D-vitamiini ja paksu- ja peräsuolien syövät

D-vitamiini ehkäisee paksu- ja peräsuolien syöpiä, mutta vain jos D-vitamiinin saanti on niin runsasta, että seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) nousee 75–100 nmoliin/l, osoittaa 17 erillistutkimuksen meta-analyysi. Sen ovat laatineet ja julkaisseet Yhdysvaltain syöväntutkimuslaitoksen tutkijat. Tulosten perusteella suomalainen D-vitamiinin viranomaissuositus (10 µg/vrk) ja seerumin D-vitamiinin pitoisuussuositus 50 nmol/l ovat liian pieniä näiden suolistosyöpien ehkäisemiseksi. D-vitamiinin tarve on vähintään 100 µg/vrk, jotta S-D-25 nousisi ihanteelliseksi syövän ehkäisyn kannalta.

Tohtori Frank Apperly esitti ensimmäisenä jo 1940-luvulla, että D-vitamiini ehkäisee syöpää. Häntä ei uskottu, ennen kuin uudet tutkimukset ovat alkaneet muuttaa käsityksiä. The International Agency for Research on Cancer (IARC) totesi raportissaan (2008), että D-vitamiinin vajaus lisää paksusuolen adenoomien ja syövän riskiä. Kuudessa Euroopan maassa tehtyyn tutkimukseen osallistui yli puoli miljoonaa länsieurooppalaista ihmistä, joista reilulla 1 200 kehittyi peräsuolen syöpä. Henkilöillä, joiden seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25 ) oli 50–75 nmol/l, oli suurentunut peräsuolen syövän riski. Amerikkalaisen Emory-yliopiston tutkimus vuonna 2010 osoitti niinikään, että riittävä D-vitamiinin saanti ehkäisee paksu- ja peräsuolien syöpiä.

Kokeellisten ja epidemiologisten tutkimusten mukaan on selvää, että D-vitamiini ehkäisee paksu- ja peräsuolien syöpiä, mutta asiasta kaivataan lisää tutkimustietoa erityisesti vitamiinin annostelusta ja sen riittävästä pitoisuudesta seerumissa, kirjoittavat Yhdysvaltain kansallisen syöväntutkimuslaitoksen (National Cancer Institute, NCI)), Harvardin yliopiston ja monien muidenkin maiden tutkijat (THL:sta tutkimuspäällikkö Satu Männistö). Tähän mennessä ei ole tiedetty varmasti, paljonko seerumissa tulisi olla D-vitamiinia, jotta se ehkäisisi näitä suolistosyöpiä.

D-vitamiinin saantisuositukset – niin Yhdysvalloissa kuin Suomessa – perustuvat vain riisitaudin ja luukadon ehkäisyyn, eivät luuston ulkopuolisiin vaikutuksiin, esimerkiksi syöpätauteihin. Näistä syistä NCI:n ja muiden tutkimuslaitoksen tutkijat selvittivät asiaa ja julkaisivat tulokset NCI:n tiedelehdessä.

Analyysissä tarkasteltiin 17 kohorttia, joihin oli osallistunut 5 706 paksu- tai peräsuolen syöpää sairastavaa henkilöä ja 7 107 tervettä verrokkia. Heiltä kaikilta oli mitattu S-D-25. Noin 30 prosenttia osallistujista oli käynyt äskettäin toisessa mittauksessa. Pitoisuudet vaihtelivat suuresti. 

Syövän riski oli suurin alle 30 nmol/l pitoisuudessa, peräti 31 % suurempi kuin pitoisuudessa 50–62,5 nmol/l. Sitä suuremmissa pitoisuuksissa syövän riski oli selvästi pienempi: 75–87,5 nmolissa/l 19 % pienempi ja 87,5 – 100 nmolissa/l 27 % pienempi. Yli 100 nmol/l ei näyttänyt enää pienentävän sairastumista, joten 100 nmol/l on ilmeisesti ihanteellinen pitoisuus paksu- ja peräsuolisyöpien ehkäisyä ajatellen, päättelevät tutkijat. Jokaista 25 nmolin/l nousua kohti paksu-ja peräsuolisyöpien riski pieneni 19 % naisilla ja 7 % miehillä. 

Johtopäätökset: Suuremmat S-D-25-pitoisuudet liittyivät tilastollisesti merkitsevästi pienempään paksu- ja peräsuolisyöpien riskiin naisilla ja ei-tilastollisesti merkitsevään pienempään riskiin miehillä. Tämän koostetutkimuksen perusteella ihanteellinen S-D-25-pitoisuus syövän ehkäisyssä näyttää olevan 75–100 nmol/l, mikä on enemmän kuin viranomaiset USA:ssa (ja Suomessa) suosittelevat.

Tutkimus vahvistaa alla olevassa kuvassa näkyvää arviota vuodelta 2016, jonka mukaan seerumin D-vitamiinin pitoisuuden tulee olla noin 100 nmol/l, (40 ng/ml), jolla syöpätautien riski vähenee.

S-D-25 ja syöpäriski

Syöpätautien riski alenee, kun seerumin D-vitamiinin pitoisuus (25(OH)D eli S-D-25 nousee vähintään 100 nmoliin litrassa (vihreä yhtenäinen käyrä). Tulos perustuu 2 304 tapauksen analyysiin vuodelta 2016.
McCullogh, Zolrick ES, Weinstein SJ, et al. Circulating Vitamin D and Colorectal Cancer Risk: An International Pooling Project of 17 Cohorts. JNCI: Journal of the National Cancer Institute, djy087, https://doi.org/10.1093/jnci/djy087

Tohtori Tolosen kommentti

Tämän ja aikaisempien tutkimusten valossa Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja THL:n antamat suositukset D-vitamiinin riittävästä saannista ja sen pitoisuudesta seerumissa ovat aivan liian pienet. Ne ovat olleet omiaan aiheuttamaan tuhansien suomalaisten turhia sairastumisia ja kuolemisia syöpätauteihin. Uusi egyptiläinen rottatutkimus osoittaa, että berberiini ehkäisee ja hillitsee kokeellista paksusuolen syöpää. Klikkaa viereisen palstan linkkeihin, niin näet, että monet mutkin ravintolisät ehkäisevät ja hoitavat paksusuolen syöpiä.

Ghareeb AE, Moawed FSM, Ghareeb DA, Kandil EI. Potential Prophylactic Effect of Berberine against Rat Colon Carcinoma Induced by 1,2-Dimethyl Hydrazine. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2018 Jun 25;19(6):1685-1690. Full Free Text pdf.