E-EPA korjaa valtimon sisäseinämän (endoteelin) häiriötä

E-EPA on erikoiskalaöljyä, puhdistettua ja väkevöityä EPA-rasvahappoa, joka kehitettiin Japanissa 1980-luvulla. Toin sen vuonna 2003 Suomeen, jossa siitä tuli nopeasti suosittu ravintolisä. Japanissa E-EPAa on tutkittu ja tutkitaan edelleen vilkkaasti etenkin sydän- ja verisuonisairauksissa, joihin lääkärit määräävät sitä yleisesti. Uusi japanilainen diabeettisilla hiirillä tehty tutkimus osoittaa ensi kertaa, että E-EPA ehkäisee ja hillitsee valtimon sisäseinämän, endoteelin, toimintahäiriötä, jota pidetään valtimonkovetustaudin aiheuttajana. Tutkimus vahvistaa käsitystä, jonka mukaan E-EPA on paras kalaöljy sydän- ja verisuonitautien ehkäisyyn ja hoitoon.

Endoteelin toimintahäiriö – jota hapettunut ox-LDL- kolesteroli ja kohonnut verensokeri aiheuttavat – on ensimmäisiä patologisia muutoksia valtimonkovettumataudissa (ks. yläkuva). Sen tähden tätä toimintahäiriötä pyritään ehkäisemään ja korjaamaan tehokkain ja turvallisin keinoin. Japanilaiset tutkijat osoittivat KKA-hiirillä tekemässään kokeessa, että E-EPA-kalaöljy ehkäisi ja korjasi endoteelin toimintahäiriötä. Teho parani vielä, kun E-EPAn lisäksi annettiin samalla atorvastatiinin metaboliittia (aineenvaihduntatuotetta, ATM). Katso kuva alla.

E-EPAn vaikutus endoteelissa

E-EPA, etenkin yhdessä atorvastatiini metaboliatuotteen (ATM) kanssa annettuna, ehkäisee solukalvolla (vas) hapettuneen ox-LDL:n haittavaikutusta endoteelissa, tuottaa verisuonia laajentavaa typpioksidia (NO) ja ehkäisee valtimoita supistavaa ja tulehduttavaa peroksinitriittiä (ONOO−). Näin E-EPA suojaa endoteelia, korjaa sen toimintahäiriöitä, ehkäisee ja hillitsee siten valtimoiden kovettumista ja parantaa verenkiertoa.

Lisäksi tutkimus osoitti, että E-EPA suojasi APO-B-hiukkasia, erityisesti LDL- ja sdLDL-kolesteroleja hapettumiselta. sdLDL on juuri se pieni, paha molekyyli, jota tarttuu valtimon seinämään ja paksuntaa sitä. Jo 25 vuotta on tiedetty, että inertti LDL on vaaratonta, mutta hapettuneessa ox-LDL-muodossaan se ahtauttaa valtimoa, aiheuttaa sen seinämässä kroonista matala-asteista tulehdusta ja muita ateroskleroosiin johtavia muutoksia.

Tulehdus valtimossa

Kuva osoittaa, kuinka valtimon sisäseinämä on tulehtunut. Silloin suoni ahtautuu ja verenvirtaus vaikeutuu.

Yhteenvetona tutkijat päättelevät, että E-EPA toimii antioksidanttina ja anti-inflammatorisena aineena, joka estää sd-LDL:n ja ApoB:n hapettumista ja siten ehkäisee ateroskleroosia. EPA-rasvahappo ehkäisee DHA:ta paremmin ApoB:tä sisltävien lipoproteiinihiukkasten hapettumista. Näin ollen E-EPA on parempi kalaöljy sydäntautien ehkäisyssä ja hoidossa kuin EPA+DHA-yhdistelmät (perinteiset kalaöljyt). Tutkimuksen voi lukea kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Takenouchi Y, Ohtake K, Nobe K, Kasono K. Eicosapentaenoic acid ethyl ester improves endothelial dysfunction in type 2 diabetic mice. Lipids in Health and Disease. 2018 May 22;17(1):118. doi: 10.1186/s12944-018-0770-0. Free Full Text

Tohtori Tolosen kommentti

E-EPAa on tutkittu ja käytetty paljon kardiologiassa ja psykiatriassa. E-EPA alentaa tehokkaasti ja turvallisesti kohonneita veren triglyseridejä ja apolipoproteiineja, joita pidetään sepelvaltimotaudin riskitekijöinä, osoittavat suuret kliiniset tutkimukset ANCHOR ja MARINE. Parhaillaan odotetaan tuloksia suuresta kliinisestä REDUCE-IT-tutkimuksesta, jossa 4 000 ihmistä saa noin 6 vuotta päivittäin 4 grammaa E-EPAa ja verrokit (n=4000) lumetta.

Parhaillaan on käynissä toinenkin kliininen E-EPA-tutkimus EVAPORATE, jossa selvitetään, kuinka E-EPA (4 grammaa/vrk) vaikuttaa pohjoisamerikkalaisilla henkilöillä, joilla on sepelvaltimotauti, kolesterolilääkitys ja joiden seerumin triglyseridien pitoisuus on 2,26–5,63 mmol/l ja LDL-kolesteroli 1,0–3,0 mmol/l. Tutkimusta rahoittavat Los Angeles Biomedical Research Institute ja Intermountain Research and Medical Foundation. Hanke aloitettiin syyskuussa 2016 ja sen odotetaan päättyvän syyskuussa 2019. Tutkimussuunnitelma on nähtävissä Clinical Trials -rekisterissä (NCT02926027). Väkevöity kalaöljy suojaa sydänlihasta sydäninfarktissa, jossa se estää fibroosin (sidekudoksen) muodostumista; fibroosi johtaa usein vajaatoiminnan syntyyn (Heydari ym. 2018).

Heydari B, Harris WS, Kwong RY. Letters re: Effect of Omega-3 Acid Ethyl Esters on Left Ventricular Remodeling After Acute Myocardial Infarction: The OMEGA-REMODEL Randomized Clinical Trial Circulation. 2017 Jan 10; 135(2): e13–e14.Free Full Text