Gerastenian ehkäisy ja myöhentäminen

Helsingin yliopiston geriatrian professori Timo Strandberg kirjoitti 30.8.2018 HS:ssa tärkeästä asiasta, ikääntymiseen liittyvän raihnaisuuden ja sairauksien ehkäisystä/viivyttämisestä. Niitä pitäisi pyrkiä myöhentämään elämän loppuun, jotta terve elämä olisi mahdollista niin pitkään kuin suinkin. Strandbergin mielestä vanhuus-raihnaisuus-oireyhtymä (sarkopenia eli gerastenia) johtuu pääosin valtimotaudeista. Hän kuitenkin "unohtaa" tarkoitushakuisesti mainita niitä ehkäisevät ja jarruttavat ravintolisät, kuten haaraiset aminohapot (BCAA), berberiinin, D-vitamiinin, kalaöljyn omega-3-rasvahapot (etenkin E-EPAn), karnosiinin, magnesiumin, probiootit, resveratrolin  ja ubikinonin ym., ilmeisesti siksi, ettei niiden mainitseminen kuulu Strandbergin viiteryhmän kielipeliin. Siihen ei näytä mahtuvan myöskään omega-3-indeksi, jolla on suuri merkitys valtimotautien ja mielenterveyshäiriöiden ehkäisyssä ja hoidossa. Näin merkittävässä asemassa olevan professorin tahallinen vaikeneminen näistä seikoista on paitsi noloa, myös vahingollista kansanterveydelle ja -taloudelle.

Gerastenia ei kuulu normaaliin vanhenemiseen, sanoo professori Timo Strandberg. Gerasteniaa pitäisi osata ehkäistä, tunnistaa ja hoitaa. Gerasteniassa ikääntyneen terveydentila heikentyy niin, ettei syyksi pystytä osoittamaan mitään erityistä sairautta. Gerastenia lisää esimerkiksi muistihäiriöiden, lihaskadon, fyysisen toimintakyvyn romahtamisen, leikkauskomplikaatioiden ja ennenaikaisen kuoleman riskiä, luetteli Strandberg Pohjolan Lääkäripäivillä 2016 Oulussa pitämässään esitelmässä. Standbergin Helsingin Sanomissa (elokuussa 2018) tarjoamat ehkäisy- ja hoitokeinot ovat mielestäni kovin puutteellisia, kun niissä ei mainita sanallakaan ravintolisiä (lue kirjoitus alla olevasta linkistä).

Strandberg: Vanhuudessa ei tarvitse olla hauras. Terveyden heikentymistä voi lykätä aivan elinkaaren lopulle, jos pienentää ajoissa riskiä sairastua valtimotauteihin.

Sarkopenian oireet

Kuvio: Sarkopenia johtuu monista eri syistä (lähde:Bauer ym. 2019).  Niitä kaikkia voidaan ehkäistä ja vaimentaa ravintolisillä, jotka ehkäisevät vapaita radikaaleja (ROS) ja vaikuttavat solujen pienoisvoimalaitoksiin, mitokondrioihin.

Johtaviin tiedelehtiin kuuluva PLosOne julkaisi aurinkoisesta Portugalista laajan väestötutkimuksen (n=1447, >65 v), jonka mukaan D-vitamiinin puute on yleistä ikäihmisillä ja liittyy nimenomaan gerasteniaan (Sousa-Santos ym. 2018). Lihavista ja hauraista kolme neljästä oli naisia ja kaksi kolmasosaa heistä oli yli 75-vuotiaita. Peräti 69 prosentilla tutkituista oli D-vitamiinivaje (S-D-25 < 50 nmol/l, 40 prosentilla alle 30 nmol/l). Alimman viidenneksen mediaani oli 14 nmol/l. Vain 5,3 % käytti D-vitamiinilisiä, kun Portugalissakin ravitsemustieteilijät valehtelevat mediassa, ettei niitä tarvita (siellähän paistaa melkein joka päivä aurinko!).

Sousa-Santos AR, Afonso C, Santos A, Borges N, Moreira P, Padrão P, et al. (2018) The association between 25(OH)D levels, frailty status and obesity indices in older adults. PLoS ONE 13(8): e0198650. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0198650 Free Full Text  

Merkillistä, ettei Strandberg edes mainitse D-vitamiinia, vaikka Oulun yliopiston ARTEMIS-tutkimuksessa osoitettiin (2015), kuinka katastrofaalisen surkeat D-vitamiinin pitoisuudet suurella osalla OYKS:ssa hoidetuilla sydänpotilailla oli. Mitä pienempi pitoisuus oli (ks. grafiikka), sitä huonompi oli ennuste.

