D-vitamiinikin on antioksidantti

D-vitamiinikin kuuluu hapetusstressiä ehkäiseviin, vaimentaviin ja sammuttaviin ravintolisiin, ilmenee saksalaisen Justus Liebig -yliopiston uudesta tutkimuksesta. Tämä antioksidatiivinen vaikutus selittää monia D-vitamiinin hyviä, luuston ulkopuolisia terveysvaikutuksia, joita tutkitaan parhaillaan vilkkaasti eri puolilla maailmaa. Tulokset mullistavat luutuneita käsityksiä D-vitamiinin elämänpituisesta tarpeesta. Viranomaissuositus (10 tai 20 µg/vrk) on annettu vain luustovaikutusten perusteella, eikä se riitä suojaamaan vanhenemiseen liittyviltä sairauksilta.

Saksalaisen Justus Liebig -yliopiston ravitsemustieteen laitoksen uusi tutkimus vahvistaa, että riittävä D-vitamiinin pitoisuus seerumissa korreloi ikääntyvien ihmisten elimistön antioksidanttikapasiteettiin ja voi siten ehkäistä ja jarruttaa vanhenemiseen liittyviä sairauksia. Kaikkia kroonisia sairauksia potevien ihmisten elimistössä myllertää hapetusstressi, joka pitää yllä ja kiihdyttää taudinkulkua. Hapetusstressiä voidaan vaimentaa antioksidanteilla.

Tutkimukseen osallistui 302 saksalaista henkilöä, iältään 62–92 vuotta, jotka asuivat leveysasteella 50,6°N. Heistä 152:sta oli otettu useita D-vitamiininäytteitä 2004–2012. Niistä analysoitiin kokonaisantioksidanttitilanne (total anti-oxidative status TAOS), antioksidanttientsyymejä (katalaasi eli CAT, glutationiperoxidase eli GPx ja superoksididismutaasi eli SOD). Näitä biomarkkereita verrattiin seerumin D-vitamiinin pitoisuuteen (S-D-25). Sekoittavat tekijät kontrolloitiin huolellisesti: ikä, sukupuoli, lihavuus, näytteenottokuukausi, tupakointi, liikunta ja D-vitamiinilisien käyttö.

S-D-25 ennusti hyvin CAT- ja TAOS-arvoja. Pitkäaikainen S-D-25-pitoisuus korreloi positiivisesti TAOSin kanssa senkin jälkeen, kun sekoittavat tekijät oli kontrolloitu. Riittävän seerumin D-vitamiinipitoisuuden (minun mielestäni 125– 150 nmol/l) ylläpito, elämänpituisesti, on hyödyllistä pitkällä tähtäimellä etenkin ikääntyvän elimistön antioksidanttipuolustukselle, päättelevät saksalaistutkijat. [Yhdysvaltain geriatriyhdistys suosittelee yli 70-vuotiaille päivittäin 100 µg!]

Jungert A, Neuhäuser-Berthold M. Cross-sectional and longitudinal associations between serum 25‑hydroxyvitamin D and anti-oxidative status in older adults. Experimental Gerontology. 2018 Jun 25. pii: S0531-5565(18)30111-6. doi: 10.1016/j.exger.2018.06.024.

Tohtori Tolosen kommentti

D-vitamiinin saantisuosituksen noston vaikutus olematon

Vuonna 2012 Saksa, Itävalta ja Sveitsi nostivat D-vitamiinin saantisuosituksen nelinkertaiseksi, 5-> 20 µg/vrk. Nyt on analysoitu 6-vuotisessa tutkimuksessa (2009 -2014), oliko sillä mitään merkitystä. No, eipä ollut, ainakaan lapsilla ja nuorilla. Tutkimuksessa analysoitiin S-D-25-arvot lähes kahdeltatuhannelta 1-17-vuotiaalta (keskimäärin 11 v) lapselta ja nuorelta (Kunz ym. 2018).

Vuosina 2009-2014 S-D-25-lukemat olivat keskimäärin 18.4, 13.0, 20.8, 16.4, 19.4 and 14.9 ng/ml eli kaikki alle 50 nmol/l (ng/ml kerrotaan 2,5:lla, jolloin saadaan nmol/l). Mitään merkittävää parannusta ei siis ole tapahtunut. Puutos jatkuu entisellään. Koko artikkelin voi lukea maksutta alla olevasta linkistä.

Suositus olisi pitänyt (ja pitää kiireesti) nostaa 100 µg:aan/vrk, jolloin D-vitamiinista alkaa olla hyötyä kansanterveydelle ja -taloudelle. Kuten yllä olevasta tutkimuksesta käy ilmi, on D-vitamiinikin tärkeä antioksidantti.

Kunz C, Hower J, Knoll A, Ritzenthaler KL, Lamberti T. No improvement in vitamin D status in German infants and adolescents between 2009 and 2014 despite public recommendations to increase vitamin D intake in 2012. European Journal of Nutrition. 2018 May 18. doi: 10.1007/s00394-018-1717-y.