Kalaöljy voi vähentää lasten aggressiivista käytöstä

Psykologit ja psykiatrit ovat tutkineet jo kauan ja tutkivat edelleen mahdollisuuksia vähentää lasten ja nuorten aggressiivista käyttäytymistä ja väkivaltaisuutta ravitsemushoidon avulla. Uusi kliininen satunnaistettu lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus vahvistaa aikaisempien tutkimusten tuloksia ja puoltaa kalaöljyn käyttöä lasten käytöshäiriöiden hoitona.


Englantilaisen psykologi Adrian Rainen johtama aikaisempi tutkimus osoitti,
että kalaöljyn, monivitamiinien ja hivenaineiden anto yhdistettynä kognitiiviseen terapiaan lievittää kolmessa kuukaudessa lasten aggressiivista käytöstä (Raine ym. 2016). Artikkelissa, jonka voi lukea kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä, selostetaan laajasti myös aikaisemmin aiheesta julkaistuja tieteellisiä tutkimuksia. Raine on vakuuttunut siitä, että väkivaltaisuus on biologinen aivojen neurokemiallinen häiriötila. Hän työskentelee nykyisin Yhdysvalloissa Pennsylvanian yliopistossa kriminologian ja psykiatrian laitoksessa. Hänen johtamansa uusi kaksoissokkotutkimus tukee aikaisempia havaintoja.

Aikaisemmin on tutkittu nuorisorikollisia, joiden aggressiivisuus ja väkivaltainen käytös ovat vähentuneet merkitsevästi ravintolisillä. Klikkaa alla lisätietoja-kohdassa oleviin linkkeihin.

Rainen johtamaan uuteen tutkimukseen valittiin 282 lasta, iältään 7–16 vuotta, joilla oli aggressiivisia käytöshäiriöitä. Lapset arvottiin neljään ryhmään:

  1. kalaöljyä saavaan
  2. sosiaalisia taitoja opettelevaan
  3. kalaöljyä saavaan + sosiaalisia taitoja opettelevaan
  4. lumetta saavaan ryhmään.

Kalaöljy sisälsi päivää kohti 600 mg EPAa ja 400 mg DHA:ta, mitä pidetään tavanomaisena määränä lasten neurologisissa kalaöljytutkimuksissa. Lapset saivat kalaöljyn kahtena 500 mg:n kapselina päivässä. Näin paljoa omega-3:a ei saa tavallisesta ravinnosta.

Ravintolisähoidon vaikutusjakso oli kuusi kuukautta. Lasten käytöstä seurattiin ja selvitettiin alussa, 3, 6, 9 ja 12 kuukauden kuluttua, oliko näillä hoidoilla vaikutusta lähtötilanteeseen nähden. Pelkästään kalaöljyä saaneen ryhmän aggressiivisuus väheni ja sosiaalinen käytös parani 3 ja 6 kuukauden kuluessa. Vaikutus oli kuitenkin melko vähäinen, effect size oli 0,17-0,31.

Sekä aikaisemman että uuden tutkimuksen tulokset puoltavat kalaöljyn käyttöä lasten reaktiivisen aggressiivisuuden hoidossa, päättelevät tutkijat (Raine ym. 2018). He kaipaavat kuitenkin vielä lisää tutkimusta aiheesta. Näinhän tutkijoilla on tapana kirjoittaa, jotta he saisivat lisää rahoitusta tutkimustyölleen. Tutkimussuunnitelma on luettavissa vapaasti Clinical Trials -registeristä.

Raine A, Chency RA, Ho R et al. Nutritional supplementation to reduce child aggression: a randomized, stratified, single-blind, factorial trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry 2016, doi:10.1111/jcpp.12565 Free Full Text
Raine A, Ang RP, Choy O, Hibbeln JR, Ho RM, Lim CG, Lim-Ashworth NSJ, Ling S, Liu JCJ, Ooi YP, Tan YR, Fung DSS. Omega-3 (ω-3) and social skills interventions for reactive aggression and childhood externalizing behavior problems: a randomized, stratified, double-blind, placebo-controlled, factorial trial. Psycholocigal Medicine. 2018 May 10:1-10. doi: 10.1017/S0033291718000983.