Kalaöljy ja sydäntaudit

Amerikan lääkärilehti JAMA julkaisi tammikuussa 2018 meta-analyysin, jonka tulosten mukaan keskimäärin 1 gramman kalaöljyannos ei vähentänyt raskaasti lääkittyjen sydänpotilaiden sydänkohtauksia. Tämän perusteella JAMA hehkutti, että koostetutkimus oli naula kalaöljyn arkkuun. On kuitenkin syytä huomata, että meta-analyyseissakin esiintyy merkittäviä virheitä, joita selostan tässä. Lisäksi kerron parhaillaan käynnissä olevista uusista suurtutkimuksista, jotka voivat kumota JAMAn päätelmät.

REDUCE-IT -tutkimus valmis. Hienot tulokset!

JAMAn analyysiiin sisä'ltyvissä tutkimuksissa kalaöljyn keskimääräinen päiväannos (1 g) oli ilmeisesti liian pieni tuottamaan toivottua tulosta raskaasti lääkityillä sydänpotilailla. Tarve olisi ollut 4 grammaa päivässä omega-3-rasvahappoja, kuten nyt uusissa kliinisissä tutkimuksissa annetaan. Toiseksi, koostetutkimukseen voidaan tarkoitushakuisesti valita vain sellaisia erillistutkimuksia, joiden tulokset vastaavat analyytikoiden asennetta, kuten Bjelakovic ja Gluud tekivät antioksidanttianalyysissaan vuonna 2008. He valitsivat 815 tutkimuksesta analyysiin vain 68 (9 %), jotta saivat mieluisensa kielteisen tuloksen.

Kolmanneksi, kalaöljyjen rasvahappokoostumus vaihteli eri tutkimuksissa. Adina Gutstein ja Tina Copple muistuttavat kirjoituksessaan, etteivät tavalliset kalaöljyt vastaa laadultaan ja puhtaudeltaan farmaseuttisia valmisteita esim. E-EPAa, joita uusissa hoitokokeissa annetaan. Alla oleva kuva selventää asiaa:

Peruskalaöljy ja E-EPA

Kuva. Peruskalaöljyssä on vain 30 % omega-3-rasvahappoja (EPA + DHA), loput 70 % ovat muita (turhia ja jopa haitallisia) rasvahappoja. E-EPAa saa Suomessa 90-prosenttiseksi väkevöityinä kapseleina. E-EPA antaa hyvän hoitovasteen pienellä päiväannoksella. Masennuksen ehkäisyssä ja hoidossa E-EPA on aivan omaa luokkaansa, sillä EPA on ainoa antidepressiivinen omega-3-rasvahappo.

Neljänneksi, potilaiden omega-3-indeksiä ei oltu mitattu ennen testihoitoa. Eihän kalaöljylisä voi hyödyttää merkittävästi potilasta, jonka omega-3-indeksi on jo valmiiksi suuri. Kohderyhmäksi olisi pitänyt valita vain sellaisia potilaita, joiden indeksi oli pieni, alle 4 %.

Viidenneksi, raskas lääkitys voi maskeerata kalaöljyn antaman hyödyn, vaikka annos olisi suurempikin. Ja vielä, se etteivät peruskalaöljyt vähentäneet paljon lääkkeitä syövien potilaiden sydäntapahtumia, ei todista, etteikö kalaöljy  riittävän suurena annoksena ja kyllin kauan nautittuna voisi ehkäistä sydäntauteja ja lievittää lääkkeettömien potilaiden oireita.

Kalaöljytutkimuksissa esiintyy ilmiö nimeltään "placebo group contamination", jolla tarkoitetaan sitä, että osa lumeryhmän verrokeista on syönyt kokeen aikana tai juuri ennen sitä kalaöljyä, vaikka niin ei olisi saanut tehdä. Nämä koehenkilot (potilaat) ovat saattaneet tunnistaa tai olla tunnistavinaan kapseleiden mausta, ettei heille annetakaan kalaöljyä, vaan lumetta, ja siksi he ovat ottaneet omin päin kalaöljyä, koska ovat uskoneet siitä olevan heille hyötyä.

overlapping

Kuva. Jos osa verrokeista (pienempi ympyrä) on syönyt kalaöljyä ennen tutkimuksen alkua tai sen aikana, sillä voi olla hyvä omega-3-indeksi, mikä sekoittaa tutkimuksen tulosta. Kalaöljyn syöminen ruuan lisänä auttaa vain niitä, joiden indeksi on alle 8 %. Näin tutkimus ei välttämättä osoita tilastollisesti merkitsevää eroa kalaöljyä saavan ja verrokkiryhmän välillä. Ilmiö on nimeltään placebo group contamination.

Tällä hetkellä on käynnissä neljä suurta kliinistä tutkimusta, joissa vahvaa kalaöljyä (4 g/vrk) tai lumetta annetaan 60 000 sydänlääkkeitä syövälle potilaalle. Yksi näistä tutkimuksista on nimeltään Statin Residual Risk Reduction with EpaNova in High Cardiovascular Risk Patients with Hypertriglyceridemia STRENGHT. Siinä 13 000 potilasta, joilla on kohonneet seerumin triglyseridit ja matala HDL-kolesteroli, saa joko statiinien lisänä 4 g/vrk vahvaa kalaöljyä (Epanova) tai maissiöljyä 3–5 vuotta. Hoito- ja verrokkiryhmien sydäntapahtumia verrataan sitten toisiinsa. Tämä tutkimus alkoi lokakuussa 2014 ja sen odotetaan päättyvän vuonna 2019.

