Kalaöljy alentaa verenpainetta

Saksalaisten, sveitsiläisten, liechtensteinilaisten, englantilaisten ja kanadalaisten sydänlääkäreiden yhdessä julkaisema tutkimus vahvistaa, että omega-3-indeksin nostaminen ihanteelliselle tasolle (mielellään yli 8 %) alentaa nuorten terveiden aikuisten (25–41 v.) systolista ja diastolista verenpainetta. Verenpaineen aleneminen vähentää sydämen kuormitusta ja edistää siten sydänterveyttä.

Ennestään tiedetään, että kalaöljy alentaa ikääntyvien ihmisten kohonnutta verenpainetta, mutta asiaa ei ennen ole tutkittu nuoremmilla, muutoin terveillä aikuisilla. Sydänläääkärit selvittivät asiaa omega-3-indeksin avulla.

Tutkimukseen osallistui 2 036 25–41-vuotiasta henkilöä, joilla ei ollut verenpainetautia, sydänsairautta, diabetesta tai suurta ylipainoa (painoindeksi yli 35). Heidän punasoluistaan analysoitiin omega-3-indeksi ja heidän verenpaineensa mitattiin sekä vastaanotolla että jatkuvalla 24 tunnin mittauksella.

Omega-3-indeksi oli keskimäärin 4,58 % (interkvartaalinen hajonta 4,08; 5,25 %). Ylimmän neljänneksen (kvartaalin) henkilöiden systolinen ja diastolinen verenpaine olivat 4 ja 2 mmHg alemmat kuin alimman neljänneksen henkilöillä. Omega-3-indeksi korreloi käänteisesti myös 24 tunnin verenpaineseurannan tuloksiin.  

Johtopäätökset: Korkea omega-3-indeksi liittyy tilastollisesti ja kliinisesti relevanttiin normotensiivisten terveiden henkilöiden systoliseen ja diastoliseen verenpaineeseen. Kalaöljyn omega-3-rasvahappojen runsas saanti voi olla hyvä keino ehkäistä verenpaineen kohoamista, päättelevät tutkijat.

Omega-3-indeksi

Kuva omega-3-indeksistä. Punasolun (RBC) kalvolta otetaan näyte, josta lasketaan 26 eri rasvahapon pitoisuus. Tässä esimerkissä tutkitulla alueella on kolme punaisella merkittyä EPA- ja DHA-rasvahappoa. Muita rasvahappoja on 64. Omega-3:n osuus kaikista rasvahapoista on siis 3/64 eli 4 %, mikä on huono tulos. Ihannearvo on 8–11 % (tai yli). Tässä tutkimuksessa yli 6,8 % (keskimäärin 7,8 %) antoi huomattavan suojan verrattuna <4,2 % (keskimäärin 3,7 %) indeksiin.

Omega-3-indeksi riskialueet

Kuva osoittaa omega-3:n riskialueet sydän- ja verisuonitaudeissa. Alle 4 % merkitsee suurta ja yli 8 % pientä riskiä. Japanilaisten omega-3-indeksi on paljon suurempi kuin eurooppalaisten ja amerikkalaisten. Japanissa 90 % väestöstä syö kalaa vähintään kerran viikossa. Keskimääräinen saanti siellä on 85 g/vrk, mikä sisältää noin 900 mg omega-3-rasvahappoja. RBC = Red Blood Cell eli punasolu.

Verenpaineen alentamisen lisäksi kalaöljyn omega-3-rasvahapot korjaavat veren rasvahäiriöitä, minkä uskotaan edistävän sydänterveyttä, kirjoitavat sydänlääkärit uudessa kirjallisuuskatsauksessaan (Benes ym. 2018).

Filipovic MG, Aeschbacher S, Reiner MF, et al. Whole blood omega-3 fatty acid concentrations are inversely associated with blood pressure in young, healthy adults. Journal of Hypertenion. 2018 Mar 22. doi: 10.1097/HJH.0000000000001728. [Epub ahead of print]

Benes LB, Bassi NS, Kalot MA, Davidson MH. Evolution of Omega-3 Fatty Acid Therapy and Current and Future Role in the Management of Dyslipidemia. Review. Cardiology Clinics. 2018 May;36(2):277-285. doi: 10.1016/j.ccl.2017.12.009.