Kalaöljy ehkäisee lihavien lasten ja nuorten sairastumista myöhemmällä iällä sydäntauteihin

Kalaöljyn nauttiminen on taloudellisesti edullinen ja turvallinen keino vähentää ylipainoisten ja lihavien lasten riskiä sairastua myöhemmin elämässään kroonisiin sydän- ja verisuonitauteihin, tyypin 2 diabetekseen ja muihin sairauksiin, kirjoittavat saksalaiset lastenlääkärit International Journal of Pedictrics -lehdessä.

He tutkivat ja seurasivat 20 ylipainoisen lapsen terveydentilaa Caritas Hospital Bad Mergentheimissa lokakuun 2013 ja toukokuun 2017 välisenä aikana. Lasten demograafiset tiedot käyvät ilmi artikkelin taulukosta 1. Kukaan lapsista – jotka olivat iältään keskimäärin 11-vuotiaita – ei saanut lääkkeitä seurannan aikana, mutta he nauttivat 7 kuukautta päivittäin kalaöljykapseleita, jotka sisälsivät vähintään 400 mg EPAa ja 120 mg DHA:ta. Se on enemmän kuin tavallisesta koti- ja kouluruuasta saadaan.

Kaikille tehtiin 24 tunnin sydänfilmitutkimus (EKG) Holter-laiteistolla ennen kalaöljyn aloittamista ja sen päättymisen jälkeen. EKG:stä määritettiin sykenopeus sekä sykenopeuden vaihtelu (heart rate variability, HRV). Näiden muuttujien mittaaminen katsottiin aiheelliseksi, koska monet lihavuuteen liittyvät ongelmat, kuten tyypin 2 diabetes, uniapnea, masennus, verenpainetauti, sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta ja aivoverenkierron häiriöt liittyvät alentuneeseen HRV:hen ja suurentuneeseen sykenopeuteen.

Tuloksia verrattiin 94 normaalipainoisen terveen lapsen ja nuoren vastaavin lukemiin. Ilmeni, että alussa sykenopeuden vaihtelu (HRV), joka kuvaa autonomisen vagushermoston stimulaatiota, oli lihavilla lapsilla merkitsevästi pienempää kuin verrokeilla, mutta sykenopeus oli suurempi. Kalaöljyhoidon jälkeen lihavien tulokset normaalistuivat verrokkien kaltaisiksi. Sykenopeus (lepopulssi) aleni keskimäärin 8–9 lyöntiä minuutissa. Niinpä kalaöljyn nauttimista voidaan suositella ylipainoisille ja lihaville lapsille normalisoimaan sydämen toimintaa, jolloin heidän tuleva sydäntautien riskinsä pienenee, päättelivät lastenlääkärit.

Lapsuuden ja nuoruuden aikainen ylipaino voi johtaa vakaviin terveysongelmiin, kuten verenpaineen kohoamiseen, glukoosi-intoleranssiin, rasva-aineenvaihdunnan häiriöihin, rasvamaksaan, mielenterveysongelmiin ym. Nämä ongelmat ovat lihavilla paljon yleisempiä kuin normaalipanoisilla, huomauttavat lastenlääkärit. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että näitä ongelmia voidaan ehkäistä yksinkertaisesti ja halvalla nauttimalla lisänä kalaöljyä. Se alentaa seerumin kohonneita triglyseridejä, alentaa kohonnutta verenpainetta, parantaa insuliiniherkkyyttä ja sydämen sykenopeuden vaihteluita (HRV), jotka kaikki ovat sydänterveyden ilmaisijoita, kirjoittavat lastenlääkärit. Ennestään tiedetään myös, että lihavilla lapsilla on jäykät valtimot.

Artikkelin voi lukea kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä.

Baumann C, Rakowski U, Buchhorn R. Omega-3 Fatty Acid Supplementation Improves Heart Rate Variability in Obese Children. International Journal of Pediatrics. 2018 Feb 26;2018:8789604. doi: 10.1155/2018/8789604. eCollection 2018.