Diabeetikot ovat suurin sydän- ja valtimotautien riskiryhmä, joten on hyvä tietää, että D-vitamiini suojaa diabeetikon valtimoita. Lisäksi tutkimukset osoittavat, että D-vitamiini alentaa kohonnutta verenpainetta. Nykyisin tunnetaan hyvin ne biologiset mekanismit, joilla D-vitamiini ehkäisee valtimonkovetustautia. Minusta on outoa, ettei professori Strandberg tunne näitä asioita – tai siten hän vaikenee niistä edistääkseen statiinien ja muiden lääkkeiden myyntiä.

Oululaisten D-vitamiinipitoisuus

Kuva 2. Oululaisten sydänpotilaiden plasman D-vitamiinin pitoisuus (nmol/l) pystyakselilla. Kuvasta näkyy, että suurin osa jää alle 75 nmol/l ja hyvin suuri osa jopa alle 50 nmol/l. Hyvin pieniä pitoisuuksia, jopa alle 30 nmol/l on myös oululaisilla runsaasti. Suurimmat pitoisuudet on ilmeisesti mitattu kesällä-syksyllä, pienimmät talvella-keväällä. Yli 100 nmol/l pitoisuudet ovat todennäköisiesti peräisin vahvoista D-vitamiinivalmisteista. Vaaka-akseli E/E´= impaired LV filling eli huonontutnut vasemman kammion täyttyminen. Mitä suurempi luku, sitä huonompi hoitotulos. Parhaat tulokset olivat potilailla, joiden D-vitamiinin pitoisuus oli yli 60 nmol/l.

Matalat D-vitamiinin pitoisuudet korreloivat ylipainoon ja lihavuuteen (mikä toki tiedetään entuudestaankin) sekä kohonneisiin LDL- ja triglyseridipitoisuuksiin, niin diabeetikoilla kuin ei-diabeetikoilla. Diabeetikkojen matala S-D-25 liittyi sydämen vasemman kammion heikentyneeseen pumppausvoimaan, efektiofraktioon ja oikean kammion läpimittaan. Sydän oli siis heikentynyt ja laajentunut. Tilannetta voitaisiin korjata D-vitamiinilisällä.

"Vähäinen D-vitamiinin pitoisuus liittyy useaan merkittävään sydän- ja verisuonitaudin riskitekijään ja sydämen rakennemuutoksiin, mukaanluettuina systolinen ja diastolinen toiminta, mikä kaikki selittää sitä, että matala D-vitamiinipitoisuus huonontaa sydäntaudin ennustetta", päättelivät oululaiset lääkärit (Pekkanen ym. 2015).

Yli 20 000 ihmistä koskeva koontitutkimus osoittaa, että D-vitamiinvaje (alle 50 tai myös 75 nmol/l) lisää gerastenian riskiä. Jokainen  25 nmolin/l nousu S-D-25:ssä vähentää sairastumisen riskiä 11 prosenttia. Jokaisen 25 nmolin/l nousu edellyttää 25 µg:n lisäystä päivittäiseen D-vitamiinin saantiin. Kun S-D-25 on 60 –95 nmol/l, kaatumisen riski vähenee  19 %  (Yu ym. 2018). D-vitamiini vahvistaa ikääntyviä lihaksia ja ehkäisee, vaimentaa ja sammuttaa krooonista matala-asteista tulehdusta (inflammaatiota), joka myllertää gerasteniassa. Ikääntyvien ihmisten seerumin D-vitamiinin pitoisuuden  pitoisuuden tulee olla mielesteni  mieluiten 125–150 nmol/l.

Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan (Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, UTSW Medical Center, Dallas, TX.) 90 prosentilla sydämen vajaatoiminnasta kärsivillä ihmisillä on D-vitamiinin puute (S-D-25 < 50 nmol/l), jonka korjaaminen D-lisällä parantaisi heidän vointiaan, suorituskykyään, elämänlaatuaan ja ennustettaan. Näitä tutkimuksia Suomen valtamedia ei halua julkaista suuren yleisön tietouteen.

