medicine (Dixon 2020).

Japanissa on parhaillaan (alkaen 2013) käynnissä RESPECT-EPA -tutkimus, jossa 3900 sepelvaltimotautia sairastavalle statiinien syöjälle annetaan joko 1800 mg/vrk E-EPAa tai lumetta. Yhdysvalloissa on käynnissä EVAPORATE-tutkimus, jossa 80 sepelvaltimotautipotilasta saa joko 4 g/vrk E-EPAa tai lumetta.

Sydäninfarktipotilailla on selkeitä plakkimuutoksia intensiivisen statiinihoidon jälkeen

omega-3:n laajat vaikutukset

Kalaöljyn omega-3-rasvahapoilla on elimistössä laaja-alaiset vaikutukset. Ne perustuvat hapetusstressin ja kroonisen matala-asteisen tulehduksen ehkäisyyn, vaimennukseen ja sammuttamiseen. Lisäksi ne alentavat triglyseridejä ja ehkäisevät veritulppia sekä parantavat aivosolujen (neuronien) plastisuutta ja parantavat siten muistia ja mielenterveyshäiriöitä. Kuvan lähde: Preston Mason 2019.

Puhdas väkevöity EPA (E-EPA), 4 gramman päiväannoksena, vähentää statiineja syövien potilaiden sydänkohtauksia ja -kuolemia. Suurimmalla osalla näistä potilaista on ollut ennestään sepelvaltimotauti tai diabetes taikka molemmat. Vaikka nyt on olemassa tietoa, amerikkalaisen tutkimuksen mukaan sydänpotilaat ottavat liian vähän lääkärin määräämää kalaöljyä.

Tukholman Karoliinisen insituutin (KI) tutkijat Bäck ja Hansson (2019) selostavat kolmea uusinta tutkimusta ja korostavat, että E-EPA ehkäisee sydäntapahtumia vaimentamalla kroonista matala-asteista tulehdusta, riippumatta potilaan kolesterolipitoisuudesta. Japanilaiset kardiologit ovat verranneet E-EPAn ja E-EPAn plus E-DHAn vaikutuksia veren rasvahäiriöiden hoidossa. Molemmat osoittautuivat tehokkaiksi, korjasivat omega-6/omega-3-suhdetta ja alensivat haitallista ox-LDL-kolesterolia (Sezai ym. 2019).

Puolalainen kardiologian professori Gajos Grzegorz (Department of Coronary Disease and Heart Failure, Faculty of Medicine, Jagiellonian University Medical College, John Paul II Hospital, Prądnicka 80, Kraków) on laatinut alla olevan VITAL- ja REDUCE-IT -tutkimusten vertailutaulukon (2019). E-EPA (4 g/vrk) osoittautui verrattomasti paremmaksi, kuin EPA+ DHA-yhdistelmä (840 mg/vrk).

VITAL vs REDUCE-IT

Suomen ravitsemuseliitti, THL, Duodecim ja Suomen lääkärilehti ja valtamedia ovat vähätelleet vuosikymmenien ajan kalaöljyn vaikutuksia sydän- ja verisuoniterveyteen. Etenkin Itä-Suomen yliopiston ravitsemusyksikön professorit ja dosentit ovat toitottaneet jatkuvasti julkisuudessa, ettei kalaöljyllä ole mitään positiivista vaikutusta sydänterveydelle. Päin vastoin ravitsemusterapian professori Ursula Schwab on pelotellut, että kalaöljy on vaarallista, koska se runsastaa seerumin LDL-kolesterolia. Nyt hänen väitteensä on osoitettu tuulesta temmatuiksi ja kansanterveyttä ja -taloutta vahingoittaviksi. Ravitsemustieteilijöidenkin lehdissä suositellaan jo omega-3:a sydämen suojaksi (Harris ja Zotor 2019).

Kirjallisuusviitteet

Bhatt DL, Steg G, Miller M, et al., on behalf of the REDUCE-IT Investigators. Cardiovascular Risk Reduction With Icosapent Ethyl for Hypertriglyceridemia. New England Journal of Medicine 2018;Nov 10:[Epub ahead of print, Free Full Text].
American College of Cardiology: Reduction of Cardiovascular Events With Icosapent Ethyl–Intervention Trial - REDUCE-IT.
REDUCE-IT: Prescription Fish Oil Prevents CV Events in Patients With High Triglycerides
Kastelein JJP, Stroes ESG. FISHing for the Miracle of Eicosapentaenoic Acid. New England Journal of Medicine. 2019 Jan 3;380(1):89-90. doi: 10.1056/NEJMe1814004. Free Full Text
Calder P and Deckelbaum R. Current Opinion on Clinical Nutrition and Metabolic Care -lehden pääkirjoitus uusista omega-3-tutkimuksista kardiologiassa
Jia X, Kohli P, Virani SS. Omega-3 Fatty Acid and Cardiovascular Outcomes: Insights From Recent Clinical Trials. Review. Current Atherosclerosis Reports. 2019 Jan 10;21(1):1. doi: 10.1007/s11883-019-0763-0. Free Full Text
Preston Mason R. New Insights into Mechanisms of Action for Omega-3 Fatty Acids in Atherothrombotic Cardiovascular Disease. Current Atherosclerosis Reports. 2019 Jan 12;21(1):2. doi: 10.1007/s11883-019-0762-1. Free Full Text

Lim GB1. Hypertriglyceridaemia - REDUCE-IT with icosapent ethyl. Nature Reviews Cardiology. 2019 Jan;16(1):1. doi: 10.1038/s41569-018-0129-2.
Bäck M, Hansson GK. Omega-3 fatty acids, cardiovascular risk, and the resolution of inflammation. FASEB Journal. 2019 Feb;33(2):1536-1539. doi: 10.1096/fj.201802445R.
Harris WS, Zotor FB. n-3 Fatty acids and risk for fatal coronary disease. Proceedings of the Nutrition Society. 2019 Mar 6:1-6. doi: 10.1017/S0029665118002902.
Sezai A, Unosawa S, Taoka M, et al. Long-Term Comparison of Ethyl Icosapentate vs. Omega-3-Acid Ethyl in Patients With Cardiovascular Disease and Hypertriglyceridemia (DEFAT Trial). Circulation Journal. 2019 Apr 19. doi: 10.1253/circj.CJ-18-0764. Free Full Text pdf
Grzegorz G. Omega-3 polyunsaturated fatty acids: is their future VITALized or REDUCEd?
Cardiovascular Research. 2019 May 1;115(6):e58-e60. doi: 10.1093/cvr/cvz081. Free Full Text
Bazarbashi N, Miller M. Icosapent Ethyl: drug profile and evidence of reduced residual cardiovascular risk in patients with statin-managed LDL-C cholesterol [published online ahead of print, 2020 Mar 31]. Expert Review in Cardiovascular Therapy. 2020;10.1080/14779072.2020.1749596. doi:10.1080/14779072.2020.1749596
Dixon DL. Catch of the Day: Icosapent Ethyl for Reducing Cardiovascular Risk [published online ahead of print, 2020 Mar 31]. American Journal of Medicine. 2020;S0002-9343(20)30221-7. doi:10.1016/j.amjmed.2020.03.006