Kliininen tutkimus: Berberiini parantaa diabeettista munuaisvauriota

Berberiiniä on käytetty kansanlääkkeenä Kiinassa menestyksekkäästi ainakin 1400 vuotta, etenkin tyypin 2 diabeteksen hoitoon. Kiinalaiset endokrinologit tutkivat edelleen vilkkaasti berberiinin vaikutusta ja vaikutusmekanismeja diabeetikoilla. Shanghailaisen sairaalan endokrinologian ja metabolismin osastolla (Department of Endocrinology and Metabolism, Jinshan Branch, Shanghai Sixth People's Hospital) tutkimukseen valittiin 114 tyypin 2 diabeetikkoa, 46 miestä ja 68 naista, keski-iältään 55±14 vuotta. Tulosten mukaan berberiini parantaa diabeteksen aiheuttamia munuaismuutoksia. Tutkimus puoltaa berberiinin käyttöä tyypin 2 diabeteksen hoidossa.

Potilaat arvottiiin sattumanvaraisesti kahteen ryhmään, joista toinen (n = 57) sai puoli vuotta vakiohoidon lisäksi berberiiniä 0,4 grammaa kolme kertaa päivässä (siis 1,2 g/vrk) ja toinen ryhmä (verrokit, n = 57) sai vain verensokeria alentavaa vakiolääkitystä.

Berberiiniä saaneen ryhmän laboratorioarvot paranivat merkitsevästi verrokkeihin nähden (p<0,05): ”pitkä sokeri” (HbA1c), veren ureatyppi (BUN), hs-CRP, lasko (eli senkka), munuaisten hiussuonikerästen (glomerulaarinen) suodatusnopeus (eGFR), virtsan albumiinin ja kreatiniinin suhde (UACR) ja seerumin kystatiini C (Cys C). Kreatiniinipitoisuutta käytetään munuaisten toiminnan arviointiin. Arvo voi kohota munuaisten vajaatoiminnassa, munuaisten verenkiertovajauksessa tai virtsatiekivien seurauksena. Kystatiini C on hyvä glomerulusten suodatusnopeuden endogeeninen markkeri, joka osoittaa kreatiinia herkemmin lievää munuaistoiminnan heikkenemistä.

Lisäksi berberiiniä saaneiden koholla ollut verenpaine aleni. Berberiini ei aiheuttanut mitään sivuvaikutuksia.

Tämä ihmisillä tehty kliininen tutkimus vahvistaa aiemmin koe-eläimillä saatuja tuloksia: Berberiini suojaa diabeettisilta munuaisvaurioilta. Berberiiniä saaneilla diabeettisilla rotilla oli merkitsevästi verrokkeja paremmat tulokset ja vähemmän morfologisia munuaismuutoksia. Berberiini lievittää ja hidastaa diabeteksen aiheuttamia munuaismuutoksia, päättelevät tutkijat. Tutkimus puoltaa berberiinin käyttöä diabeteksen lisähoitona. 

Johtopäätökset: Berberiini parantaa diabeettista munuaisvauriota alentamalla UACR:ää ja seerumin kystatiini C:tä ja kaiken lisäksi berberiini on hyvin siedettyä ja täysin turvallista.

Li ZY, Liu B, Zhuang XJ, Shen YD, Tian HR, Ji Y, Li LX, Liu F. Effects of berberine on the serum cystatin C levels and urine albumin/creatinen ratio in patients with type 2 diabetes mellitus. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2018 Dec 11;98(46):3756-3761. doi: 10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2018.46.007.

Tohtori Tolosen kommentti

Berberiini ehkäisee ja lievittää muitakin diabeteksen komplikaatioita, kuten sydän- ja verisuonisairauksia, muistihäiriöitä, masennusta ja hermovaurioita. Tehokas ja turvallinen päiväannos diabeetikoille on 1-1,5 g.  Berberiiniä saa vapaasti terveyskaupoista, apteekeista ja päivittäistavaraliikkeiden luontaistuoteosastoilta. Diabeetikoille paras berberiinivalmiste sisältää myös orgaanista kromia, joka sekin tasapainottaa verensokeria. Nautitaan mieluiten aterioiden yhteydessä.

Hakusanat: berberiini, diabetes, diabeettinen, munuaisvaurio