Toisessa jättitutkimuksessa, nimeltään REDUCE-IT, annetaan marraskuusta 2011 alkaen kuusi vuotta samaa 4 gramman päivittäistä E-EPA-annosta noin 4 000 statiineja syövälle potilaalle (ja lumetta 4 000 verrokille), ja sen tuloksia anaysoidaan parhaillaan. Päätapahtuma on sepelvaltimotaudin ja sydäninfarktien ehkäisy. Vaikutusjakso päättyy syyskuussa 2018, jonka jälkeen tulokset analysoidaan ja julkaistaan. Jos tulokset ovat odotusten mukaset, myöntänee Yhdysvaltain lääkevirasto FDA E-EPAlle käyttötarkoituksen sepelevaltimotaudin ehkäisy.

EVAPORATE-tutkimus täydentää REDUCE-IT-tutkimusta, kirjoittavat kardiologit Clinical Cardiology -lehdessä.

VITAL-tutkimuksessa 26 000 sydänpotilasta saa joko 1 g/vrk kalaöljyä + D3-vitamiinia tai lumetta. Tutkimusta tekee Yhdysvalloissa Brigham and Women´s Hospital (Boston). Etyyliesteröidyn kalaöljyn odotetaan ehkäisevän noin 20 % syöpätautien, sydän- ja verisuonitautien (mukaan luettuna aivohalvaus) riskiä. Jos riskin pienennys jää 8-10 prosenttiin, se on juuri ja juuri tilastollisen merkitsevyyden rajoilla.

Oxfordin yliopiston ASCEND-tutkimuksessa verrataan aspiriinin ja kalaöljyn tehoa diabeetikkojen vakavissa sydän- ja verisuonitaudeissa.

Lääketeollisuuden sponsoroima JAMA riemuitsee ennenaikaisesti kalaöljyn kuolemasta, toteavat sydäntutkijat Maki ja Dicklin kirjoituksissaan. Kalaöljy, ubikinoni, seleeni, berberiinin ja monet mut ravintolisät ehkäisevät sydäninfakrtin aiheuttamaa sydänlihaksen fibroosia (sidekudoistumista) ja katkaisevat site noiudankehän, joka muuten johtaisi vajaatoimintaan. The jury is still out there.

Sitä paitsi, kalaöljyllä on valtavasti muita hyödyllisiä terveysvaikutuksia, kuten kalaöljyoppaastani ilmenee. Lukuisat uudet tutkimukset puoltavat kalaöljyn käyttöä kroonisten sairauksien ehkäisyssä hoidossa. Valtamedian valeuutisissa on monia virheitä, kuten Ravintolisätiedotuksen tuore vastine osoittaa.

Maki KC, Dicklin MR. Omega-3 Fatty Acid Supplementation and Cardiovascular Disease Risk: Glass Half Full or Time to Nail the Coffin Shut? Nutrients. Review. 2018 Jul 4;10(7). pii: E864. doi: 10.3390/nu10070864.
Maki KC, Dicklin MR. Assessing Cardiovascular Disease Risk and Responses to Preventive Therapies in Clinical Practice. Current Atherosclerosis Reports. Review. 2018 Mar 20;20(5):23. doi: 10.1007/s11883-018-0725-y.
Evans MC, Stalam T, Miller M. Cardiovascular Risk Assessment in Patients with Hypertriglyceridemia. Review. Current Cardiology Reports. 2018 Jul 10;20(9):71. doi: 10.1007/s11886-018-1013-8. Free Full Text
Desnoyers M, Gilbert K, Rousseau G.Cardioprotective Effects of Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids: Dichotomy between Experimental and Clinical Studies. Review. Marine Drugs. 2018 Jul 10;16(7). pii: E234. doi: 10.3390/md16070234. Free Full Text
Chiurchiù V, Leuti A, Saracini S, et al. Resolution of inflammation is altered in chronic heart failure and entails a dysfunctional responsiveness of T lymphocytes. FASEB J. 2018 Jul 27:fj201801017R. doi: 10.1096/fj.201801017R.
Heydari B, Abdullah S, Pottala JS, et al. Effect of Omega-3 Acid Ethyl Esters on Left Ventricular Remodeling After Acute Myocardial Infarction. The OMEGA-REMODEL Randomized Clinical Trial. Circulation. 2016; 134 (5) August 2 Free Full Text
Heydari B, Abdullah S, Shah R, Francis SA, Feng JH, McConnell J, Harris W, Antman EM, Jerosch-Herold M, Kwong RY. Omega-3 Fatty Acids Effect on Post-Myocardial Infarction ST2 Levels for Heart Failure and Myocardial Fibrosis. Journal of American College of Cardiology. 2018 Aug 21;72(8):953-955. doi: 10.1016/j.jacc.2018.06.018.