Omega-3-indeksi osoittaa sydänkuoleman riskiä paremmin kuin kolesteroli

Maailmankuulu Framinghamin sydäntutkimus, joka alkoi vuonna 1948, tuottaa yhä uutta tietoa sydäntautien ja -kuolemien riskitekijöistä. Omega-3-indeksi mitattiin alkuperäiseen Framinghamin tutkimukseen kuuluneen henkilön 2 500 jälkeläiseltä, ja heidän terveydentilaansa ja kuolleisuuttaan sydän- ja muihin tauteihin seurattiin keskimäärin 7,3 vuotta. Mitä pienempi omega-3-indeksi oli, sitä enemmän sydäntauteja ja -kuolemia. Suuri omega-3-indeksi (yli 6,8 %) suojaa sydäntaudeilta ja -kuolemilta sekä pidentää tervettä elinikää, päättelevät tutkijat.

Kalaöljyn merkitys sydäntautien ehkäisyssä ja hoidossa on jatkuvan kiistelyn aihe. Professori Juhani Airaksinen kiirehti kirjoittamaan Suomen lääkärilehdessä (10/2018), että kalaöljy on tehotonta sydäntaudeissa. Tosin hän lisäsi kirjoituksensa loppuun varauksen, että parhaillaan on tekeillä suuria kliinisiä tutkimuksia [kuten EVAPORATE ja REDUCE-IT], joiden tulokset voivat mullistaa hänenkin käsityksensä. Tässä selostamani tutkimus ei tainnut olla Airaksisen tiedossa.

Framingham Offspring -kohortin 2 500 jäsenestä (keski-iältään 66 v, 54 % naisia), mitattiin omega-3-indeksi silloin, kun he vielä olivat vapaita sydäntaudeista. Tuolloin heistä oli tutkittu 18 eri muuttujaa, mm. kliininen status, mahdolliset lääkitykset ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijät. Sen jälkeen heitä seurattiin keskimäärin 7,3 vuotta ja selvitettiin seuruun aikana ilmenneet kokonais- ja sydänkuolemat, aivohalvaukset, syövät ja muut krooniset sairaudet.

Seuruun aikana ilmeni 350 kuolemantapausta (58 sydänkuolemaa, 146 syöpäkuolemaa, 128 kuolemaa tunnetuista syistä ja 18 tuntemattomasta syystä). Sydäntapahtumia oli kaiken kaikkiaan 245 kappaletta. Monimuuttuja-analyysi osoitti, että mitä suurempi omega-3-indeksi oli, sitä vähemmän oli kokonaiskuolemia, sydäntapahtumia ja muita kuin sydän- ja syöpäkuolemia. Yli 6,8 prosentin omega-3-indeksin henkilöillä oli 34 % pienempi kuolemanriski ja 39 % pienempi sydäntapahtuman riski seuranta-aikana verrattuna alimpaan viidennekseen (omega-3-indeksi keskimäärin <3,7 %). Seerumin kolesterolipitoisuus ei korreloinut näihin riskeihin, päinvastoin kuin omega-3-indeksi. Tämäkin tulos puhuu sitä vastaan, että kolesteroli olisi sydäntautien ja -kuolemien syytekijä.

Omega-3-indeksi

Kuva omega-3-indeksistä. Punasolun (RBC) kalvolta otetaan näyte, josta lasketaan 26 eri rasvahapon pitoisuus. Tässä esimerkissä tutkitulla alueella on kolme punaisella merkittyä EPA- ja DHA-rasvahappoa. Muita rasvahappoja on 64. Omega-3:n osuus kaikista rasvahapoista on siis 3/64 eli 4 %, mikä on huono tulos. Ihannearvo on 8–11 % (tai yli). Tässä tutkimuksessa yli 6,8 % (keskimäärin 7,8 %) antoi huomattavan suojan verrattuna <4,2 % (keskimäärin 3,7 %) indeksiin.

Omega-3-indeksi riskialueet

Kuva osoittaa omega-3:n riskialueet sydän- ja verisuonitaudeissa. Alle 4 % merkitsee suurta ja yli 8 % pientä riskiä. Japanilaisten omega-3-indeksi on paljon suurempi kuin eurooppalaisten ja amerikkalaisten. Japanissa 90 % väestöstä syö kalaa vähintään kerran viikossa. Keskimääräinen saanti siellä on 85 g/vrk, mikä sisältää noin 900 mg omega-3-rasvahappoja. RBC = Red Blood Cell eli punasolu.

Johtopäätökset: Suuri omega-3-indeksi (yli 6,8 %) liittyy pienentyneeseen sydäntauti- ja kokonaiskuolleisuuteen. Omega-3-indeksi voi toimia ikääntyvien amerikkalaisten yleisenä terveydentilan osoittimena.

Tutkimusta johtanut tohtori William Harris arvioi, että ihmisen tulisi syödä päivittäin 1 300 mg omega-3-rasvahappoja (EPA ja DHA), jotta omega-3-indeksi nousisi tavoitetasoon. Se edellyttäisi joko 100 grammaa päivittäin rasvaista lohta tai neljä kalaöljykapselia, joissa kussakin on vähintään 330 mg omega-3-rasvahappoja. [Suomessa saa toki vahvempiakin kapseleita, joissa on 650-900 mg omega-3:a/kapseli, niillä saa 2 kapselilla/vrk riittävän annoksen]. Harris suosittelee omega-3-indeksin mittaamista kaikilta ihmisiltä, jolloin heille selviäisi saavatko he riittävästi omega-3-rasvahappoja vai pitäisikö niiden saantia lisätä. "Jos kerran kolesterolia mitataan, niin omega-3-indeksikin tulisi mitata", hän vertaa Nutraingredients.comin haastattelussa 20.3.2018.

Sydänlääkärit pitävät kalaöljyä sydänterveyttä edistävänä ravintolisänä, joka korjaa veren rasvahäiriöitä (Benes ym. 2018).

Harris WS, Tintle NL, Etherton MR, Vasan RS. Erythrocyte long-chain omega-3 fatty acid levels are inversely associated with mortality and with incident cardiovascular disease: The Framingham Heart Study. Journal of Clinical Lipidology 2018 In Press DOI: https://doi.org/10.1016/j.jacl.2018.02.010 / Free Full Text
Benes LB, Bassi NS, Kalot MA, Davidson MH. Evolution of Omega-3 Fatty Acid Therapy and Current and Future Role in the Management of Dyslipidemia. Review. Cardiology Clinics. 2018 May;36(2):277-285. doi: 10.1016/j.ccl.2017.12.009.