Geriatrit ovat myös osoittaneet, että haaraisten aminohappojen (BCAA) ja D-vitamiinilisän nauttiminen parantaa ikääntyvien sarkopenian (gerastenian) oireita (Takeuchi ym. 2018). Tuore hollantilaistutkimus osoittaa, että lisäproteiinin syönti purkista lisää laihaa lihasmassaa ja vähentää kehon rasvaa (Ten Haaf ym. 2019). Italialaiset tutkijat suosittelevat D-vitamiinin lisäksi myös magnesiumia, kalsiumia ja haaraisia aminihappoja, BCAA (De Rui ym. 2019).

Italialaisten geriatrien julkaisema tutkimus osoittaa, että ravintolisät (D-vitamiini, kreatiini, resveratroli ja ubikinoni) lisäävät ikääntyvien ihmisten lihasmassaa ja -kuntoa sekä vähentävät viskeraalista rasvaa; toisin sanoen tavintolisät ehkäisevöt sarkopenialle tyypillisiä muutoksia (Negro ym. 2019).

Espanjalaiset, amerikkalaiset, australialaiset  ja sveitsiläiset geriatrit ja ravitsemustieteilijät suosittavat yhteisessä artikkelissaan kuntoliikuntaa ja monia ravintolisiä sarkopenian eli geriasteian myöhentämiseen (Cruz-Jentoft  ym. 2020).

Kalaöljyn omega-3-rasvahapot EPA ja DHA

Kalaöljyn säännöllinen käyttö ehkäisee ja jarruttaa sarkopeniaa (gerasteniaa), kirjoittavat belgialaisen Leuvenin yliopiston tutkijat erinomaisessa kirjallisuuskatsaukessaan (Dupont ym. 2019). Kalaöljy täydentää erinomaisesti muita tässä esittämiäni toimenpiteitä. Suosittelen esim. E-EPAa noin 2 grammaa päivässä jatkuvasti, tauotta, jotta omega-3-indeksi nousee yli 8 prosentin. D-vitamiinia kannattaa ottaa vähintään 100 µg/vrk, jotta S-D-25 nuosee tasolle 125–150 nmol/l. E-EPAlla on hyvä vuoro- ja yhteisvaikutus D3-vitamiinin kanssa.

Omega-3:t ehkäisevät ja hillitsevät sarkopeniaa

Kaavakuva: Omega-3-rasvahappojen syönti ravntolisänä (supplementation) ehkäisee ja hillitsee insuliiniresistenssiä ja matala-asteista kroonsta tulehdusta ja niiden kautta ikääntymiseen liittyvää lihaskatoa. Lähde: Dupont ym. 2019.

Italialaiset tutkijat suosittelevat D-vitamiinia, magnesiumia, proteiineja, kalaöljyä ja muita ravintolisiä sarkopeniaan liittyvien lihas- ym. kipujen ehkäisyyn ja lääkkeettömään hoitoon (Perna ym. 2020).

Sarkopeeninen lihavuus

Sarkopeeninen lihavuus vaivaa yhä useampia ikääntyviä ihmisiä. Tällä tarkoitetaan sitä, että lihasmassa ja -kunto heikkenevät ja rasvakudos lisääntyy; tila johtaa vanhuus-raihnaisuusoireryhymää. eli gerasteniaan Batsis ja Villareal 2018). Siinäkin myllertää krooninen matala-asteinen tulehdus (ks kuva alla). Tilaa voidaan ehkäistä ja korjata säännölisellä kuntoliikunnalla (exercise), eritoten kävely ja kevyiden painojen nostelu sekä ravitsemuksella (nutrition), erityisesti proteiinilla (haaraisilla aminohapoilla, BCAA) ja muilla ravintolisillä.

sarkopeeninen lihavuus

Kaavakuva sarkopeenisesta lihavuudesta. Mustat nuolet osoittavat noidankehään johtavia muutoksia, punaiset nuolet taas ehkäiseviä ja parantavia toimenpiteitä. Sarcopenia = vanhus-raihnaisuusoireyhtymä eli geriastenia. Obesity = lihavuus.

Proteiinijauhe

Ikääntyvien ihmisten kannattaa nauttia mittalusikallinen vahvaa proteiinijauhetta ruoan lisänä. Itsekin otan aamuisin kuvan näyttämän annoksen 90-prosenttista pulveria ja lisäksi haaraisia aminohappoja (BCAA). Niitä saa ostaa terveyskauoista, apteekeista ja markettien luontaistuote- ja urheiluravinneosastoilta.

