Ubikinonia diabeetikoille: Koontitutkimus

Yli puoli miljoonaa suomalaista, joka kymmenes kansalainen, sairastaa tyypin 2 diabetesta, ja tauti yleistyy kaiken aikaa. Lääketeollisuuden sponsoroiman diabetesliiton ohjeet ja valtakunnalliset diabeteksen ehkäisyhankkeet eivät näytä pysäyttävän sitä. Taudin kokonaiskustannukset ovat Suomessa miljardeja euroja vuosittain. Tyypin 2 diabeetikot hyötyvät tutkitusti vhh-ruokavaliosta, ubikinonista ja muistakin ravintolisistä. Kiinalaiset tutkijat keräsivät yhteen tiedot kliinisistä tutkimuksista, joissa ylipainoisille ja lihaville tyypin 2 diabeetikoille on annettu ravintolisänä ubikinonia ja mitattu sen vaikutuksia veren sokeri- ja rasvatasapainoon. Siten voitiin arvioida ubikinonin hyötyjä myös diabeetikkojen sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä. Tulokset vahvistivat syyskuussa 2018 julkaistun lähes yhtä suuren meta-analyysin tuloksia ja päätelmiä.

Guangdong Medical Universityn tutkijat kävivät läpi MEDLINE-, Embase- ja Cochrane-tietokannoista kliiniset kaksoissokkokokeet, joissa ylipainoisille ja ja lihaville tyypin 2 diabeetikoille oli annettu ruoan lisänä ubikinonia ja arvioitu sen vaikutusta sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin. Koontitutkimusten uskotaan antavan luotettavamman kuvan tutkittavasta asiasta kuin yksittäiset tutkimukset. Samalla koontitutkimukset tuovat yleiseen tietoisuuteen sen, kuinka paljon kyseistä asiaa on tutkittu pätevästi.

Analyysiin kelpuutetiin 14 erillistutkimusta, joihin oli osallistunut 693 potilasta. Osa heistä oli syönyt ubikinonia yli 200 mg/vrk ja toiset vähemmän. Ubikinoni alensi merkitsevästi paastoverensokeria, ns. pitkää sokeria (HbA1c) ja triglyseridejä. Potilaiden alaryhmissä havaittiin, että pienetkin, alle 200 mg:n ubikinonin päiväannokset alensivat FBG- ja HbA1c-arvoja sekä paastoinsuliinia, insuliniresistenssiä ja triglyseridejä.

Ubikinoni oli hyvin siedettyä. Sivuvaikutuksia ei ilmennyt.

Johtopäätökset: Analyysimme antoi huomattavaa näyttöä siitä, että ubikinonin nauttiminen päivittäin on hyödyllistä ylipainoisille ja lihaville tyypin 2 diabeetikoille.

Huang H, Chi H, Liao D, Zou Y. Effects of coenzyme Q10 on cardiovascular and metabolic biomarkers in overweight and obese patients with type 2 diabetes mellitus: a pooled analysis. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity. 2018 Nov 29;11:875-886. doi: 10.2147/DMSO.S184301. eCollection 2018.

Tohtori Tolosen kommentti

Syyskuussa 2018 julkaistu vastaavanlainen koontitutkimus päätyi samanlaisiin päätelmiin. Tässä analyysissa oli 13 erillistutkimusta, ja niihin oli osallistunut 765 tyypin 2 diabeetikkoa. Puolet heistä oli saanut vakiohoidon lisänä ubikinonia (useimmat 200 mg/vrk, osa 100–150 mg/vrk) ja puolet eli verrokit lumetta. "Ubikinoni voi parantaa tyypin 2 diabeetikkojen veren sokerin ja rasvojen hallintaa ja voi siten suojata sydän- ja verenkiertoelimistöä", päättelivät tutkijat. (Zhang ym. 2018).

Ubikinonin antaminen diabeettisille rotille (20 tai 120 mg/kg) voi parantaa niiden oppimiskykyä ja muistihöiriöitä etenkin ikääntyvillä koe-eläimillä. Suurina annoksina ubikinoni paransi terveiden verrokkirottienkin kognitiivisia toimintoja (Monsef ym. 2018).

Zhang SY, Yang KL, Zeng LT, Wu XH, Huang HY. Effectiveness of Coenzyme Q10 Supplementation for Type 2 Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-Analysis. Review. International Journal of Endocrinology. 2018 Sep 16;2018:6484839. doi: 10.1155/2018/6484839. eCollection 2018. Free Full Text pdf
Monsef A, Shahidi S, Komaki A. Influence of Chronic Coenzyme Q10 Supplementation on Cognitive Function, Learning, and Memory in Healthy and Diabetic Middle-Aged Rats. Neuropsychobiology. 2018 Dec 21:1-9. doi: 10.1159/000495520.