Ubikinoni suojaa kilpauimareiden sydäntä hapetusstressivaurioilta

Maksimaalinen fyysinen suoritus, kuten kilpauinti, tuottaa elimistössä lämpöä ja vapaita radikaaleja, jotka voivat vaurioittaa sydänlihasta ja haitata sen toimintaa – ei pelkästään kilpailun aikana vaan myös sen jälkeen pysyvästi. Ubikinonin (300 mg/vrk) nauttiminen ravintolisänä ehkäisee näitä patologisia muutoksia sydämessä, osoittavat urheilulääketieteelliset tutkimukset.

Vuonna 2010 julkaistu thaimaalaisten urheilu- ja sydänlääkäreiden yhdessä tekemä esitutkimus Chiang Mai -provinssissa osoitti, että 12 päivän aikana ennen kilpauintia nautittu ubikinoni, 300 mg/vrk, vähensi nuorilla kilpauimareilla uinnin aiheuttamaa hapetusstressiä ja paransi heidän maksimaalista suorituskykyään juoksumatolla sekä 100 ja 800 metrin uinneissa (Leelarungrayub ym. 2010). Tutkijat toivoivat kuitenkin, että heidän alustavat havaintonsa vahvistettaisiin muissa tutkimuksissa. Sellainen tehtiinkin Iranissa.

Iranilaiset urheilufysiologit ja –lääkärit testasivat 300 mg:n ubikinonin päiväannoksen vaikutuksia 14 päivän vaikutusjakson aikana 36 terveellä eliittiuimarimiehellä, keski-iältään 17,5 ± 1,1 vuotta. Heidät kaltaistettiin ja satunnaistettiin neljään 9 miehen ryhmään, joista yksi sai ubikinonia, toinen ubikinonia ja esijäähdytyksen, kolmas pelkän esijäähdytyksen ja neljäs toimi verrokkeina. Esijäähdytyksessä uimarit oleilivat 18 ± 0.5 C asteisessa vedessä ennen harjoituksen tai kilpailun alkua. Tarkoitus oli hillitä liiallista lämmön tuottoa uinnin aikana.

Urheilijoiden verestä mitattiin monia sydänlihasvaurion merkkiaineita: seerumin kreatiinikinaasi-MB (CK-MB), troponiini I (cTn1), sydänlihasvaurion merkkiaine, myoglobiini (Mb), laktaattidehydrogenaasi (LD), totaali antioksidanttikapasiteetti (TAC ja antioksidanttientsyymit SOD, CAT, ja GPx), lipidiperoksidaatio (LPO). Lisäksi mitattiin seerumin ubikinonin pitoisuus (CoQ10).

Vaikutusjakson aikana miehet uivat nopeus- ja pitkänmatkan uinteja: 50 m, 100 m ja 800 m, yhteensä 5 kilometriä aamuisin ja iltaisin. Ennen vaikutusjakson alkua ryhmien välillä ei ollut merkitseviä eroja seuraavissa muuttujissa: CK-MB, cTnI, Mb, LD, TAC, LPO ja CoQ10. Toisin sanoen, ryhmät olivat hyvin vertailukelpoisia. Vaikutusjakson kuluessa verrokki- ja pelkän esijäähdytyksen saaneissa ryhmissä seuraavat muuttujat lisääntyivät merkitsevästi verrattuna ubikinonia saaneisiin ryhmiin: CK-MB, cTnI, Mb, LD ja LPO.

Ubikinonilisä ehkäisi antioksidanttientsyymien vähenemistä raskaan uinnin aikana. Siten ubikinoni ehkäisi hapetusstressiä ja sydänlihaksen vauriota osoittavia muutoksia veressä. Pelkkä esijäähdytys ei antanut toivottuja tuloksia seuraavissa muuttujissa: CK-MB, cTnI, Mb, LD, LPO, TAC and CoQ10. Kilpauimarit siis hyötyvät 300 mg:n päivittäisestä ubikinonilisästä, joka suojaa heidän sydäntään hapetusstressiltä ja sen aiheuttamilta sydänlihasvaurioilta (Emami ym. 2018). Tulokset vahvistavat thaimaalaisen esitutkimuksen havaintoja ja puoltavat ubikinonin käyttöä uimareiden ravintolisänä.

Leelarungrayub D, Sawattikanon N, Klaphajone J, Pothongsunan P, Bloomer RJ. Coenzyme Q10 Supplementation Decreases Oxidative Stress and Improves Physical Performance in Young Swimmers: A Pilot Study. The Open Sports Medicine Journal, 2010, 4: 1-8 Free Full Text pdf
Emami A, Tofighi A, Asri-Rezaei S, Bazargani-Gilani B. The effect of short-term coenzyme Q10 supplementation and pre-cooling strategy on cardiac damage markers in elite swimmers. British Journal of Nutrition. 2018 Feb;119(4):381-390. doi: 10.1017/S0007114517003774.

Tohtori Tolosen kommentti

Samanlaisia vaurioita syntynee sydämeen tietenkin myös muissa urheilulajeissa, joissa tehdään maksimaalisia pitkäkestoisia suorituksia, kuten juoksu- ja hiihtolajeissa. Muutokset voivat selittää ns. urheilijan sydäntä. Tähän sopinee vanha klisee: "Urheilija ei tervettä päivää näe."

Triatlon-oireyhtymä

Urheilijan sydän ja eteisvärinä