Aorttaläppävikaa sairastavien potilaiden K2-vitamiinitutkimus

K2-vitamiini ehkäisee tutkitusti valtimoiden kalkkiutumista ja ahtautumista. Tämän tiedon perusteella Maastrichtin yliopiston kardiologit ovat käynnistäneet yhdessä hollantilaisten, saksalaisten, skotlantilaisten ja ranskalaisten sydänklinikoiden kanssa kliinisen kaksoissokkotutkimuksen, jossa K2-vitamiinia tai lumetta annetaan 1,5 vuoden ajan kaksipurjeista aorttaläppä (bikuspidista) -oireyhtymää sairastaville potilaille. Tutkimus on tiettävästi ensimmäinen laatuaan koko maailmassa. Hanke osoittaa, että kardiologit uskovat vahvasti K2-vitamiinin ehkäisevän verisuonten, myös aortan, kalkkiutumista.

Normaalisti aorttaläpässä on kolme ns. purjetta, mutta synnynnäistä sydänvikaa, kaksipurjeista aorttaläppä (bikuspidista) -oireyhtymää sairastavilla purjeita on vain kaksi. Tämä on tavallisimpia elävänä syntyvien sydänvioista: sitä esiintyy 4,6:lla 1 000:sta, poikavauvoilla 7 prosentilla ja tyttövauvoilla 2 prosentilla. Arviolta 1-2 prosentilla väestöstä on kaksipurjeinen aorttaläppä.

Kaksipurjeinen aorttaläppä kalkkiutuu herkästi, aorttaan johtava aukko ahtautuu ja siihen kehittyy stenoosi (ks yläkuva), eikä läppä avaudu normaalisti. Silloin sydän joutuu pumppaamaan voimakkaammin saadakseen veren nousemaan kammiosta aorttaan. Kalkkiutunut läppä ei sulkeudu kunnolla, jolloin verta voi virrata takaisin kammioon. Nouseva aortta saattaa pullistua aneurysmaksi. Vika voi myös aiheutaa aortan repeämisen (dissekaation), joka voi olla kuolemaan johtava komplikaatio. Useimmat ihmiset voivat kuitenkin selvitä hyvin kaksipurjeisella aorttaläpäällään aikuiseksi asti, osa jopa vanhuuteen asti, ennen kuin ongelmia alkaa ilmetä.

Tautia on yritetty hoitaa statiineilla, PCSK9-estäjillä. niasiinilla, K1-vitamiinilla ja muilla lääkkeillä (ks taulukko). Tarvittaessa viallinen aorttaläppä voidaan korvata kirurgisesti biologisella tai keinotekoisella läpällä (katso sivupalkin kuvat).

K2-vitamiinitutkimus

Kardiologit tekevät parhaillaan Hollannissa, Ranskassa, Skotlannissa ja Saksassa yhteistä kliinistä sydänpotilaiden kaksoissokkotutkimusta, työnimeltään BASIK2, jossa kaksipurjeista aorttaläppävikaa sairastaville annetaan päivittäin 360 mikrogrammaa (µg) K2- vitamiinia (menakinoni-7, MK7) tai lumetta (verrokit). Vaikutusjakso on 1,5 vuotta. Tutkimussuunnitelma on vapaasti nähtävissä Clinical Trials -rekisterissä NCT02917525.

Tutkijoiden hypoteesin mukaan K2-vitamiini ehkäisee aorttaläpän kalkkiutumista ja parantaa potilaiden ennustetta. Osallistujia valitaan 44, kaikki iältään yli 18 vuotta, jotka arvotaan kahteen ryhmään, verum (n=22) ja verrokit (n=22). Kaikilla on lievä tai keskivaikea aorttaläpän ahtauma (kalkkiutuminen).

Potilaat tutkitaan Maastrichtin yliopistoklinikan poliklinikalla alussa ja sen jälkeen joka kuudes kuukausi. Heille tehdään tietokonetutkimus (PET-MR) ja radioisotooppitutkimus (18F-NaF), joilla nähdään mahdolliset erot kalkin aineenvaihdunnassa ja aorttaläppien kalkkiutumisessa K2-vitamiini- ja lumeryhmien välillä. Lisäksi kaikille tehdään sydämen kaikuluotaus eli ekkokardiografia-tutkimus, jossa aorttaläpän tila näkyy, ja verestä analysoidaan hemoglobiiini, hematokriitti, thrombosyytit, leukosyytit (valkosolut) ja K2-vitamiinin pitoisuus.

Raportoin tuloksista aikanaan, kunhan ne valmistuvat ja saadaan julkaistuksi tiedelehdessä. K2-vitamiinilla on valtavasti muitakin "uusia" luuston ulkopuolisia terveysvaikutuksia. K2-vitamiini yhteis- ja vuorovaikuttaa C- ja D-vitamiinien kanssa, kuten alla olevasta linkistä käy ilmi. 

Peeters FECM, van Mourik MJW, Meex SJR,  et al. Bicuspid Aortic Valve Stenosis and the Effect of Vitamin K2 on Calcification Using 18F-Sodium Fluoride Positron Emission Tomography/Magnetic Resonance: The BASIK2 Rationale and Trial Design. Nutrients. 2018 Mar 21;10(4). pii: E386. doi: 10.3390/nu10040386. Free Full Text