Tyypin 2 diabeteksen voi saada remissioon ketogeenisella ruokavaliolla

Yli puoli miljoonaa suomalaista sairastaa tyypin 2 diabetesta (T2DM). Puolet heistä on esidiabeetikkoja, jotka eivät vielä ole saaneet diagnoosia, mutta saavat sen pikapuolin, elleivät muuta nykyisiä elintapojaan. T2DM on mahdollista pysäyttää ja kääntää remissioon ketogeenisella ruokavaliolla, osoittaa Virta Healthin kaksivuotinen seurantatutkimus. Siinä 43 % osallistujista pääsi pysyvästi biokemiallisesti remissioon eli heidän häiriintyneet veriarvonsa normaalistuivat ja paino putosi keskimäärin 12 kiloa. Tulokset saattavat vhh-ruokavalion arvostelijat noloon asemaan.

Suomessa ja muualla käydään ankaraa kiistaa diabeteksen hoidosta vähähiilihydraattisella, ketogeenisella ruokavaliolla. Ketogeeninen ruokavalio sisältää vain vähän hiilihydraatteja (yleensä < 50 g/vrk), riittävästi proteiineja ja runsaasti rasvaa, jolloin elimistö menee ketoosiin ja aivot käyttävät energianlähteenä ketoaineita glukoosin sijasta. Suomen diabetesliitto, THL, professorit Mikael Fogelholm ja Ursula Schwab ja monet muut ns. virallisen tahon edustajat ovat vastustaneet vuosikausia tällaista dieettiä ja pelotelleet sen olevan terveydelle vaarallinen. Lisäksi he väittävät, ettei sitä ole tutkittu.

1900-luvun alussa tyypin 2 diabetesta hoidettiin yleisesti ketogeenisella vhh-ruokavaliolla, jota piirilääkäri Nils-Jonatan Arppe suositteli Kansanlääkäri-kirjassaan vuonna 1904. Ohjeet pätevät edelleen tyypin 2 diabeetikolle. Lääkehoito kuitenkin syrjäytti vhh-ruokavalion 1930-luvulla. Noin 15 vuotta sitten Varpu Tavi, Antti Heikkilä, Timo Kuusela, allekirjoittanut ja eräät muut alkoivat suositella vhh-ruokavaliota tyypin 2 diabeteksen hoitoon. Heitä on arvosteltu ja paneteltu ankarasti julkisuudessa ja heidän ohjeitaan on väitetty hengenvaarallisiksi. Tuorein esimerkki on Antti Heikkilän Lääkkeetön elämä -kirjan julkinen teilaus.

Suomalaisen Sami Inkisen Yhdysvalloissa perustama virtuaalinen Virta Health -klinikka osoittaa tutkimuksissaan (Athinarayanan ym. 2019), että ketogeeninen ruokavalio toimii hyvin ja on vaaraton tyypin 2 diabeetikkojen ruokavaliona. Potilaita on monitoroitu digitaalisesti (contiuous care intervention, CCI), ja he ovat säätäneet ruokavaliotaan veriarvojensa perusteella. Alla oleva kaavio esittää tutkimuksen kulun.

CCI Study

Kokeeseen osallistui 262 tyypin 2 diabeetikkoa, joista 92 % oli alussa lihavia. Kolme neljäsosaa on noudattanut jo kaksi vuotta CCI-ohjelmaa. Heidän seurantansa tehtiin intention-to-treat (ITT)-periaatteella eli kaikkien tulokset analysoitiin riippumatta siitä, kuinka hyvin he noudattivat ohjeita (vai noudattivatko lainkaan). Heistä mitattiin vuoden kuluttua paino sekä sokeri- ja rasvatasapainot, joiden mukaan peräti 60 % oli päässyt remissioon.

Kahden vuoden tarkastuksessa kävi ilmeiseksi, että 74 % osallistujista oli noudattanut ketogeenista dieettiä ja 43,2 % oli remissiossa. Paino oli pudonnut keskimäärin 12 kiloa lähtötilanteeseen (115 kg) nähden. Remission kriteereinä pidettiin HbA1c-lukemaa ≥6,5 % ja sitä, ettei potilas tarvinnut lääkkeitä metformiinia lukuunottamatta. Yhden vuoden kontrollissa peräti 60 % oli remissiossa, mutta toisena vuotena osa oli lipsunut takaisin entisiin ruokatottumuksiinsa ja heillä diabetes oli palannut.

HbA1c:n korjaantuminen

Ns. "pitkä sokeri "eli HbA1c alenee ketogeenisellä ruokavaliolla 10 viikossa ja pysyy siinä niin kauan kuin tätä ruokavaliota noudatetaan. Lähde: Virta Health

Kahden vuoden kontrollissa keskimääräiset laboratoriokokeiden muutoksi olivat seuraavat (kaikkien muutosten tilastollinen merkitsevyys p<0.0001)

  • HbA1c -0,94±0,10 % (lähtölukema 7,6 6 ± 0,09 %)
  • paastoverensokeri -29,1 ± 4,9mg/dL (163,7 ± 3,9mg/dL)
  • paastoinsuliini -11,7 ± 1,2uU/mL (27,7 ± 1,3uU/mL)
  • c-peptidi-johdettu HOMA-IR -8,59 ± 0,38 (11,14 ± 0,37)
  • paino -11,94 ± 0,96 kg (114,56 ± 0,60kg)
  • systolinen verenpaine -5,8 ± 1,2 mm/Hg (131.7 ± 0.9mm/Hg)
  • diastolinen verenpaine -3,1 ± 0,7 mm/Hg (81,8 ± 0,5mm/Hg)
  • triglyseridit -40.7 ± 8,6mg/dL (194,1 ± 8,0mg/dL)
  • HDL-C +7,8±0,9mg/dL (41,8 ± 0,8mg/dL)
  • beta-hydroksibutyraatti +0,09 ± 0,02 mmol/L (0,18 ± 0,01mmol/L).

Johtopäätökset: CCI-ohjelmalla on pysyvä vaikutus tyypin 2 diabeetikkojen moniin kliinisiin kardiometabolisiin (sydän- ja verisuoniterveyden) markkereihin. Kahden vuoden kontrollissa lähes puolet tutkimukseen osallistujista oli remissiossa.

Ketodieettihaut goglessa 2018

Ketogeenisen ruokavalion haut googlessa on ohittanut paleodiietin haut vuosina 2015–2018.
Athimarayanan SJ, Adams RN, Hallberg S et al. Effectiveness of a Continuous Care Intervention for Type 2 Diabetes Management: A 2 Year Follow-Up. Obesity Week Nashville, Tennessee, November 11–15, 2018 Free Full Text
Athinarayanan SJ, Adams  RN, Hallberg SJ, et al. Long-Term Effects of a Novel Continuous Remote Care Intervention Including Nutritional Ketosis for the Management of Type 2 Diabetes: A 2-Year Non-randomized Clinical Trial
Frontiers in Endocrinolpgy., 05 June 2019 | https://doi.org/10.3389/fendo.2019.00348 Free Full Text

Näin E-EPA suojaa diabeetikon sydäntä: Aktivoi PON2-geeniä