Kliininen tutkimus: Ubikinoni lievittää kaksisuuntaisen mielialahäirön masennusta

Ubikinoni on hämmästyttävän laajavaikutteinen ravintolisä, josta on hyötyä monien pitkäaikaissairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Se johtuu ubikinonin antioksidatiivisista, anti-inflammatorisista ja muista biokemiallisista ja farmakologisista ominaisuuksista. Uusi iranilainen kliininen kaksoissokkotutkimus vahvistaa aikaisempaa amerikkalaista kliinistä tutkimusta, jonka mukaan ubikinonin nauttiminen suun kautta (200 mg/vrk) lievittää kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusoireita jo kahdessa kuukaudessa. Iranilaistutkimus julkaistiin psykiatrien vertaisarvioidussa ammattilehdessä Journal of Clinical Psychopharmacology.

Noin 100 000–200 000 suomalaista potee kaksisuuntaista (bipolaarista) mielialahäiriötä. Sitä luonnehtivat hypomania-, mania- ja masennusepisodit (katso kuva alla). Kaksisuuntainen mielialahäiriö uusiutuu usein. Kolme neljästä sairaalahoitoon lähetetystä potilaasta sairastuu uudelleen viiden vuoden kuluessa. Potilaan elimistössä vallitsee mitokondrioiden toimintahäiriö, hapetusstressi ja krooninen matala-asteinen inflammaatio, jotka ylläpitävät tautia ja aiheuttavat sen uusimista. Siksi niiden vaimennus ja sammuttaminen olisivat ensiarvoisen tärkeitä hoitokeinoja. Psyykenlääkkeet ovat tehottomia tautiin littyvässä masennuksessa, sillä ne eivät vaikuta mainittuihin patofysiologisiin muutoksiin, päinvastoin kuin monet ravintolisät, esimerkiksi ubikinoni.

Kaksisuuntainen mielialahäiriö

Kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä mieliala vaihtelee hypomanian, manian ja masennuksen välillä. Tauti on krooninen, ja sillä on suuri taipumus uusiutua. Tukimusten mukaan ravintolisistä voi olla merkittävää hyötyä mielialavaihteluiden tasaamisessa.

Näin tutkimus tehtiin

Iranilaiset psykiatrit testasivat, voisiko ubikinoni – mitokondrioiden säätäjä, erinomainen antioksidantti ja tulehduksen estoaine – vaikuttaa suotuisasti taudin kulkuun. Asiaa tutkittiin tieteen kultaisen säännön mukaisesti satunnaistetussa kliinisessä kaksoissokkokokeessa, johon kutsuttiin 69 potilasta. Heidät kaltaistettiin kahteen ryhmään, joista toinen sai mielialalääkityksen lisänä kahdeksan viikkoa päivittäin 200 mg ubikinonia ja toinen lumetta. Kaikkien mielialalääkitys oli aloitettu vähintään kaksi kuukautta ennen vaikutusjakson alkua. Masennuksen vaikeusastetta arvioitiin alussa, neljän ja kahdeksan viikon kuluttua Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS) –pisteiden avulla.  Masennusoireet lievenivät vaikutusjakson edetessä kummassakin ryhmässä, mutta selvemmin ubikinonia saaneilla. Lisäksi vaikutusjakson loppua kohti ubikinoniryhmässä oli enemmän niitä, joita lääkitys auttoi. Ubikinoni on hyvin siedettyä, toteavat psykiatrit.

Tulosten mukaan lääkityksen lisänä annettu ubikinonihoito paransi masennusoireita kahdeksan viikon aikana paremmin kuin lumehoito. Ubikinoni toimii antioksidanttina ja tulehduksen vaimentajana, mikä selittää lääkäreiden mielestä koeryhmien (verum ja verrokit) väliset erot.

Tukee aikaisempaa tutkimusta

Harvardin ja muiden amerikkalaisten yliopistojen yhteinen tutkimus osoitti, että ubikinonin nauttiminen lisähoitona (aluksi 400 mg/vrk ja 3. viikosta alkaen 800 mg/vrk) lievittää jo kuukaudessa toistuvaa kaksisuuntaista mielialahäiriötä potevien ikääntyvien ihmisten masennusvaihetta. Aineistona oli 32 potilasta, joista 18 ubikinonia saanutta noudatti hoito-ohjetta loppuun asti. Psykiatrit uskovat ubikinonin hyvän tehon johtuneen sen antioksidanttivaikutuksesta (Forester ym. 2012; 2015).

Aikaisemmin on todettu useissa kliinisissä tutkimuksissa, että E-EPA (2 000 mg/vrk), berberiini ja karnosiini voivat myös lievittää tämän taudin oireita (katso viereisen palstan ja alla olevat linkit). Näiden ravintolisien yhdistäminen ubikinonihoitoon antanee vielä paremman tuloksen kuin mikään niistä yksinään, sillä ravintolisät tehostavat toistensa ja lääkehoidon vaikutusta. Ravintolisät sopivat hyvin mielialalääkityksen lisähoidoksi.

Australialaisissa yliopistoissa on parhaillaan vireillä laaja kirjallisuskatsuas ravintolisien merkityksestä kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä (Ashoton ym 2019). Hanke osoittaa, että ravintolisistä haetaan apua tässä taudissa, johon ei ole parantavaa lääkehoitoa.

Ashton MM, Berk M, Ng CH, Hopwood M, Kavanagh B, Williams LJ, Sarris J, Dean OM. Nutraceuticals and nutritional supplements for the treatment of bipolar disorder: protocol for a systematic review. BMJ Open. 2019 Apr 4;9(4):e025640. doi: 10.1136/bmjopen-2018-025640. Free Full Text
Mehrpooya M, Yasrebifar F, Haghighi M, Mohammadi Y, Jahangard L. Evaluating the Effect of Coenzyme Q10 Augmentation on Treatment of Bipolar Depression: A Double-Blind Controlled Clinical Trial. Journal of Clinical Psychopharmacology. 2018 Aug 14. doi: 10.1097/JCP.0000000000000938.
Forester BP, Zuo CS, Ravichandran C, et al. Coenzyme q10 effects on creatine kinase activity and mood in geriatric bipolar depression. Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology. 2012 Mar;25(1):43-50. Abstract
Forester BP, Harper DG, Georgakas JR, et al. Antidepressant Effects of Open Label Treatment With Coenzyme Q10 in Geriatric Bipolar Depression. Letter to the Editor. Journal of Psychopharmacology 2015;35;3.338-340. doi: 10.1097/JCP.0000000000000326.

Päivitys 19.10.2019

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla on tavallista suurempi riski sairastua Parkinsonin tautiin, osoittaa uusi suuri meta-anaylyysi, jossa tarkasteltiin seitsemää tutkimusta, joihin oli osallistunut yli neljä miljoonaa henkilöä (Faustino ym. 2019). Tästäkin syystä kannattaa nauttia D-vitamiinia (100 µg/vrk), E-EPAa ja ubikinonia, jotka vähentävät myös Parkinsinin taudin riskiä.

Faustino PR, Duarte GS, Chendo I, et al. Risk of Developing Parkinson Disease in Bipolar DisorderA Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Neurology. Published online October 14, 2019. doi:10.1001/jamaneurol.2019.3446. Free Article