Ubikinonia sydäninfarktin varhaiseen hoitoon

Ubikinonin nauttiminen suun kautta (120 mg/vrk) parantaa merkittävästi toipumista sydäninfarktista, kunhan ubikinonihoito aloitetaan mahdollisimman varhain, osoittaa intialaisten ja slovakialaisten sydänlääkäreiden julkaisema uusi kliininen lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus.  Se vahvistaa monia aikaisempia sydänlääkäreiden tekemiä ubikinonitutkimuksia ja puoltaa ubikinonin käyttöä ehkäisemään sydänkohtauksia ja tietenkin niiden ensi- ja jälkihoitoina. Ubikinoni parantaa sydänpotilaan elämänlaatua ja voi pelastaa monen hengen. Olenkin ehdottanut, että ubikinoni lisättäisiin sydäntautien Käypä hoito -suosituksiin,

Tutkimuksen taustaa

Ennestään tiedetään, että ubikinoni on tehokas energian tuottaja, joka tehostaa sydämen vajaatoiminnan hoitoa. Suuri ruotsalainen tutkimus osoitti, että seleeni ja ubikinoni puolittavat sydänkuolemat. Lisäksi tiedetään, että ubikinoni ehkäisee sepelvaltimoiden endoteelin toimintahäiriöitä. Hyvät kliiniset tutkimustulokset ja potilaiden kokemukset ubikinonista ovat kannustaneet sydänlääkäreitä tutkimaan lisää ubikinonin vaikutuksia muun muassa sydäninfarktin hoidossa, sillä infarkti johtuu melkein aina sepelvaltimotaudista ja aiheuttaa usein sydämen vajaatoimintaa. Sen käypä hoito ei tuota läheskään aina toivottua tulosta, joten ubikinonista ja muista ravintolisistä etsitään uusia ja turvallisia keinoja parantaa potilaiden ennustetta. Noin 23 000 suomalaista saa joka vuosi sydäninfarktin ja 13 000 menehtyy siihen. Nyt olisi korkea aika lisätä ubikinoni sydäntautien Käypä hoito -ohjeisiin.

Näin uusi tutkimus tehtiin

Tutkimukseen valittiin 55 sydäninfarktipotilasta, joiden sydämen vasemman kammion pumppausvoima oli vähentynyt infarktin jälkeen alle puoleen normaalista. Puolet heistä sai muun hoidon lisänä 24 viikkoa ubikinonia 120 mg päivässä ja puolet lumetta. Heille tehtiin sairaalasta pääsyn jälkeen ja kuuden kuukauden kuluttua kaksidimensionaalinen sydämen kaikuluotaus (ekkokardiografia), josta analysoitiin vasemman kammion toimintakykyä ja lisäksi mitattiin hapetusstressivaurioita ja angiotensiiniä konvertoiman entsyymin (ACE) aktiviteettia. Koska angiotensiinikonvertaasi nostaa verenpainetta supistamalla verisuonia, sen estäjiä, ACE-estäjiä, käytetään verenpainelääkkeinä ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon. Nyt uusi tutkimus osoitti, että ubikinoni toimii samoin.

Ubikinonia saaneiden potilaiden sydämen seinämän paksuus väheni yli 2 mm (12.2 ± 2,0 mm ->10,0 ± 1,8 mm), kun taas lumetta saaneiden verrokkien seinämän paksuus suureni (12,8 ± 2,2 mm -> 13.3 ± 2.3 mm). Ubikinoni vähensi vasemman kammion massaa 236 ± 72 g -> 213 ± 61 g, kun lumeryhmässä se suureni 230 ± 77 g -> 255 ± 86 g. Ero oli tilastollisesti merkitsevä (p < 0.01).

Ubikinoni ehkäisi myös sydämen vasemman kammion muodonmuutosta (sphericity indeksin muutoksia) lumeryhmään nähden. Samoin ubikinoni esti kammion seinämän paksuuntumista infarktin kohdassa ja vähensi merkitsevästi loppudiastolista ja systolista tilavuutta.

Seerumin ACE-pitoisuus väheni ubikinonilla merkitsevästi verrattuna lumeryhmään. Sydäninfarktin varhainen hoitaminen ubikinonilla lievittää vasemman kammion muutoksia ja alentaa seerumin ACE:n pitoisuutta sydäninfarktipotilailla, joille kehittyy vasemman kammion vajaatoiminta, päättelevät kardiologit.

Tutkimuksen tekivät ja julkaisivat seuraavat tutkimuslaitokset:

1. Halbergt Hospital and Research Institute, Moradabad 244001, India. rbs@tsimtsoum.net.

2. Department of Internal Medicine, PJ Safaric University, 1040 11 Kosice, Slovakia. janfedacko@hotmail.com.

3. Third Interna Clinik, Faculty of Medicine, Comenius University, 833 05 Bratislava, Slovakia. viliam.mojto@kr.unb.sk.

4. Department of Cardiology, East Slovak Institute of Cardiovascular Sciences, 1040 11 Kosice, Slovakia. dominik.pella@gmail.com.

