Saksalaiset kardiologit: Ravintolisiä sydämen rytmihäiriöön

Sydämen rytmihäiriöt ovat hyvin tavallisia ilman sydäntautiakin. Häiriöitä aiheuttavat tyypin 2 diabetes, metabolinen oireyhtymä, insuliiniresistenssi sekä monet piilevät hiven- ja kivennäisaineiden (magnesiumin, kaliumin, B-vitamiinien ja ubikinonin) puutostilat. Ne voivat myös aiheuttaa ja pahentaa insuliiniresistenssiä ja metabolista oireyhtymää. Saksalaisten sydänklinikoiden tutkimus osoitti, että tavanomaisten sydänlääkkeiden lisänä nautitut ravintolisät ehkäisevät ja vähentävät jo kuudessa viikossa rytmihäiriöitä ja parantavat sydämen vasemman kammion toimintaa.

Kliiniseen satunnaistettuun kaksoissokkotutkimukseen osallistui 54 rytmihäiriöpotilasta, iältään 18–75 vuotta. Potilailla oli verenpainetautia, sepelvaltimotautia, tyypin 2 diabetesta ja metabolista oireyhtymää. Rytmihäiriöt todennettiin Holter-laitteella ja sydämen kaikuluotauksella. Sokeriaineenvaihduntaa tutkittiin analysoimalla veren paastosokeri, paastoinsuliinin eritys ja HOMA-IR sekä haiman beta-solujen toiminta (HOMA-B). Kokeet tehtiin vaikutusjakson alussa ja lopussa, kuuden viikon kuluttua. Puolet potilaista (n=29) sai vakiolääkityksen lisänä ravintolisiä (2 tablettia 2 kertaa päivässä magnesiumia, kaliumia, B vitamiineja ja ubikinonia) ja puolet (n=25) sai lumevalmisteita. Kalium ja magnesium eivät suurentaneet niiden pitoisuuksia seerumissa. Yleisimmin lääkityksenä olivat beetasalpaajat, statiinit ja ACE-/ARB-salpaajat.

Ravintolisät vähensivät kuudessa viikossa merkitsevästi paastoinsuliinin eritystä ≥58 pmol/l (p = 0,020) ja HOMA-IR:ää (p = 0,053). Samalla ne paransivat potilaiden sydämen vasemman kammion diastolista toimintaa ja pienensivät kammioiden massan indeksiä (p = 0,003) sekä kammioiden väliseinämän paksuutta (p = 0,053). Tässä magnesiumilla, B-vitamiineilla ja ubikinonilla on suuri merkitys, korostavat kardiologit. Myös E/A-suhde parani (p = 0,051). HOMA-B aleni vain miespuolisilla ravintolisiä saaneilla. Sitä vastoin ennenaikaiset sydämen lyönnit eivät vähentyneet vaikutusjakson kuluessa.

"Tietyt ravintolisät – tavanomaisen lääkityksen lisänä – näyttävät parantavan rytmihäiriöpotilaiden sydämen aineenvaihduntaa (kardiometabolista terveyttä)", päättelevät saksalaiset kardiologit.

Tutkimuksen vahvuutena oli, että kaikki potilaat tutkittiin, hoidettiin ja heitä seurattin samassa paikassa Berliinissä, Outpatient Practice of Cardiology. 

Tutkimussunnitelma on luettavissa maksutta U.S. National Institutes of Health Clinical Trials gov:n rekisteristä NCT 02652338.

Tutkimuksen tekivät ja julkaisivat:

1. Outpatient Practice of Cardiology, Suermondtstr. 13, D-13053, Berlin, Germany. praxisparsi@t-online.de.

.2 Medicine and Service Ltd, Department of Biostatistics, Boettcherstr. 10, D-09117, Chemnitz, Germany.

3. Outpatient Practice of Cardiology, Suermondtstr. 13, D-13053, Berlin, Germany.

4. Bonn Education Association for Dietetics r. A, Fuerst-Pueckler-Str. 44, D-50935, Cologne, Germany.5Department of Internal Medicine III, Uniklinik RWTH Aachen, Pauwelsstraße 44, D-52074, Aachen, Germany.

