Tyypin 2 diabeetikoiden D-vitamiinin saanti ja sokeritasapaino

Tyypin 2 diabeetikkojen D-vitamiinin tarve näyttää olevan 100 µg päivää kohti (vrt viranomaissuositus 10 µg/vrk), ilmenee 24 erillistutkimuksen koontiraportista (meta-analyysista). Seerumin D-vitamiinin pitoisuus nousee sillä 100 nanomooliin litraa kohti (nmol/l), mikä parantaa veren sokeritasapainoa sekä alentaa kohonnutta verenpainetta. Näin riittävä D-vitamiinin saanti auttaa sekä diabeetikoita että verenpainepotilaita. Tähän asti lääkäriseura Duodecim on pilkannut vitamiinien käyttöä kutsumalla sitä uskomushoidoksi. Tutkimukset kaatavat jäävettä Duodecimin, ravitsemuseliitin ja Pekka Puskan niskaan. Lääkärilehti Duodecim selostaa uutta D-vitamiinitutkimusta lääkäreille.

"D-vitamiinin riittävällä saannilla on useissa tutkimuksissa todettu edullisia vaikutuksia tyypin 2 diabeetikoiden glukoositasapainoon.

"Nyt julkaistussa systemoidussa katsauksessa ja meta-analyysissa analysoitiin alkuperäistutkimuksia, joissa oli selvitetty D-vitamiinin annon sekä seerumin D-vitamiinipitoisuuden (S-D-25) vaikutuksia tai yhteyttä tyypin 2 diabeetikoiden glukoositasapainoon ja insuliiniresistenssiin. Analyysiin valittiin 24 satunnaistettua ja lumekontrolloitua tutkimusta (yhteensä 1 528 potilasta) huolellisen seulonnan perusteella. Tutkimusten kesto vaihteli kahdesta 12 kuukauteen. Käytetty D-vitamiiniannos oli [keskimäärin] 105 µg/vrk. Osassa tutkimuksia D-vitamiini annettiin kerran viikossa, mutta suurimmassa osassa käytettiin päivittäistä antoa.

"D-vitamiinipitoisuudet suurenivat tutkimuksissa keskimäärin 42 nmol/l. Suurimmat pitoisuudet olivat 164 nmol/l. Glukoositasapaino parani. HbA1c-pitoisuus pieneni keskimäärin 0,3 %. Veren glukoosipitoisuuden paastoarvo pieneni 0,27 mmol/l. HOMA-IR-indeksi parani osassa mutta ei kaikissa tutkimuksissa. Kalsiumlisän anto paransi D-vitamiinin tehoa, ja tulokset olivat parempia myös tutkimuksissa, joissa potilailla ei ollut D-vitamiinin puutosta. Samoin hoito oli tehokkaampaa tutkimuksissa, joissa potilaat olivat normaalipainoisia. Tutkijat arvioivat, että D-vitamiinia tulisi käyttää 100 µg/vrk, jotta seerumin D-vitamiini suurenisi arvoon 100 nmol/l. D-vitamiinin teho näyttäisi olevan suurin piirtein metformiinin luokkaa veren glukoosipitoisuuden pienentäjänä. Vaikutus HOMA-IR-indeksiin oli noin puolet metformiinin tehosta ja vaikutus HbA1c-pitoisuuteen noin 30 % pienempi.

"Tutkijat suosittelevat, että tyypin 2 diabeteksen hoitosuosituksiin lisättäisiin suositus D-vitamiinin käytöstä vähintään annoksella 100 µg/vrk, koska tämä parantaa glukoositasapainoa." (Mirhosseini N ym. J Clin Endocrinol Metab 2017;102:3097)
Lääkäriseura Duodecim: Artikkelin tunnus: duo14256 (014.256)

"Kirjoittanut Vesa Ilvesmäki Päijäthämeen keskussairaala sisätautien klinikka".

Samat kanadalaistutkijat osoittivat äskettäin tutkimuksessaan, että D-vitamiinivaje myötävaikuttaa diabeettiseen munuaisvaurioon. D-vitamiinilisä, 178 µg/vrk, vähensi merkitsevästi valkuaisaineiden erittymistä diabeetikkojen virtsaan (Journal of Nephrology 2017). Tulokset puoltavat jopa 178 mikrogramman päiväannosta diabeetikoille.

S-D-25:n nostaminen D-vitamiinilisällä yli 100 nmolin/l alentaa myös kohonnutta verenpainetta, osoitti samojen kanadalaistutkijoiden toinen uusi raportti (Mirhosseini N. ym. Nutrients 2017). Verenpainepotilaista 71 % pääsi remissioon D-vitamiinilla. Päiväannokset vaihtelivat 25 ja 500 µg:n välillä.

Mirhosseini N, Vatanparast H, Mazidi M, Kimball SM The Effect of Improved Serum 25-Hydroxyvitami n D Status on Glycemic Control in Diabetic Patients: A Meta-Analysis. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2017;102, (9), 1 September 2017, 3097–3110, https://doi.org/10.1210/jc.2017-01024
Mirhosseini N, Vatanparast H, Kimball SM. The Association between Serum 25(OH)D Status and Blood Pressure in Participants of a Community-Based Program Taking Vitamin D Supplements. Nutrients. 2017 Nov 14;9(11). pii: E1244. doi: 10.3390/nu9111244. Free Full Text

Tohtori Tolosen kommentti:

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan D-vitamiinityöryhmän vetäjä professori Christel Lamberg-Allardt sanoi MTV3:n haastattelussa:

"D-vitamiinista hössötetään liikaa ja ihmisiä jopa huijataan... Sellaisia tutkimustuloksia ei ole olemassakaan, joiden perusteella voisi sanoa, että D-vitamiinin syönti estää diabeteksen syntyä tai jotain muuta tällaista."

Ravitsemuseliitti, Lamberg-Allardt, Mikael Fogelholm, Ursula Schwab, Paula Hakala ja Suvi Virtanen pelottelevat tiedotusvälineissä, että yli 50 µg/vrk aiheuttaa myrkytyksen ja että 50 nmol/l riittää kaikille (vaikka Lamberg-Allardt itse kirjoitti tiedelehdessä, että mm. diabeetikkolasten S-D-25-lukeman tulee olla 160 nmol/l). Hän väittää, ettei D-vitamiinia tarvitse ottaa lainkaan ruoan lisänä.

Pekka Puska (kesk) neuvoi Ilkka-lehdessä: "Älkää hyvät ihmiset syökö vitamiineja, säästäkään rahanne oikeisiin lääkkeisiin." Ja toimittajat ovat uskoneet heidän valeuutisiaan ja aiheuttaneet miljardien eurojen vahingon Suomen kansantaloudelle. Valtio maksaa palkkaa näille harhaanjohtajille.