Berberiini hermostoa rappeuttavien sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa

Amerikkalaiset ja kiinalaiset tutkijat ovat äskettäin julkaisseet erinomaiset kirjallisuuskatsaukset berberiinin tärkeästä merkityksestä neurologisten sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa (Jiang ym. 2015, Fan ym. 2018). Berberiini tunnetaan parhaiten Kiinassa, jossa sitä on käytetty kansanlääkkeenä ainakin tuhat vuotta. Toin berberiinin Suomeen vuonna 2009, jonka jälkeen siitä on tullut suosittu ravintolisä.

Hermostoa rappeuttavat (neurodegeneratiiviset) sairaudet kuluvat vakavimpiin terveysongelmiin, joita miljoonat ihmiset potevat eri maissa. Näitä sairauksia luonnehtii keskushermoston etenevä, progressiivinen rappeutuminen ja hermosolujen eli neuronien kuolema. Yleisimpiä neurodegeneratiivisia tauteja ovat Alzheimerin ja Parkinsonin taudit (niihin liittyvine lisähäiriöineen), harvinaisempia ovat prinonitaudit, motoneuronitaudit (joista ALS-tauti on yleisin), Huntingtonin tauti, spinoserebellaarinen ataksia ja spinaalinen lihasatrofia. Neurologit onnittelevat toisiaan hienoista diagnooseista, mutta valitettavasti he eivät osaa auttaa potilaitaan, vaan taudit etenevät vääjäämättömästi ja heikentävät elämänlaatua ja johtavat usein lopulta ennenaikaiseen kuolemaan – lääkehoitoyrityksistä huolimatta.

Parinkymmenen viime vuoden aikana on alettu tutkia luonnon kasveista eristettyjen yhdisteiden vaikutuksia neurologisissa sairauksissa. Monilla näistä yhdisteistä on suuri teho ja pieni toksisuus. Eniten tutkittuja, lupaavia luonnonaineita on berberiini. Monien muiden hyödyllisten vaikutusten lisäksi se ehkäisee neurodegeneraatiota estämällä patogeenisten entsyymien toimintoja, ehkäisemällä ja vaimentamalla hapetusstressiä ja kroonista matala-asteista tulehdusta ja edistämällä autofagiaa, mikä ehkäisee neuronien kuolemaa (apoptoosia).

Autofagiaa on tutkittu 1960-luvun alusta alkaen, mutta se tuli yleiseen tietoisuuteen vuonna 2016, jolloin japanilainen solubiologi Yoshinori Ohsumi sai ilmiön selittämisestä Nobelin palkinnon. Autofagian häiriintyminen liittyy moniin hermoston sairauksiin, tyypin 2 diabetekseen, silmänpohjan rappeumaan ja syöpiin. Autofagia (tai autofagosytoosi) on kehon sisäinen kierrätysohjelma, jonka avulla kuona- ja muut turhat ja haitalliset ainekset siivotaan pois soluista ja tärkeät osat (proteiinit ja organellit) käytetään energiantuotantoon ja uusien solujen rakennusaineena. Tämä mekanismi on oleellinen osa taistelussa syöpää ja monia rappeumasairauksia ja vanhenemismuutoksia vastaan.

berberiini ehkäisee neurodegeneraatiota
Kuva esittää biologisia mekanismeja, joilla berberiini (BBR) estää hermoston rappeutumista eli neurodegeneraatiota. Punaiset viivat tarkoittavat estämistä, vihreät nuodet edistämistä. ROS = vapaat happiradikaalit (hapetusstressi). GLP-1= glukagonin kaltainen peptidi-1. Katso muiden mekanismien selitykset artikkelista (Jiang ym. 2015).

Autofagiaa voidaan edistää harrastamalla säännöllistä kuntoliikuntaa ja nauttimalla ruuan lisänä berberiiniä, joka suojaa aivoja ikääntymiseen liittyvältä rappeutumiselta.

Olen kirjoittanut viime vuosina paljon berberiinin vaikutuksesta mielenterveyteen ja neurologisiin sairauksiin. Nyt uudet kirjallisuuskatsaukset vahvistavat ja täydentävät kirjoituksiani.

Fan D, Liu L, Wu Z, Cao M. Combating neurodegenerative diseases with the plant  alkaloid berberine: molecular mechanisms and therapeutic potential. Current Neuropharmacology. 2018 Apr 19. doi: 10.2174/1570159X16666180419141613.


Jiang W-X, Li S-H, Li X-J. Therapeutic potential of berberine against neuro degenerative diseases. Sci China Life Sci. 2015 Jun; 58(6): 564–569.Published online 2015 Mar 6. doi: 10.1007/s11427-015-4829-0 Free Full Text