Parsi E, Bitterlich N, Winkelmann A, Rösler D, Metzner C. Dietary intervention with a specific micronutrient combination for the treatment of patients with cardiac arrhythmias: the impact on insulin resistance and left ventricular function. BMC Cardiovascular Disorders. 2018 Dec 3;18(1):220. doi: 10.1186/s12872-018-0954-6. Free Full Text pdf

Tohtori Tolosen kommentti

Berberiini, C- ja D-vitamiinit, kalaöljy sekä magnesium ehkäisevät tutkimusten mukaan eteisvärinää.  Berberiinin rytmihäiriöitä estävä vaikutus osoitettiin jo vuonna 1985. Sen jälkeen on julkaistu muutamia pienehköjä tutkimuksia, joissa berberiini on korjannut rytmihäiriöitä. Kiinalaiset kardiologit osoittivat viime vuonna vuoden mittaisessa tutkimuksessa, että berberiini on yhtä tehokasta eteisvärinän estohoidossa kuin tehokkaimpana pidetty lääke amiodaroni. Amiodaronilla on kuitenkin useita haittavaikutuksia, minkä takia sitä ei pidetä ensivaiheen lääkkeenä eteisvärinän hoidossa. Lisäksi sen käyttö edellyttää monia varotoimia ja potilaan huolellista seurantaa. 

Berberiinitutkimukseen valittiin 225 eteisvärinäpotilaan joukosta 88 henkilöä, jotka noudattivat ohjeita vaikutusjakson loppuun asti. Berberiiniä sai 45 ja amiodaronia 43 potilasta. Ryhmät oli kaltaistettu samanlaisiksi iän, sukupuolen ja rytmihäiriön suhteen. Berberiinin päiväannos oli keskimäärin 1,3 grammaa (0,3–2,0 g/vrk). Amiodaronia annettiin ensimmäisen viikon ajan 0,6 g/vrk ja sen jälkeen viikon ajan 0,4 g/vrk ja sitten 0,2 g/vrk vuoden loppuun asti. Potilaille tehtiin EKG-tutkimus kerran viikossa esimmäisen kuukauden aikana ja sen jälkeen kerran kuukaudessa. Sydämen kaikuluotaus eli ekkokardiografia tehtiin 1, 3 ja 12 kuukauden kuluttua ja samalla potilailta tiedusteltiin mahdollisia sivuvaikutuksia.

Sydämen syke kääntyi normaaliksi sinusrytmiksi yhtä hyvin berberiinillä ja amiadaronilla eikä sydämen kaikuluotauksen tuloksissakaan ollut merkittäviä eroja. Berberiinillä sydämen rytmi normaalistui hiukan hitaammin ja leposyke jäi vähän nopeammaksi kuin amiodaronilla. Kardiologit pitivät berberiiniä suositeltavana ravintolisänä eteisvärinän estohoidossa. Tutkimuksen julkaisi Biomed Research International.

Nämäkin tutkimukset osoittavat, että Lääkäriseura Duodecim on ollut vuosikausia väärässä toitottaessaan, että ravintolisien käyttö on "uskomushoitoa". Samoin Suomen valtamedia, joka uskoo kaiken mitä Duodecimin uutistoimisto tiedottaa. Näin lääketeollisuuden sponsoroima lääkäriseura aiheuttaa suurta vahinkoa kansanterveydelle ja -taloudelle.

Kliniset tutkimukset tukevat sitä, mitä kirjoitimme kollega Pentti Raasteen kanssa jo vuosia sitten Sydäntautioppaassamme. Magnesiumin puute on yleinen väestössä, etenkin tyypin 2 diabeetikoilla ja sydänpotilailla, joiden heidän kaikkien tulisi nauttia magnesiumia ravintolisänä. HUOM! Magnesiumista alle 1 % on serumissa tai plasmassa, joten niistä mittaamalla puute ei paljastu. Pitäisi mitata punasoluista, mutta valitettavasti niin ei tehdä (Razzaque 2018).

Razzaque MS. Magnesium: Are We Consuming Enough? Nutrients. 2018 Dec 2;10(12). pii: E1863. doi: 10.3390/nu10121863. Free Full Text.