A-vitamiini hidastaa silmän verkkokalvon rappeuman, retinitis pigmentosan, etenemistä

Suomessa retinitis pigmentosaa (RP-tautia) sairastaa yksi ihminen 4 000:sta. Näitä potilaita on siis reilut 1 300. Amerikkalaiset tutkimukset osoittavat, että A-vitamiinin nauttiminen (noin 4 500 µg eli 15 000 ky/vrk) hidastaa RP-taudin kulkua sekä aikuisilla että lapsilla. A-vitamiini on välttämätön hämärässä näkemiselle. 

Verkkokalvorappeuma alkaa ensin hämäräsokeutena ja etenee näkökentän supistumiseksi, ns. "putkinäöksi", mutta näkökyky ei heikkene, ja jopa pitkälle edennyttä RP-tautia sairastava pystyy lukemaan pientä tekstiä, vaikka esimerkiksi kasvojen tunnistaminen ja liikkuminen vieraissa paikoissa on hankalaa. Osa RP-tautia sairastavista saattaa sokeutua täysin, mutta suurimmalla osalla säilyy osittainen näkökyky (putkinäkö).

Yhdysvaltain National Eye Institute on suositellut jo 10 vuotta, että "useimpien retinitis pigmentosaa potevien aikuisten – joilla on terve maksa – tulisi nauttia ravintolisänä A-vitamiinia palmitaattina".

Suositus perustuu jo vuonna 1993 julkaistuun tohtori Eliot Bersonin työryhmän tutkimukseen, jossa oli 601 RP-potilasta, iältään 18–19 vuotta. Heidät oli jaettu neljään ryhmään, yksi sai päivittäin ravintolisänä A-vitamiinia 15 000 ky, toinen A-vitamiinia 15 000 ky + 400 mg E-vitamiinia ja yksi 400 mg E-vitamiinia. Yksi ryhmä toimi verrokkina, jolle annettiin vain mitättömiä määriä vitamiineja. Tulosten mukaan vitamiinihoito hidasti taudin kulkua.

Nyt on Harvardin yliopistosta on julkaistu uusi kliininen tutkimus RP-tautia sairastavilla lapsilla. Heilläkin A-vitamiini hidasti merkitsevästi taudin etenemistä. Tutkimuksessa oli mukana 55 keskimäärin 9-vuotiasta lasta, joista 30:lle  annettiin iän mukaan 5 000-15 000 ky A-vitamiinia ruuan lisänä. Loput 25 lasta (verrokit) eivät saaneet vitamiinia. Tulosten mukaan A-vitamiini hihasti taudin kulkea lähes 50 prosenttia verrokkeihin nähden. Mitä suurempi A-vitamiinin päiväannos, sitä parempi oli vaikutus.

Tutkimusta johtanutta tohtori Eliot Bersonia, joka menehtyi viime vuonna 80-vuotiaana, kehutaan silmätautien A-vitamiinihoidon pioneerina JAMA Ophthalmolygyn pääkirjoituksessa:

"nutritional treatment for retinitis pigmentosa were groundbreaking and regarded by most as creative and intelligent solutions to reduce the slope of progression of this devastating disease...As great scientists do, Eliot Berson has managed to raise a mysterious and intriguing issue even after his decease" ."

Suomalaisten A-vitamiinin keskimääräinen saanti on naisilla 690 µg/vrk ja miehillä 963 µg/vrk  (retinoliekvivalentteina). Suurin osa A-vitamiinista saadaan lihasta ja kasviksista. Loppuosa saadaan pääasiallisesti ravintorasvoista ja maitovalmisteista. RP-potilaat eivät saa läheskään riittävästi A-vitamiinia ruuasta.

Suomalainen lääkäriseura Duodecim on kutsunut vuosikymmeniä ja kutsuu edelleen sairauksien hoitoa vitamiineilla "uskomushoidoksi". Ilmeisesti tarkoitus on pilkata ravintolisiä käyttäviä ihmisiä ja pelotella suomalaisia lääkäreitä, etteivät he vain suosittelisi vitamiinien nauttimista ruuan lisänä.

Uuden tutkimuksen mukaan myös kalaöljyn omega-3-rasvahappojen saanti ruoan lisänä ehkäisee retinan vaurioita (Deng ym. 2018). Suosittelen silmien ja näön suojaamiseen vahvaa etyyliesteröityä kalaöljyä.

Vitamin A Slows Progression of Retinitis Pigmentosa in Kids. MedPageToday 29.3.2018.

Deng Q, Wang Y, Wang C,  et al. Dietary supplementation with omega-3 polyunsaturated fatty acid-rich oils protects against visible-light-induced retinal damage in vivo.Food and Funciont. 2018 Apr 10. doi: 10.1039/c7fo01168g.