D-vitamiini parantaa ikäihmisten henkistä suorituskykyä (kognitiota)

Ravintolisien vaikutusta ikäihmisten fyysiseen ja henkiseen kuntoon tutkitaan vilkkaasti eri puolilla maailmaa. Teksasin yliopiston ja The Cooper Instituten yhteinen tutkimus osoittaa, että seerumin D-vitamiinin vaje (S-D-25 < 75 nmol/l) liittyy ikäihmisten heikentyneeseen muistiin ja muuhun henkiseen kuntoon. Sitä voidaan parantaa ja ylläpitää yksinkertaisesti ja halvalla nauttimalla D-vitamiinia enemmän kuin viranomaissuositus neuvoo. D-vitamiinilla voidaan ehkäistä muistin ja muiden kognitiivisten toimintojen heikkenemistä, päättelevät amerikkalaiset tutkijat.

Dallasin Cooper Clinikalla 4 358 ikääntyneelle henkilölle tehtiin Montreal Cognitive Assessment (MoCA) -testi, sama jolla äsken testattiin presidentti Donald Trump. Lisäksi kaikille tutkituille tehtiin fyysinen kuntotesti, jossa mitattiin maksimaalinen sydämen ja keuhkojen suorituskyky (cardiorespiratory fitness, CRF). [HUOM! Dallas (32° 47' 0" N / 96° 48' 0" W) sijaitsee huomattavasti lähempänä päiväantasaajaa kuin Suomi.]

Henkinen suorituskyky katsottin heikentyneeksi, kun MoCA-testissä tuli alle 25 pistettä. Henkilöllä katsottiin olevan D-vitamiinin puute, kun S-D-25 jäi alle 75 nmol/l. MoCA-pisteiden ja S-D-25-pitoisuuksien välistä suhdetta analysoitiin tilastollisesti (multivariable logistic regression analysis). 

Tulokset osoittivat, että matalat MoCA-pisteet liittyivät suoraan korkeaan ikään ja negatiivisesti naissukupuoleen sekä koulutustasoon. Kun sekoittavat tekijät (ikä, sukupuoli ja koulutustaso) huomioitiin, oli matalan S-D-25:n ihmisillä muita useammin matala MoCA-skoori. Toisin sanoen, mitä vähemmän veressä oli D-vitamiiinia, sitä heikompi oli henkinen suorituskyky. D-vitamiinin merkitys säilyi, vaikka myös CRF-tulokset otettiin mukaan analyysiin.

Johtopäätökset: Matala seerumin D-vitamiinin pitoisuus liittyy ikääntyvien ihmisten henkisen tason laskuun. Sen tähden D-vitamiinin nauttiminen ravintolisänä voi suojata ikäihmisten henkistä suorituskykyä ja ehkäistä muistisairauksia.

Pavlovic A, Abel K, Barlow CE, et al. The association between serum vitamin d level and cognitive function in older adults: Cooper Center Longitudinal Study. Preventive Medicine. 2018 May 10. pii: S0091-7435(18)30160-9. doi: 10.1016/j.ypmed.2018.05.010.

Tohtori Tolosen kommentti

Suomen viranomaisten virheellisen käsityksen mukaan 50 nmol/l riittää kaikille. Tämä laajalle levitetty käsitys on selvästi väärä myös nyt julkaistun tutkimuksen valossa. Liian pieni pitoisuus on omiaan altistamaan väestöä muistisairauksille, joiden vuosittaiset kustannukset ovat samaa luokaa kuin Puolustusvoimien budjetti. S-D-25-pitoisuuden tulee olla vähintään 75 nmol/l, mielellään 125–150 nmol/l. Siihen pääseminen edellyttää yleensä vähintään 100 mikrogramman päivittäistä D-vitamiinin saantia.

D-vitamiini ja kalaöljyn omega-3-rasvahapot tuottavat yhdessä aivoissa serotoniinia, joka ehkäisee masennusta, osoittavat aikaisemmat tutkimukset. Masennus liittyy usein ikääntyvien ihmisten kognitiivisiin häiriöihin.

"Terveet eivät tarvitse ravintolisiä", väitti elintarvikekemisti, ravitsemuksen turvallisuuden professori Marina Heinonen äsken MOT-ohjelmassa. Väite on naurettava. Pitääkö siis odottaa, että Alzheimer iskee ja alkaa vasta sitten nauttia ravintolisiä?