Kalaöljy ehkäisee ja hoitaa ikääntyvien masennusta - meta-analyysi

Vaikka kalaöljyn on osoitettu monissa kliinisissä tutkimuksissa auttavan masennuksen hoidossa, tämä on esimmäinen koontitutkimus, jossa asiaa tarkastellaan ikääntyneessä väestössä. Aihe on tärkeä, sillä monet vanhukset potevat masentuneisuutta, eikä heille neuvota terveydenhuollossa kalaöljyn käyttöä.

Korealaiset tutkijat kävivät läpi seitsemän tietokannan kliiniset kaksoissokkotutkimukset, joissa oli selvitetty omega-3-rasvahappojen vaikutuksia yli 65-vuotiaiden masennukseen. Analyysiin kelpuutettiin kuusi erillistä tutkimuksta, joihin oli osallistunut 4 605 potilasta, keski-iältään 77 vuotta. Naisia oli 853 ja miehiä 3 752, ja keskimääräinen omega-3-rasvahappojen päiväannos oli 1 300 mg.

Osallistujat jaettiin kahteen ryhmään: henkisesti hyvin voivat ja masentuneet. Hyvinvoivien Hedges g:ssä ei havaittu eroja kalaöljyä tai lumetta saavien välillä. Hedges g on näytön voiman (effect sizen) ilmaisin ja se osoittaa hoito- ja vertailuryhmän välistä eroa. Masentuneiden ryhmässä Hedges g osoitti omega-3-rasvahapoilla olleen suuren vaikutuksen lumevalmisteisiin nähden.

"Vaikka meta-analyysi osoitti kalaöljyn olevan tehokasta ikääntyneiden henkilöiden masennuksen hoidossa, ero lumehoitoon oli tilastollisesti merkitsevä vain lievässä ja keskivaikeassa masennuksessa", päättelivät tutkijat.

Yhdysvalloissa on parhaillaan käynnissä laaja kliininen VITAL-DEP-tutkimus ikääntyvien masennuksen hoitamisesta D-vitamiinilla (50 µg/vrk) ja väkevöidyllä etyyliesteröidyllä kalaöljyllä (1 000 mg E-EPA + E-DHA/vrk). Tätä tutkimusta johtavat Harvardin yliopiston psykiatrit (Okerere ym. 2018). Itse uskon, että D-vitamiinin ja väkevöidyn etyyliesteröidyn kalaöljyn yhdistäminen antaa paremman hoitovaikutuksen kuin kumpikaan yksinään. Tosin itse antaisin kyllä D:tä 100 µg/vrk ja kalaöljyä 2 grammaa/vrk hyvän tuloksen varmistamiseksi.  [Peruskalaöljyllä ei ole odotettavissa yhtä hyviä tuloksia.]

Bae JH, Kim G. Systematic review and meta-analysis of omega-3-fatty acids in elderly patients with depression. Review. Nutrition Research. 2018 Feb;50:1-9. doi: 10.1016/j.nutres.2017.10.013.

Okereke OI, Reynolds CF 3rd, Mischoulon D, et al. The VITamin D and OmegA-3 TriaL-Depression Endpoint Prevention (VITAL-DEP): Rationale and design of a large-scale ancillary study evaluating vitamin D and marine omega-3 fatty acid supplements for prevention of late-life depression.Contemporary Clinical Trials. 2018 Mar 8. pii: S1551-7144(17)30635-3. doi: 10.1016/j.cct.2018.02.017.