Ubikinonia autisteille

Ubikinoni (eli koentsyymi Q10, CoQ10 tai pelkkä Q10) on vitamiininkaltainen elämälle välttämätön yhdiste. Se on osoittautunut todella nimensä veroiseksi: etuliite "ubi" tarkoittaa "kaikkialla". Ubikinonin nauttiminen ravintolisänä vaikuttaa laaja-alaisesti ihmisen terveyteen. Uusimman tutkimuksen mukaan ubikinoni voi parantaa autististen lasten oireita. Se avaa uusia mahdollisuuksia tehostaa autismin hoitoa ravintolisillä. Ubikinonin vaikutus autismissa perustuu pääasiassa tässä häiriössä myllertävän hapetusstressin vaimennukseen, sanovat tutkijat. Karnosiini ja muutkin ravintolisät voivat olla avuksi autismin hoidossa, osoittavat pätevät tutkimukset.

Vapaiden radikaalien aiheuttama hapetusstressi vaikuttaa autismin patobiokemiallisiin häiriöihin, toteaa psykiatrien, ravitsemustieteilijöiden ja biologien tutkijaryhmä iranilaisesta Jundishapurin yliopistosta . Se selvitti ubikinonin vaikutusta 90 autistisen lapsen aineistossa. Lasten käytöstä arvioitiin ennen hoitokoetta ja sen jälkeen Childhood Autism Rating Scale (CARS) -skaalalla. Lapsista mitattiin myös seerumin ubikinonin pitoisuus, totaali antioksidanttikapasiteetti, malonialdehydi (MDA) sekä antioksidanttientsyymien aktiivisuutta (superoksididismutaasi eli SOD, glutationiperoksidaasi eli PGx). Mittaukset tehtiin ennen 100 vuorokautta kestänyttä ubikinonihoitoa ja sen jälkeen. Ubikinonin päiväannokset olivat melko vaatimattomia, joko 30 tai 60 mg.

Lasten käytöstä arvioivat tutkijoiden lisäksi heidän vanhempansa ja hoitajansa. Kävi ilmi, että 60 mg:n päiväannosta saaneiden lasten hapetusstressi lieveni, entsyymiaktiviteetti lisääntyi ja CARS-pisteet kohenivat, vatsavaivat sekä unihäiriöt vähenivät.

Ubikinoni, 60 mg/vrk, voi olla hyödyllistä autismin oireiden lieventämisessä, päättelivät tutkijat psykiatrien ammattilehdessä julkaisemassaan tutkimuksessa.

Mousavinejad E, Ghaffari MA, Riahi F, et al. Coenzyme Q10 supplementation reduces oxidative stress and decreases antioxidant enzyme activity in children with autism spectrum disorders. Psychiatry Research. 2018 Apr 4;265:62-69. doi: 10.1016/j.psychres.2018.03.061.

Tohtori Tolosen kommentti

Aikaisemmin on jo todettu, että D-vitamiini voi, annoksella vähintään 125 µg/vrk, auttaa autistisia lapsia. Samoin myös karnosiini (800 mg/vrk) ja kalaöljy. Paras hoitotulos saataneen antamalla kaikkia näitä luonnonaineita yhtaikaa, sillä niillä on synerginen yhteis- ja vuorovaikutus. Klikkaa viereisen palstan linkkeihin, joissa selostan muita ravintolisillä tehtyjä autismitutkimuksia.