Sillä ole väliä, nauttiiko ikääntyvä nainen heraproteiininsa (35 grammaa) ennen treeniä vaiko sen jälkeen. Pääasia että nauttii! (Nabuco ym. 2019). Espanjalaiset, sveitsiläiset, amerikkalaiset ja australialaiset tutkijat vahvistavat nämä havainnot (Cruz-Jentoft ym. 2019).

Perna S, Alalwan TA, Al-Thawadi S, et al. Evidence-Based Role of Nutrients and Antioxidants for Chronic Pain Management in Musculoskeletal Frailty and Sarcopenia in Aging. Geriatrics (Basel). 2020;5(1):E16. Published 2020 Mar 6. doi:10.3390/geriatrics5010016 Free Access
Cruz-Jentoft AJ, Dawson Hughes B, Scott D, Sanders KM, Rizzoli R. Nutritional strategies for maintaining muscle mass and strength from middle age to later life: A narrative review. Maturitas. 2020;132:57–64. doi:10.1016/j.maturitas.2019.11.007
Nabuco HCG, Tomeleri CM, Fernandes RR, et al. Effects of pre‐ or post‐exercise whey protein supplementation on oxidative stress and antioxidant enzymes in older women. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. First published: 02 May 2019
Ten Haaf DSM, Eijsvogels TMH, Bongers CCWG, Horstman AMH, Timmers S, de Groot LCPGM, Hopman MTE.
Protein supplementation improves lean body mass in physically active older adults: a randomized placebo-controlled trial. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle. 2019 Mar 7. doi: 10.1002/jcsm.12394. Free Full Text
Dupont J, Dedeyne L, Dalle S, Koppo K, Gielen E. The role of omega-3 in the prevention and treatment of sarcopenia.
Aging Clinical and Experimental Research. 2019 Feb 19. doi: 10.1007/s40520-019-01146-1. Free Full Text
De Rui M, Inelmen EM, Pigozzo S,  et al. Dietary strategies for mitigating osteosarcopenia in older adults: a narrative review. Aging Clinical and Experimental Research. 2019 Jan 23. doi: 10.1007/s40520-019-01130-9.
Batsis JA, Villareal DT. Sarcopenic obesity in older adults: aetiology, epidemiology and treatment strategies. Review.
Nature Reviews Endocrinology. 2018 Sep;14(9):513-537. doi: 10.1038/s41574-018-0062-9.
https://www.nature.com/articles/s41574-018-0062-9
Yu SY, Lee JY, Kim DH. Low 25-hydroxyvitamin D levels and the risk of frailty syndrome: a systematic review and dose-response meta-analysis. BMC Geriatrics 2018 sep 4; 18:206 doi.org/10.1186/s12877-018-0904-2   
Takeuchi I, Yoshimura Y, Shimazu S, Jeong S, Yamaga M, Koga H. Effects of branched-chain amino acids and vitamin D supplementation on physical function, muscle mass and strength, and nutritional status in sarcopenic older adults undergoing hospital-based rehabilitation: A multicenter randomized controlled trial. Geriatrics and Gerontology International. 2018 Oct 24. doi: 10.1111/ggi.13547.
Negro M, Perna S, Spadaccini D, et al. Effects of 12 Weeks of Essential Amino Acids (EAA)-Based Multi-Ingredient Nutritional Supplementation on Muscle Mass, Muscle Strength, Muscle Power and Fatigue in Healthy Elderly Subjects: A Randomized Controlled Double-Blind Study. Journal of Nutrition in Health and Aging. 2019;23(5):414-424. doi: 10.1007/s12603-019-1163-4. Free Full Text
Bauer J, Morley JE, Schols AMWJ,  et al. Sarcopenia: A Time for Action. An SCWD Position Paper. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle. 2019 Sep 15. doi: 10.1002/jcsm.12483. Free Full Text
Cruz-Jentoft AJ, Dawon Hughes B, Scott D, Sanders KM, Rizzoli R. Nutritional strategies for maintaining muscle mass and strength from middle age to later life: A narrative review. Maturitas. 2020;132:57–64. doi:10.1016/j.maturitas.2019.11.007