Tutkimus: Sydänpotilaat ottavat liian vähän lääkärin määräämää kalaöljyä

Kuluttajien käsitykset omega-3-rasvahappojen saannistaan ovat ylioptimistisia, osoittavat monet tutkimukset. Todellinen saanti on paljon vähäisempää kuin ihmiset kuvittelevat ja kertovat lääkärin vastaanotolla ja erilaisissa kyselytutkimuksissa. Liian vähäinen saanti heijastuu myös tutkimustuloksiin, joiden mukaan kalaöljystä ei olekaan toivottua hyötyä. Juuri tällaisten heikkolaatuisten tutkimusten perusteella Suomen valtamedia toitottaa, ettei kalaöljystä ole hyötyä ja EU:n lääkelaitos EMA teki emämunauksen poistamalla vahvojen lääkkeeksi rekisteröityjen kalaöljyjen käyttöindikaation sydäntautien primaari- ja sekundaariehkäisyssä.

Kansas Cityn yliopiston tutkimukseen valittiin 76 hyvin koulutettua sydänpotilasta, jotka olivat olleet noin kaksi vuotta ennen tätä tutkimusta veren rasvahäiriöihin erikoistuneen sydäntautiklinikan hoidossa. Heille oli selostettu perusteellisesti kalaöljyn hyötyjä sydäntaudeissa. Potilailta kysyttiin seurantavastaanottojen yhteydessä 28-kohtaisella lomakkeella, kuinka hyvin he ymmärsivät kalaöljyn käytön merkityksen hoidossaan ja kuinka huolellisesti he olivat noudattaneet lääkärinsä ohjetta. Lääkärit olivat määränneet heille reseptillä olevaa kalaöljyä (E-EPA + E+DHA) 3 600 mg päivässä. Potilaita pyydettiin kertomaan ja näyttämään tutkijoille, minkä verran he käytännössä söivät päivittäin heille määrättyjä kalaöljykapseleita.

Vain vähemmän kuin joka kolmas potilas (28,9 %) ilmoitti muistavansa tarkasti, kuinka monta kalaöljykapselia he ottivat päivittäin. He ilmoittivat nauttineensa keskimäärin 2 750 mg omega-3:a, mutta todellinen annos oli vain 1 575 mg päivässä, vaikka heille oli määrätty 3 600 mg. Potilaat esittivät monia tekosyitä, miksi he eivät noudattaneet lääkärin määräystä. Monet eivät olleet nauttineet lääkärin määäräämää kalaöljyä, vaan olivat ostaneet tarjouksesta heikkolaatuisempia, halvempia tuotteita, joista monissa oli harhaanjohtavia myyntipäällysmerkintöjä. ”Lääkäreiden tulee ohjeistaa ja valvoa jatkuvasti potilaiden kalaöljyn oikeaa käyttöä”, päättelevät sydänlääkärit ja farmakologit.

HUOM! E-EPA sekä E-EPA+E-DHA-yhdistelmävalmisteet ovat Yhdysvalloissa reseptilääkkeitä, mutta EU-maissa ne ovat ravintolisiä, joita saa ostaa vapaasti terveyskaupoista, apteekeista ja päivittäistavaraliikkeiden luontaistuoteosastoilta.

Backes JM, Melton BL, Ruisinger JF, Burkhardt CD, Moriarty PM. Comparing patient´s prescribed and self-reported, and actual intake of supplemental eicosapentaenic acid and docosahexaeonic acid. Journal of Clinical Lipidology. 2018 Nov 15. pii: S1933-2874(18)30464-1. doi: 10.1016/j.jacl.2018.11.005.

Tohtori Tolosen kommentti

Vuosi 2018 oli suurten kliinisten omega-3-tutkimusten aikaa, jolloin julkaistiin useita jättisuuria kalaöljytutkimuksia, REDUCE-IT, VITAL ja ASCEND. REDUCE-IT ja VITAL osoittivat, että kalaöljy, riittävän suurena päiväannoksena, ehkäisee sydänpotilaiden uusia sydän- ja aivohalvauskohtauksia sekä kuolleisuutta, etenkin niillä ihmisillä, jotka syövät enintään 1,5 kertaa viikossa rasvaista kalaa (Calder ja  Deckelbaum 2019). ASCEND osoitti, että EPAa ja DHA:ta saaneilla diabeetikoilla ilmeni vähemmän sydän- ja verisuonitautikuolemia kuin verrokeilla. Sydänkuolemat vähenivät 21 %. Lisäksi käynnissä ovat EVAPORATE- ja STRENGHT-tutkimukset. STRENGHT-tutkimuksessa 13 000 potilasta, joilla ovat kohonneet seerumin triglyseridit ja matala HDL-kolesteroli, saa 3-5 vuotta statiinien lisänä joko 4 g/vrk vahvaa kalaöljyä (Epanova) tai maissiöljyä. Hoito- ja verrokkiryhmien sydäntapahtumia verrataan sitten toisiinsa. Tämä tutkimus alkoi lokakuussa 2014 ja sen odotetaan päättyvän lokakuussa 2019.

Statiineja syövien potilaiden, joiden triglyseridit ovat koholla, kannattaa ehdottomasti syödä E-EPAa 4 /vrk, sillä se vähentää merkitsevästi iskeemisiä sydäntapahtumia (Bhatt ym. 2018).

Lue lisää: Nutraingredients.com 12.12.2018

Calder PC, Deckelbaum RJ. Omega-3 fatty acids and cardiovascular outcomes.: an update. Clinical Nutrition 2019
In Press
Bhatt DL, Steg PG, Miller M, et al. Cardiovascular Risk Reduction with Icosapent Ethyl for Hypertriglyceridemia. New England Journal of Medicine. 2018 Nov 10. doi: 10.1056/NEJMoa1812792.

Tätä taustaa vasten on aivan käsittämätöntä, että Euroopan Unionin lääkelaitoksen EMAn komitea (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) julistaa nyt, ettei kalaöljystä ole hyötyä sydäntautien primaari- eikä sekundaariehkäisyssä. Komitean mielipide ei sido EU-maita, vaan lausunto on vasta menossa Euroopan Komissioon, joka voi antaa EU-maita sitovan päätöksen. Komission lausunto perustuu GISSI-, VITAL- ja ESCEND-tutkimuksiin, joissa sydänpotilaile annettiin päivittäin vain 1 gramma EPAn ja DHA:n yhdistelmää; se ei antanut komission mielestä riittävän hyvää vaikutusta. Komission noteerasi kuitenkin REDUCE-IT-tutkimuksen, jossa 4 g/vrk E-EPAa vähensi sydäntapahtumia 25 % lumehoitoon vähden. Tässä yhteydessä on syytä korostaa, että komission lausunto koskee vain EU-maissa lääkkeeksi rekisteröityjä kalaöljyvalmisteita, kuten Omacoria, siis ei ravintolisiksi luokiteltuja kalaöljyä, kuten esim. E-EPAa.