Singh RB, Fedacko J, Mojto V, Pella D. Coenzyme Q10 Modulates Remodeling Possibly by Decreasing Angiotensin-Converting Enzyme in Patients with Acute Coronary Syndrome. Antioxidants (Basel). 2018 Jul 25;7(8). pii: E99. doi: 10.3390/antiox7080099. Free Full text

Tohtori Tolosen kommentti

Sydän- ja verisuonitautien sekä aineenvaihduntasairauksien aiheuttama kuormitus terveydenhuollolle kasvaa vuosi vuodelta, kirjoittavat venäläiset ja moldovalaiset sydänlääkärit  uudessa katsauksessaan (Zozina ym. 2018). He toteavat, että vaikka näiden tautien hoito onkin kehittynyt vuosien varrella, se ei ole vielä läheskään täydellistä. Niinpä tarvitaan uusia keinoja ehkäisyyn ja hoitoon. Ubikinonin käytto ravintolisänä (100 mg x 3) tarjoaa tällaisen keinon, kuten Mortensen ym. osoittivat vuonna 2013 Orlandossa sydämen vajaatoimintaa käsittelleessä sydänlääkärien kongressissa (Mortensen ym. 2013).

Ubikinoni ehkäisee tehokkaasti verisuonten seinämän endoteelisolujen hapetusstressiä, parantaa solujen voimalaitosten, mitokondrioiden toimintoja ja suojaa endoteelisoluja vanhenemismuutoksilta ja kuolemalta (apoptoosilta), osoittaa japanilaisten ja kiinalaisten tutkijoiden yhteinen työ (Huo ym. 2018).

Ubikinonin hyödyistä akuuttien ja kroonisten tautien ehkäisyssä ja hoidossa kertyy kaiken aikaa pätevää näyttöä. Ubikinonilla on tärkeä merkitys verenpainetaudissa, sepelvaltimotaudissa, sydäninfarktissa, sydämen vajaatoiminnassa, virusmyokardiitissa, kardiomyopatioissa, sydämen toksissa muutoksissa (esim. sytostaattien aiheuttamissa), dyslipidemioissa, lihavuudessa, tyypin 2 diabeteksessa, metabolisessa oireyhtymässä sekä sydänoperaatioissa ja elvytyksessä, päättelevät kardiologit (Zozina ym. 2018). Iranilaisten sydänlääkäreiden julkaisema kirjallisuuskatsuas vahvistaa näitä päätelmiä. He kävivät läpi ubikinonitutkimuksia monista arvostetuista löähteistä: Cochrane, DARE, Ovid, EMBASE, ISI Web of Knowledge ja PubMed. Seitsemän meta-analyysia tuki päätelmiä ubikinonin hyödyllisyydestä sydämen vajaatoiminnan ehkäisyssä ja hoidossa. Ubikinoni parantaa sydämen pumppausvoimaa, sydänindeksiä (sydämen pumppaamaa verimäärää kehon painoa kohti), New York Heart Associationin toiminnallista luokitusta ja potilaiden elossapysymistä (Jafari ym. 2018). Heikentynyt sydänindeksi merkitsee sitä, etteivät aivot saa riittävästi happi- ja ravinnepitoista verta, jolloin aivosolut kärsivät. Uusien tutkimusten ja katsausten perusteella ubikinoni tulisi heti lisätä sydän ja verisuonitautien käypä hoito -suosituksiin.

Zozina VI, Covantev S, Goroshko OA, Krasnykh LM, Kukes VG. Coenzyme Q10 in Cardiovascular and Metabolic Diseases: Current State of the Problem. Current Cardiology Reviews. 2018 Apr 15. doi: 10.2174/1573403X14666180416115428.
Mortensen, SA, Rosenfeldt F, Kumar A, et al. Coenzyme Q10 Therapy Blocks the Vicious Metabolic Cycle in Chronic Heart Failure. The 17th Annual Scientific Meeting of Heart Failure Society (HFSA) of America. September 22 - 25, 2013; Orlando, Florida. Free Full Text


Huo J, Xu Z, Hosoe K, Coenzyme Q10 Prevents Senescence and Dysfunction Caused by Oxidative Stress in Vascular Endothelial Cells. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2018 Jul 8;2018:3181759. doi: 10.1155/2018/3181759. eCollection 2018. Free Full Text
Jafari M, Mousavi SM, Asgharzadeh A, Yazdani N. Coenzyme Q10 in the treatment of heart failure: A systematic review of systematic reviews. Review. Indian Heart Journal. 2018 Jul;70 Suppl 1:S111-S117. doi: 10.1016/j.ihj.2018.01.031.